Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovník cizích slov - význam nejčastěji hledaných slov

 

elipsa, ordinérní, hypoechogenní, islamismus, korofilie, sexista, chucpe, hegeš, oligarcha, para, akta, resumé, reverzní, elév, konvolut, ňaňa, konformní, fokus, extra, randomizovaný, Nemesis, extravilán, par excellence, frajtr, habitus, prudérní, familiární, promiscue, svoloč, jubileum, rauš, exaktní, fob, zbytnělé, genderové hledisko, beneficient, renons, respektive, démos, obezřetnost, korporátní komunikace, c'est la vie, dimise, dekadentní, blazeovaný, koordinace, kruciální, opulentní, perplex, entrée, anechogenní, diverzita, fobie, benevolentní, ratio, habet, generál, fantasmagorie, blamovat, intermitentní, due diligence, cool, sketa, empír, neo-, evergreen, apofatický, konzilium, anikterický, fatální, paranoia, elaborovat, kontraproduktivní, glajchšaltovat, manie, pregnantní, autonomní, koncipovat, patriot, elaborace, peripetie, á, predikovat, retailový, ergo, seriózní, sui generis, hyperbolický, per rollam, rezident, bonton, gonochorista, kontraindikace, entita, hyperechogenní, amatér, post, proprietární, paradigma, bazilišek, fór, dikce, distrakce, kosmopolitní, carpe noctem, fait accompli, anotace, frigidní, lascivní, panta rhei, extempore, formativní, plkno, suprese, fén, glej, glosovat, os, sen, esprit, kripl, paradox, fluence, kaňon, velum, neřest, revize, apelovat, fetiš, gesce, iterace, prominent, proporcionální, sicflajš, summit, bosorka, domina, epesní, establishment, expresivní, filiace, irelevantní, karyatida, sakrální, arbitr, fortel, pasportizace, ad, burleska, veni vidi vici, cizelovat, nešpory, akomodace oka, apercepce, Damoklův meč, update, bene, bingo, hem, magor, mandatorní, soft, vinklář, agnostik, pant, pýřit se, superior, štelář, akt, chandra, extrakce, lapidární, metafora, revidovat, detence, fet, fundovaný, komponent, meta, pica, revitalizace, alokace, artefakt, euro, psychotest, selekce, atribut, baroko, desakralizace, kapela, lazar, oregano, patos, proklamovat, ar, archiv, bonviván, démon, extenze, mariňák, caramba, eponymní, hajtra, katamnéza, alkohol, drnda, faktický, kaligram, parodie, spektakulární, ahoj, akropole, aspekt, medián, muay thai, demodé, filantrop, manufaktura, polemisovat, agonie, koroner, postilion, rázovitý, barter, depot, depozit, ex libris, orodovat, recipient, ekliptika, eschatologie, flagelantství, kongeniální, konspirativní, konzistentní, kulantní, mandát, markýrovat, morda, negrofobie, parafilie, absurdní, asonance, demotivace, diapazon, dokovat, ješitnost, obliterace, parabola, poker, sionista, utilizace, agresor, akr, amen, amok, mobil, paragliding, patio, pedant, sebestředný, tamtam, via, benefice, bestiář, coming-out, degradace, deklarovat, dekolt, desert, engineering, gaskonáda, geneze, harpagon, konsenzus, narativní, nostalgie, proband, radar, relevantní, sekulární, teze, deportace, dromedár, impeachment, leguminosa, mi, noticka, testosteron, aklamace, diplomat, diskrétní, epitel, ficka, kočičí zlato, koktajl, komerční, lex, malichernost, melodramatický, nota bene, opus magnum, paralaxa, thé, amant, ekologický, farma, hospic, hydraulika, konfrontace, korigovat, liberace, spina, squash, trans, transparentnost, aktualizace, elán, fair, incest, indigo, logofobie, milius, narkoman, omni-, senior, skenovat, a-, aggiornamento, akcentovat, akustický, Haleluja, anekdota, archivnictví, aritmetika, asketa, bona