Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovník cizích slov - význam nejčastěji hledaných slov

 

ordinérní, korofilie, hypoechogenní, elipsa, sexista, islamismus, chucpe, reverzní, hegeš, fokus, ňaňa, para, oligarcha, extra, genderové hledisko, korporátní komunikace, rauš, beneficient, familiární, jubileum, par excellence, randomizovaný, fob, fantasmagorie, promiscue, akta, extravilán, Nemesis, entrée, renons, fobie, generál, habet, respektive, c'est la vie, svoloč, zbytnělé, autonomní, koncipovat, obezřetnost, elaborovat, blamovat, konformní, blazeovaný, peripetie, resumé, diverzita, neřest, evergreen, retailový, kruciální, bonton, per rollam, panta rhei, proprietární, bazilišek, elaborace, intermitentní, distrakce, fait accompli, ratio, anechogenní, gonochorista, seriózní, sketa, koordinace, kosmopolitní, plkno, pregnantní, apofatický, fetiš, burleska, patriot, cool, chandra, formativní, lascivní, sui generis, fortel, kaňon, kontraindikace, perplex, atribut, Damoklův meč, domina, entita, lapidární, proklamovat, anikterický, dekadentní, dimise, expresivní, neo-, drnda, gesce, mariňák, patos, pedant, suprese, arbitr, bosorka, cizelovat, glajchšaltovat, kulantní, proporcionální, veni vidi vici, amatér, fluence, kočičí zlato, kongeniální, mandatorní, paradox, akt, barter, benevolentní, detence, hajtra, kripl, mi, alokace, amen, démos, dikce, ergo, esprit, konvolut, rázovitý, dokovat, fet, koroner, paradigma, pýřit se, sakrální, selekce, vinklář, bestiář, extenze, glosovat, summit, asonance, bene, depot, extrakce, milius, poetismus, post, revitalizace, agonie, anotace, desakralizace, ficka, Jízlivý, logofobie, mol, omni-, pant, revidovat, spektakulární, traktát, animace, apelovat, engineering, glej, harpagon, hyperbolický, katamnéza, magor, morda, nešpory, rad, teze, trans, utilizace, akcentovat, amant, bingo, dekolt, farma, filiace, hrdobec, incest, kontrovat, level, melodramatický, patio, thé, alter ego, carpe noctem, dekartelizace, demodé, fén, ješitnost, korigovat, markýrovat, muay thai, recipient, reifikace, revize, sanace, subskripce, štelář, a-, ad, akcent, coxalgie, due diligence, flagelantství, frigidní, geneze, kamion, kontraproduktivní, lex, liberace, radikál, rezoluce, turnus, typ, apel, artefakt, aspekt, fair, filantrop, iluminace, inaparentní, iterace, kaput, kolon, konzilium, mandát, markantní, medián, monodie, negrofobie, nota bene, parafilie, parodie, reflexivní, reflexivum, soirée, transfuze, tringelt, alibi, archiv, euro, felace, graciézní, halo, hydraulika, interoperabilita, opus magnum, peron, postilion, prefabrikát, sex, spleen, tamtam, testosteron, alexandrin, alkohol, á propos, bakterie, baroko, barok, demoralizace, elaborát, epesní, eponymní, ezo-, favela, ion, klondajk, manie, morous, negr, panteismus, paranoia, pica, riff, sekulární, sic, sputnik, subverzivní, absurdní, adjunkce, Aeolus, agresor, akr, apoziopeze, arbitráž, autotransfuze, debakl, demo, demotivace, deskripce, diapazon, doyen, esence, expirovala, fabulace, frajtr, gaskonáda, grunt, impeachment, influx, intermezzo, kosmetika, meta, nativní, neonka, opulentní, peso, prubířský kámen, prudérní, psycho-, reflexivnost, riziko, šarže, urgovat, urquell, aberace, akontace, akropole, arteriosklerosa, asketa, asociace, á, balalajka, beletrie, bonanza, dezo-, diskrétní, elév, elevace, eschatologie, eskalace, irelevantní, komparativ, logistika, lord, megalofobie, mobil, morfa, negramotnost, , ordinace, pančenlama, polyfonie, regulérní, sextilion, trailer, transparent, transparentnost, transsexualismus-, triviální, varia, venaktasie, aforismus, alea