Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovník cizích slov - význam nejčastěji hledaných slov

 

elipsa, ordinérní, hypoechogenní, korofilie, islamismus, sexista, chucpe, hegeš, akta, para, oligarcha, reverzní, resumé, ňaňa, konformní, fokus, konvolut, extravilán, extra, Nemesis, randomizovaný, elév, familiární, par excellence, promiscue, genderové hledisko, svoloč, rauš, fob, beneficient, jubileum, zbytnělé, korporátní komunikace, renons, respektive, prudérní, c'est la vie, dimise, blazeovaný, frajtr, obezřetnost, entrée, koordinace, dekadentní, démos, fobie, diverzita, exaktní, generál, perplex, ratio, kruciální, blamovat, habet, fantasmagorie, intermitentní, opulentní, sketa, apofatický, neo-, due diligence, evergreen, anechogenní, konzilium, paranoia, anikterický, autonomní, koncipovat, cool, peripetie, per rollam, patriot, predikovat, retailový, elaborovat, glajchšaltovat, pregnantní, sui generis, elaborace, á, benevolentní, hyperbolický, amatér, bonton, post, entita, fór, seriózní, bazilišek, gonochorista, kontraindikace, proprietární, fatální, hyperechogenní, panta rhei, anotace, fait accompli, glej, kosmopolitní, paradigma, distrakce, extempore, plkno, suprese, fén, ergo, esprit, os, carpe noctem, kaňon, lascivní, sen, neřest, apelovat, establishment, fluence, kontraproduktivní, sakrální, empír, formativní, glosovat, velum, bosorka, dikce, expresivní, pasportizace, arbitr, burleska, cizelovat, epesní, fetiš, apercepce, domina, gesce, kripl, prominent, Damoklův meč, fortel, iterace, mandatorní, paradox, rezident, summit, proporcionální, veni vidi vici, agnostik, bene, filiace, ad, akt, magor, manie, metafora, chandra, irelevantní, komponent, soft, vinklář, bingo, lapidární, meta, pant, baroko, kapela, nešpory, selekce, artefakt, extrakce, mariňák, psychotest, sicflajš, alokace, eponymní, frigidní, patos, pica, proklamovat, revitalizace, desakralizace, detence, kaligram, superior, atribut, drnda, faktický, caramba, démon, fet, revidovat, štelář, ar, archiv, aspekt, revize, update, alkohol, ex libris, fundovaný, hajtra, katamnéza, koroner, agonie, demodé, depot, ekliptika, extenze, mandát, medián, parodie, akomodace oka, kongeniální, orodovat, rázovitý, asonance, barter, bonviván, diapazon, kulantní, muay thai, postilion, pýřit se, ahoj, akropole, desert, dokovat, engineering, harpagon, ješitnost, konsenzus, konspirativní, negrofobie, obliterace, pedant, via, agresor, coming-out, depozit, filantrop, leguminosa, mi, noticka, teze, absurdní, amen, bestiář, dekolt, diskrétní, epitel, eschatologie, lazar, markýrovat, narativní, poker, recipient, spektakulární, utilizace, akr, deklarovat, gaskonáda, geneze, hospic, hydraulika, kočičí zlato, mobil, morda, patio, radar, squash, benefice, demotivace, deportace, ekologický, farma, impeachment, korigovat, lex, liberace, nostalgie, nota bene, relevantní, tamtam, testosteron, Haleluja, aritmetika, degradace, dromedár, fair, flagelantství, legace, melodramatický, milius, narkoman, omni-, parabola, paragliding, senior, a-, aklamace, amant, anekdota, didaktický, elán, incest, konfrontace, logofobie, malichernost, opus magnum, pančenlama, parafilie, sekulární, skenovat, thé, trans, akcentovat, chitin, defilé, ficka, inaparentní, Jízlivý, karyatida, mol, nebulární, psycho-, sanace, anorak, archivnictví, asketa, bakterie, gratis, kaput, polemisovat, prubířský kámen, regulérní, soirée, subskripce, alibi, amok, amplituda, beletrie, bona fide, diplomat, ikonostas, kontrovat, marota, poetismus, proband, rad, traktát, xenofobie, aforismus, akustický, alter ego, klondajk, konzistentní, mutatis mutandis, pandemonium, paralaxa, statika, transparentnost, aktualizace, aluze, antropologie, blues, dekartelizace, doyen, epický, eskalace, euro, felace, filozof, graciézní, grunt, iluminace, intermezzo, logistika, majordomus, Mark, medik, metonymie, negr, negramotnost, ordinace, pedo-, reifikace, sebestředný, sionista, solventní, triviální, a contrario, absolvent, aerodynamika, animace, artyčok, aspartam, demo, dilogie, elaborát, morous, sex, tango, transparent, adiabatický, amalgám, apatičnost, apel, art deco, coxalgie, dehonestace, depo, designovaný, deskripce, éter, hrdobec, koherentní, kolon, mea culpa, panoráma, recese, rezoluce, tringelt, adjunkce, alibismus, á propos, demonstrace, esence, fix, integrace, interoperabilita, kolonializmus, konkurs, kultovní, Leviathan, megalofobie, , parageneze, performance, perkuse, peso, prefabrikát, reprodukovat, rigidita, test, trailer, typ, urquell, usurpátor, ad