fide, chitin, didaktický, gratis, inaparentní, kontrovat, legace, mol, psycho-, recese, regulérní, subskripce, aforismus, akreditace, alibi, amplituda, anorak, artyčok, beletrie, defilé, Jízlivý, kaput, mansarda, ordinace, pančenlama, poetismus, sanace, xenofobie, felace, klondajk, koherentní, mozaika, nebulární, prubířský kámen, rad, soirée, solventní, aerodynamika, alter ego, antropologie, bakterie, blues, filozof, ikonostas, laterál, logistika, marota, mutatis mutandis, pandemonium, spleen, tango, traktát, a contrario, adiabatický, aluze, anthropo-, aspartam, designovaný, doyen, epický, intermezzo, majordomus, metonymie, statika, absolvent, agapé, demo, elaborát, eskalace, éter, graciézní, grunt, iluminace, cefalometr, mea culpa, negr, negramotnost, parageneze, pedo-, prefabrikát, reifikace, reprodukovat, rigidita, test, transparent, dekartelizace, elevace, kolon, Mark, medik, rhythm and blues, sex, tringelt, triviální, ad rem, alibismus, animace, antroposofie, á propos, coxalgie, cracker, demonstrace, deskripce, dilogie, ezo-, generál-, grácie, gubernie, hrdobec, intaktní, koaxiální, komparace, kompatibilní, konsignace, litanie, metrosexuál, morous, , panoráma, performance, perkuse, urgovat, urquell, adjunkce, agresivní, amalgám, antikoncepce, apatičnost, apel, art deco, cover verze, dehonestace, demolice, depo, esence, fabrika, fix, flamendr, influx, interoperabilita, kolonializmus, komparativ, megalofobie, peso, rezoluce, sic, somár, trailer, typ, usurpátor, abonent, akant, apoziopeze, arbitráž, augur, benevolence, demoralizace, extrahovat, fanfaron, gips, iniciátor, integrace, interview, javachat, jazz, jurisdikce, koloniál, konkurs, kultovní, Leviathan, matrice, reputace, sputnik, akontace, aparatura, compliance, cunniling, daktylotika, fabulace, flektívní, gastro-, hypoprosexie, kolaudace, level, mademoiselle, nativní, opce, panteismus, repatriace, subverzivní, transfer, travestie, unisono, agnát, ambice, anafylaktický, aproximace, centrický, eremofobie, filet, halo, impertinentní, implantovat, itinerář, kalamita, logie, makarony, markantní, matador, memorandum, migrace, non plus ultra, parakinésis-, parazitismus, reflexivum, reprografie, riziko, sumarizace, taxativní, temperamentní, transfuze, aberace, Aeolus, afrodisie, akropolis, alinea, archaický, ARO, artikl, benefit, bluegrass, bonanza, démonismus, endometrium, enfant terrible, expirovala, extrapolace, fil, flagrantní, kamion, milion, monodie, parasol, permanentka, peron, probiotický, prominentní, servilní, software, super, adekvátní, akcent, alexandrin, ambivalentní, anglofobie, anomie, arboretum, architektura, arteriosklerosa, asociace, bagatelizovat, charakteristický, dandy, deadline, debakl, demonopolisace-, aedicula, elektroanestezie, europeizmus, exekuce, favela, flám, gruntovně, hegemon, impertinence, imponovat, camping, lord, Magnificence, notabene, osmóza, outgoing, reflexivní, respitní, skepse, turnus, varia, absint, agarofobie, ahasver, akrofobie, alternace, antropoid, aparát, aroma, autotransfuze, barok, biotický, cooler, dumping, epitomé, fajnšmekr, fixater, formalizace, instance, karoserie, klinika, maskot, okupace, para-, paradoxie, paragnóze, parakinéze, paralipomenon, per partes, periferie, potomanie, preludovat, protokol, radikál, reciproký, repete, scampi, sexovat, sígr, toaleta, voice-band, akantom, akceptovat, anektovat, bon, de