Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovník cizích slov - význam nejčastěji hledaných slov

 

ordinérní, korofilie, elipsa, hypoechogenní, sexista, islamismus, reverzní, hegeš, fokus, para, chucpe, oligarcha, extravilán, ňaňa, akta, extra, konformní, genderové hledisko, Nemesis, beneficient, rauš, familiární, jubileum, korporátní komunikace, promiscue, randomizovaný, par excellence, c'est la vie, fob, generál, svoloč, zbytnělé, fobie, blazeovaný, fantasmagorie, entrée, renons, respektive, habet, obezřetnost, diverzita, blamovat, intermitentní, koncipovat, apofatický, resumé, autonomní, dekadentní, dimise, per rollam, elaborovat, kruciální, evergreen, konvolut, peripetie, bonton, ratio, retailový, sketa, elaborace, amatér, anikterický, formativní, seriózní, panta rhei, anechogenní, anotace, neřest, proprietární, bazilišek, patriot, burleska, démos, fait accompli, gonochorista, koordinace, perplex, kosmopolitní, bosorka, distrakce, glej, plkno, pregnantní, sui generis, lascivní, cool, Damoklův meč, domina, esprit, fetiš, kaňon, artefakt, chandra, benevolentní, expresivní, fortel, suprese, á, dikce, fluence, gesce, neo-, entita, kontraindikace, paradox, patos, veni vidi vici, cizelovat, fatální, proklamovat, akt, atribut, glajchšaltovat, lapidární, paranoia, proporcionální, soft, drnda, hyperechogenní, magor, summit, vinklář, desakralizace, glosovat, kripl, mandatorní, meta, paradigma, revitalizace, selekce, arbitr, bene, detence, kongeniální, pedant, baroko, mariňák, sakrální, fet, kočičí zlato, koroner, mi, pýřit se, štelář, alokace, bingo, ergo, extrakce, kulantní, mol, revidovat, ad, agonie, asonance, nešpory, pant, prudérní, squash, amen, barter, hajtra, katamnéza, bestiář, demodé, extenze, harpagon, poetismus, post, rázovitý, agresor, apelovat, depot, farma, filiace, logofobie, milius, omni-, spektakulární, a-, anekdota, aspekt, carpe noctem, dokovat, geneze, hyperbolický, manie, sicflajš, trans, utilizace, archiv, elév, filantrop, flagelantství, Jízlivý, kontrovat, lex, muay thai, opus magnum, rad, recipient, akcentovat, alkohol, alter ego, ficka, incest, korigovat, mandát, melodramatický, morda, traktát, amant, animace, dekartelizace, dekolt, engineering, felace, ješitnost, liberace, medián, negrofobie, nota bene, orodovat, pasportizace, patio, postilion, predikovat, subskripce, thé, akropole, apel, bakterie, caramba, coxalgie, due diligence, elaborát, epesní, fén, fair, impeachment, inaparentní, iterace, kaligram, kaput, kontraproduktivní, level, negr, opulentní, parodie, pica, regulérní, revize, senior, tamtam, teze, absurdní, akr, aluze, deklarovat, deportace, diskrétní, ekologický, eschatologie, frigidní, gaskonáda, hrdobec, interoperabilita, markýrovat, pančenlama, parafilie, psycho-, reifikace, rezoluce, soirée, art deco, asociace, démon, eskalace, euro, ezo-, filozof, hydraulika, intermezzo, kamion, klondajk, kolon, konzilium, markantní, ordinace, paragliding, spleen, tringelt, alibi, anorak, ar, arbitráž, asketa, á propos, degradace, demo, demoralizace, demotivace, diapazon, frajtr, iluminace, irelevantní, logistika, mobil, monodie, prubířský kámen, radikál, reflexivum, sanace, sekulární, urgovat, urquell, akcent, alexandrin, barok, bona fide, demonstrace, dezo-, deskripce, didaktický, dromedár, elán, eponymní, esence, fabulace, graciézní, grunt, influx, integrace, medik, megalofobie, nativní, nostalgie, parageneze, peron, peso, poker, prefabrikát, reflexivní, relevantní, sex, skenovat, superior, testosteron, transfuze, triviální, turnus, typ, unisono, aforismus, ahoj, aklamace, akomodace