iacta est, aluze, anektovat, anorak, antikoncepce, aroma, art deco, benevolence, biotický, cover verze, cunniling, dandy, démon, deportace, epitomé, exaktní, extrapolace, fajnšmekr, fatální, pfennig, filet, flektívní, gringo, gruntovně, hyperbola, hypoprosexie, iguanodon, impozantní, kalibrace, konfluence, kultovní, majordomus, milion, nostalgie, opce, orodovat, outgoing, paragliding, parakinésis-, parasol, perkuse, permanentka, recesivní, seance, sexovat, sicflajš, subjektivní, superior, termochemie, test, travestie, usurpátor, vitamin, vize, absolvent, adekvátní, ahoj, analgezie, artyčok, bluegrass, degradace, dehonestace, demonstrace, didaktický, dromedár, endometrium, enfant terrible, exekuce, extempore, fabrika, farmakovigilance, firmware, fix, fúze, gastro-, homologie, idiot, kaligram, kar, karma, karoserie, koloniál, medik, memorandum, metrosexuál, mutatis mutandis, parageneze, pendl, pneumothorax, poker, reaktor, realokace, Rek, relevantní, repete, reprodukovat, reprodukovatelnost, saturovaný, senior, traktor, transposice, vesměs, voice-band, abonent, ABS, afilace, agresivita, akant, aklamace, analýza, antepozice, apelativum, ar, ARO, artikl, caramba, copyright, daktylotika, dumper, de jure, deklarovat, dexiografie, diplomat, dump, elán, eury-, falografie, finance, fixater, flexivní, grácie, gros, gubernie, gyros, infuze, kalamita, kanonizovat, kaolin, karman, camping, kontraktor, korespondence, logie, mademoiselle, metafora, narativní, nefron, NEW, oregano, panoráma, parabola, paralaxa, pedo-, predikovat, prezentovat, provitamin, pyromaniak, reflexe, refraktor, renonc, rezident, rigidita, spermatogenese-, statika, steak, super, tára, transfer, transparentní, unisono, xu, akordeon, aqualung, alternace, amalgám, ambice, amblyopie, amortizace, ampicilin, analytický, analysa, anexe, aproximace, archetypální, asymptotický, bakteri-, balneo-, boomer, briefing, bulvár, charakteristický, chitin, cyklona, dumping, demolice, ekliptika, flagrantní, formalin, formalizace, hyperechogenní, iatrochemie, integrace, interview, juke-box, cause, kolonializmus, konsolidace, korespondent, lev, lokomoce, malverzace, mobilizace, monochromatický, non plus ultra, pantheon, paroxysmální, poliš, rektifikace, sebestředný, soft, supraporta, toaleta, transparence, travers, a tergo, abortivní, adiabatický, ahasver, aktualizace, alegorie, alibismus, alopatie, anafylaktický, analogie, analysátor, anekdota, anglofobie, anomie, antropoid, appearan ce, archivnictví, aspartam, atický, atrofie, beefsteak, benefice, benefit, blankvers, blues, bona fide, brífink, chirurgie, compliance, dáma, de facto, dehet, deltaplanning, démonismus, designovaný, developer, diletant, dominanta, dramaterapie, duna, epický, examen, extrateritoriální, flamendr, flám, forézie, gól, griotka, harfa, herodeský, inflamace, iritovat, kanonizace, kanonisovat, kanonýr, koherentní, kolaudace, kreatura, kupé, lakros, Leviathan, magmatit, Magnificence, makarony, maxima, mág, megaron, metageneze, metamorfní, metamorfóza, minnesang, montgolfiéra, oponent, originalita, osteologie, ostinato, pandemonium, para-, paragenese, paragnóze, paraialie, pas, pasportizace, patison, pendlovat, perm, PF, plexus, portfólium, porto, pozitivismus, preparát, presence, profilace, prominentní, protokol, psychosociální, radiochemie, reanimace, recese, reciproký, reklamace, rekvisice, renonce, reparabilní, restart, riposta, sakralita, sakrolumbální, sekularisace, sentimentalismus-, shannon, skepse, softtennis, solarisace, spektrochemie, spina, squash, stanné