facto, dezo-, derivans, dramaterapie, entropie, fingovat, hyperbola, impozantní, ion, kaolin, cargo, kosmetika, nátura, paradentosa, pas, perm, pivot, polyfonie, reflexivnost, reprodukovatelnost, sextilion, testovat, vademecum, abordáž, ABS, afilace, akrodynie, anachronický, anagramonym, antiparazitikum, apretura, architráv, atrofie, avatár, balalajka, biofilie, blastom, boomer, briefing, dumper, darwinismus, dehet, demarkace, demoverze, detekce, dump, éterický, farmakovigilance, pfennig, firmware, flexe, forman, homofobie, idiot, iguanodon, infuze, kokainizmus, koncern, konsolidace, lilipután, mobilizace, neonka, paradesant, parafa, paraialie, patriotismus, peleta, protrahovat, Rek, seance, softball, softtennis, transparentní, vesměs, absolutno, adaptátoři, admirál, aqualung, alma mater, altruizmus, amin, antarktický, atický, cross-country, demofobie, erb, europo-, extramatrimoniální, extrateritoriální, fúze, Gaussova křivka, gringo, heretik, juke-box, kalibrace, karikatura, karma, konfluence, lakros, lalopatie, lokomoce, magnituda, metageneze, monochromatický, oponent, ortel, paradoxon, paragenese, realokace, risposta, saturovaný, subjektivní, supraporta, šmuk, venaktasie, vize, xu, absence, adagio, adaptátor, afirmativní, agitovanost, analgezie, analogie, analýza, asanace, batalion, čabraka, deltaplanning, explicitně, falografie, flexivní, gros, horor, karman, kontraktor, kontrasignace, korekce, littera scripta manet, mascarpone, megaron, mobiliář, morfa, municipalita, patena, pendl, preparát, prezentovat, provize, recesivní, reklamace, riff, šarže, transparence, vitamin, advent, aquaplaning, analytický, arest, asymptotický, chirurgie, demobilizace, formalin, fundamentalismus, gyros, harfa, herodeský, magmatit, orbis pictus, patison, provitamin, realista, rektifikace, remise, riposta, steak, tournedos, transsexualismus-, travers, a tergo, abdikace, abortivní, adept, agraciace, agresivita, akordeon, alegorie, algospazmus, alitace, amblyopie, ampicilin, anexe, aplikace, apologetika, arch, archanděl, archetypální, atlas, atypický, axionometrie, bakteri-, bazický, beefsteak, bukovat, bulvár, chrono-, copyright, de jure, depozice, diletant, duna, epocha, examen, , fortifikace, gestapo, homologie, iatrochemie, inanice, inflagranti, kar, komparatistika, komparativní, lazurit, malverzace, mág, NEW, nihilista, paroxysmální, perverze, prezentační, requiem, rezonovat, sakralita, silo, soprán, spedice, spin, sugesce, tapír, taverna, termochemie, topologie, traktor, transposice, transsudát, abnormalita, abort, absolutní, afrázie, agrafie, aktivní, akulit, akvapark, alea iacta est, alosom, altruismus, amorfní, axis, bagatelisace, balneo-, barkarola, baron, brífink, demoskopie, dexiografie, dilatace, exempce, firewall, fix-focus, fixace, fixfokus, fonologie, gap, iritovat, Jawa, karate, korespondent, kredit, mal-, mykoparazitologie, mylord, pantheon, paradesantní, paradoxní, paragon, pesticid, picador, plegie, pneumothorax, poliš, post scriptum, predikce, profilace, reflexe, renonc, sakrolumbální, solidarita, spermatogenese-, sufixace, tetanus, transkripce, a capella, absolutismus, agaton, aikido, akcesista, akreditovaný kurz, akvarel, Hallelujah, alopatie, amid, amortizace, anorgasmie, antepozice, antroposociologie, apartheid, apelativum, archaismus, bedekr, cystoskopie, darda, dativ, dáma, dominanta, echo, egalizace, epifanie, filie, finance, forvard, fundamentální, gól,

 

Zde uvádíme seznam nejčastěji hledaných významů cizích slov.

 


Reklama