oka, apoziopeze, chitin, cover verze, daktylotika, debakl, doyen, favela, filet, fix, flektívní, halo, hypoprosexie, konsenzus, morous, , pedo-, permanentka, reflexivnost, sic, sputnik, subverzivní, usurpátor, a contrario, aberace, adjunkce, akontace, archivnictví, arteriosklerosa, benefice, bonanza, cunniling, dehonestace, expirovala, extrapolace, iguanodon, ion, koherentní, koloniál, konfrontace, konspirativní, obliterace, os, outgoing, panoráma, panteismus, recese, reprodukovat, riziko, transparentnost, travestie, varia, Aeolus, afilace, alibismus, alinea, amalgám, anafylaktický, anektovat, artikl, autotransfuze, benevolence, bluegrass, coming-out, elevace, epitomé, extempore, fabrika, fajnšmekr, gruntovně, hyperbola, komparativ, konzistentní, kosmetika, kultovní, mademoiselle, memorandum, negramotnost, neonka, pandemonium, parabola, paralaxa, perkuse, polyfonie, radar, riff, sextilion, somár, statika, test, trailer, transfer, transparent, abonent, absolvent, akant, aktualizace, antropologie, arboretum, ARO, artyčok, balalajka, beletrie, boomer, demolice, demonopolisace-, dramaterapie, endometrium, exaktní, fanfaron, flagrantní, grácie, interview, itinerář, kalibrace, karoserie, kolaudace, konfluence, majordomus, makarony, metafora, milion, narativní, opce, parasol, pendl, prominent, recesivní, Rek, rezident, rigidita, saturovaný, sebestředný, super, šarže, voice-band, adekvátní, ambice, amplituda, antikoncepce, aproximace, aroma, aspartam, augur, bagatelizovat, biotický, briefing, charakteristický, compliance, dandy, dilogie, elektroanestezie, establishment, éter, exekuce, extrahovat, extrateritoriální, pfennig, firmware, fixater, gringo, gubernie, idiot, impozantní, infuze, kaolin, karman, kolonializmus, komponent, lord, metrosexuál, morfa, mutatis mutandis, non plus ultra, paragnóze, parakinésis-, performance, perm, prezentovat, realokace, repete, reprodukovatelnost, sexovat, steak, subjektivní, transsexualismus-, venaktasie, vesměs, vize, xenofobie, xu, ABS, absence, ad rem, ahasver, akantom, akreditace, alea iacta est, amblyopie, anachronický, analogie, analýza, antroposofie, aparatura, apatičnost, atrofie, bazický, blues, dumping, de facto, demarkace, démonismus, designovaný, diplomat, dump, enfant terrible, epický, flexivní, formalizace, fundamentalismus, gastro-, kalamita, camping, koncern, lakros, logie, magmatit, Magnificence, metonymie, NEW, orbis pictus, oregano, pantheon, pas, per partes, poliš, potomanie, provitamin, seance, softtennis, sumarizace, termochemie, vitamin, a tergo, absolutno, agresivita, akordeon, akrofobie, alegorie, amid, ampicilin, analgezie, anglofobie, anomie, antarktický, antropoid, apelativum, archanděl, architráv, aritmetika, atický, bakteri-, balneo-, copyright, dumper, de jure, dehet, deltaplanning, demoverze, dexiografie, diletant, europo-, falografie, farmakovigilance, , finance, flám, fór, fúze, gyros, homologie, juke-box, jurisdikce, kar, karma, konsolidace, kontraktor, korespondent, lokomoce, mal-, megaron, metageneze, mobilizace, paragenese, parakinéze, patriotismus, pneumothorax, prezentační, reaktor, reciproký, reflexe, rektifikace, scampi, sugesce, supraporta, šmuk, toaleta, traktor, transposice, abortivní, absolutní, adiabatický, advent, afirmativní, afrázie, agraciace, akrodynie, aksamit, aktivní, aqualung, algospazmus, alopatie, alternace, altruismus, amin, anagramonym, analysa, anexe, antepozice, apercepce, apretura, archaismus, asymptotický, atlas, atypický, axis, benefit, biofilie, bukovat, bulvár, chirurgie, cooler, detekce, developer, dominanta, ekliptika, epifanie, epocha, erb, eremofobie, eury-, extramatrimoniální, flamendr, fonologie, formalin, gól, gros, gips, harfa, herodeský, iatrochemie, intaktní, iritovat, kanonizovat, cargo, cause, korespondence, kupé, lev, Leviathan, makrobiogenní, mág, monochromatický, narkoman, nefron, oponent, originalita, osteologie, ostinato, para-, paraialie, paroxysmální, patena, patison, portfólium, profilace, prominentní, pyromaniak, refraktor, reklamace, renonc, repatriace, restart, skepse, solventní, spedice, spermatogenese-, spina, sufixace, tára, temperamentní, testovat, transparentní, travers, abordáž, abort, abresivní, adagio, adaptátoři, adaptátor, admirál, afrodisie, agaton, agnát, agresivní, akcesista, akvapark, albumin, Haleluja, algezie, algesie, alimenty, alosom, amortizace, analytický, aplikace, appearan ce, archetypální, axionometrie, bagatelisace, barkarola, batalion, beefsteak, benjamínek, brífink, cyklona, cystoskopie, dativ, dáma, examen, fax-mail, fix-focus, fixace, forézie, heretik, ikonostas, Jawa, justiciář, kapela, karate, kompatibilní, korekce, kreatura, kredit, malverzace, mea culpa, minnesang, mylord, ortel, parazitismus, PF, picador, post scriptum, pozitivismus, preparát, problematika, provize, reaktivní, realista, sakralita, sakrolumbální, sekularisace, sentimentalismus-, silo, solarisace, superarbitrace, supergigant, tetanus, transkripce, transparence, versála-, vila, a capella, abnormalita, absint, aeroplán, aggiornamento, aikido, akceptovat, akropolis, akulit, akupresura, aquaplaning, albín, albuminurie, Alpy, ambasador, amfigonie, amor, amorfní, analysátor, ankylóza, anténa, antidepresivum, antiparazitikum, anton, apartheid, apraxie, arest, avanti, avatár, baron, bezprizorný, blankvers, bonviván, bronchoskopie, city, čabraka, dilatace, duet, duna, egalizace, eskalátor, eugenika, ex tunc, exempce, filie, griotka, impertinence, inflamace, kanonizace, kanonisovat, kanonýr, karanténa, camp, kontrasignace, lalopatie, langusta, lilipután, masakr, maxima, metamorfní, metamorfóza, modifikace, montgolfiéra, osmóza, parafa, patitul, pendlovat, perverze, porto, predikce, prefix, prefixace, protokol, protomedikus, psychosociální, radiochemie, reanimace, rekvisice, remise, renonce, reparabilní, rezerva, riposta, sakramentum, shannon, spektrochemie, stanné právo, subalternace, sufita, sufix, superposice, transplantace, transsudát, varosní, volvulus, aak, abdikace, accelerando, ad absurdum, adept, afix, agens, akord, akvarel, albinismus, aloe, amitosa, amorální, analyzátor, anamorfóza, anorgasmie, arbitrérní, azbest, biochemie, carmen figuratum, cirkumcise, cross-country, damašek, demobilizace, depozit, détente, difrakční, dueto, endofyt, europeizmus, expert, faktoriál, flexe, Gaussova křivka, geochemie, imunosuprese, inaugurace, instance, interposice, kanonisace, komerční, komparace, krekr, laktalbumin, metalografie, naturščik, okupace, paradentosa, pascal, plexus, presence, rhythm and blues, rigolování, sapfický, sapfizmus, sapfismus, sígr, simplex, supersticiózní, transformace, transformátor, transpirace, transponder, traversa, ultralevicový, viceprezident, vinčestrovka, adaxiální,

 

Zde uvádíme seznam nejčastěji hledaných významů cizích slov.

 


Reklama