právo, subalternace, sufixace, sugesce, superarbitrace, šmuk, tetanus, transformace, transformátor, transkripce, transpirace, transplantace, transponder, transsudát, versála-, vila, volvulus, xenofobie, a capella, a contrario, abordáž, abort, abresivní, absence, accelerando, ad absurdum, ad rem, adaptátoři, adaptátor, addolorato, adept, adipsie, advent, afirmativní, agaton, agraciace, akantom, akcesista, akomodace oka, akrodynie, aksamit, akupresura, akvapark, aquaplaning, albinismus, albumin, Haleluja, algezie, algesie, Alpy, altruismus, amid, amorální, amorfní, anachronický, analyzátor, anamorfóza, ankylóza, antarktický, anténa, antidepresivum, antropologie, aparatura, apatičnost, apelace, aplikace, arboretum, archaismus, atlas, atypický, augur, avanti, bagatelisace, bagatelizovat, barkarola, batalion, biochemie, biofilie, bronchoskopie, bukovat, carmen figuratum, cirkumcise, cooler, cystoskopie, damašek, demobilizace, demonopolisace-, demoverze, detekce, détente, difrakční, dueto, elektroanestezie, epifanie, epocha, eskalátor, éter, europo-, evapotranspirace, ex tunc, extrahovat, faktoriál, fax-mail, , filie, fix-focus, flexe, fonologie, geochemie, imunosuprese, interposice, Jawa, justiciář, karanténa, koncern, konzistentní, korekce, kredit, laktalbumin, langusta, makrobiogenní, mylord, naturščik, ortel, patitul, patriotismus, performance, picador, predikce, prefix, prefixace, prezentační, problematika, prominent, protomedikus, remise, rigolování, sakramentum, sapfický, sapfizmus, sapfismus, scampi, spedice, sufix, supergigant, superposice, temperamentní, testovat, trans-, transduktor, transept, transfokátor, transformovat, transmise, transnacionální, transplantát, transportní, transpozice, transsexualizmus, transsubstanciace, transversální, transistor, traversa, ultralevicový, viceprezident, vinčestrovka, abnormalita, absolutní, adagio, adaxiální, adjunkt, admirál, admonice, aeroplán, afrázie, agens, aggiornamento, agnát, agregát, agresivní, akord, akreditace, aktivní, akulit, akvarel, alimenty, alinea, aloe, ambasador, amfigonie, amin, amor, amortisace, amplituda, anabáze, anafrodizie, anagramonym, analytická sociometrie, antiparazitikum, antroposofie, apella, apercepce, apraxie, arbitrérní, archanděl, architráv, arest, axis, benjamínek, causerie, city, cross-country, čabraka, definice, demarkace, dilatace, duet, egalizace, endofyt, erb, eremofobie, eugenika, europeizmus, exempce, expert, extramatrimoniální, fanfaron, fixace, fundamentalismus, Gaussova křivka, gips, heretik, impertinence, intaktní, jurisdikce, kanonisace, kapela, cargo, kompatibilní, kompromis, konfrontace, konspirativní, krekr, masakr, mea culpa, metalografie, modifikace, orbis pictus, os, parafa, parakinéze, parazitismus, patena, perverze, post scriptum, potomanie, protomedik, provize, reaktivní, realista, retroaktivita, rezerva, silo, simplex, simplexní, skenovat, somár, sufita, supersensitivita-, supersticiózní, transgresiv, transmigrace, transponovat, transudace, transitron, varosní, viceadmirál, aak, abdikace, absint, absolutno, adjuvatika, afix, afrasie, aikido, akceptovat, aktinometrie, albín, albuminurie, algospazmus, alopecie, alosom, anton, antroposociologie, apartheid, axionometrie, azbest, baron, bazický, biota, doloroso,

 

Zde uvádíme seznam nejčastěji hledaných významů cizích slov.

 


Reklama