rem, antikoncepce, antroposofie, arbitráž, benevolence, cover verze, cunniling, demolice, demoralizace, ezo-, fabrika, flektívní, gubernie, gips, komparativ, litanie, rhythm and blues, sic, urgovat, abonent, akant, akreditace, augur, elevace, fabulace, fanfaron, grácie, halo, hypoprosexie, indigo, influx, iniciátor, intaktní, interview, jurisdikce, koloniál, konsignace, level, mademoiselle, markantní, nativní, reflexivum, spleen, sputnik, sumarizace, Aeolus, afrodisie, agnát, akontace, apoziopeze, endometrium, expirovala, gastro-, itinerář, kamion, koaxiální, kolaudace, komerční, memorandum, metrosexuál, milion, monodie, opce, peron, prominentní, riziko, somár, super, transfer, transfuze, travestie, unisono, aberace, akcent, alexandrin, alinea, anafylaktický, aparatura, archaický, arteriosklerosa, asociace, bonanza, daktylotika, démonismus, elektroanestezie, filet, flagrantní, flamendr, kalamita, logie, makarony, non plus ultra, panteismus, parakinésis-, parasol, permanentka, reflexivní, reputace, subverzivní, turnus, adekvátní, akropolis, ambice, ambivalentní, anomie, aproximace, arboretum, ARO, artikl, autotransfuze, bagatelizovat, barok, benefit, bluegrass, charakteristický, compliance, debakl, aedicula, eremofobie, gruntovně, hem, jazz, karoserie, camping, Magnificence, outgoing, radikál, repatriace, repete, varia, absint, alternace, aroma, biotický, dumping, demonopolisace-, europeizmus, favela, fixater, hegemon, hyperbola, ion, javachat, komparace, kosmetika, lord, pas, perm, polyfonie, probiotický, skepse, taxativní, voice-band, afilace, agresivní, ahasver, akantom, anektovat, anglofobie, antropoid, architektura, avatár, boomer, briefing, cooler, dandy, dezo-, exekuce, extrahovat, extrapolace, fajnšmekr, pfennig, firmware, formalizace, idiot, iguanodon, implantovat, impozantní, instance, kaolin, klinika, kompatibilní, neonka, notabene, okupace, para-, parazitismus, periferie, reflexivnost, scampi, sextilion, sígr, software, vesměs, ABS, admirál, akrofobie, alma mater, altruizmus, anachronický, anthropo-, apretura, atrofie, balalajka, biofilie, dumper, darwinismus, detekce, dramaterapie, dump, enfant terrible, epitomé, erb, fil, generál-, gringo, impertinentní, infuze, kalibrace, cargo, karma, koncern, konsolidace, lalopatie, lilipután, metageneze, nátura, oregano, osmóza, parakinéze, per partes, pivot, potomanie, protokol, realokace, reciproký, Rek, sexovat, softtennis, šmuk, testovat, vize, xu, absolutno, adaptátoři, afirmativní, amin, anagramonym, analogie, antarktický, architráv, atický, cross-country, de facto, deltaplanning, demarkace, demoverze, éterický, europo-, extrateritoriální, falografie, farmakovigilance, flám, flexe, flexivní, fúze, gros, heretik, imponovat, karman, konfluence, kontraktor, lakros, mascarpone, matador, mobilizace, monochromatický, oponent, paradoxie, parafa, paragnóze, paraialie, patena, prezentovat, recesivní, reprodukovatelnost, riff, saturovaný, seance, softball, spina, subjektivní, šarže, transparentní, venaktasie, vitamin, advent, agarofobie, aggiornamento, akceptovat, akrodynie, analgezie, analýza, antiparazitikum, aparát, asanace, čabraka, dehet, entropie, extramatrimoniální, Gaussova křivka, horor, cefalometr, korekce, littera scripta manet, megaron, migrace, morfa, ortel, paradesant, paragenese, paralipomenon, paradentosa, patriotismus, pendl, preparát, provize, reklamace, reprografie, supraporta, temperamentní, transparence, travers, abordáž, absence, adagio, adaptátor, adept, agitovanost, agresivita, aquaplaning, amblyopie, ampicilin, arest, asymptotický, atlas, axionometrie, bakteri-, batalion, bazický, bulvár, chirurgie, chrono-, copyright, demofobie, diletant, epocha, examen, forman, gyros, harfa, herodeský, homofobie, homologie, iatrochemie, juke-box, kar, karikatura, kontrasignace, lazurit, magmatit, manufaktura, mobiliář, NEW, paradoxon, paroxysmální, patison, protrahovat, provitamin, riposta, sakralita, silo, steak, taverna, termochemie, tournedos, traktor, transposice, transsexualismus-, vademecum, a tergo, abdikace, abortivní, absolutní, afrázie, akordeon, aktivní, akulit, aqualung, alea iacta est, algospazmus, alitace, alosom, analytický, anexe, aplikace, archanděl, archetypální, bagatelisace, barkarola, baron, beefsteak, bon, bukovat, de jure, demobilizace, dexiografie, duna, exempce, , fix-focus, fixace, fonologie, formalin, fortifikace, fundamentalismus, inanice, iritovat, Jawa, kredit, lokomoce, magnituda, mal-, malverzace, mág, mylord, orbis pictus, pantheon, perverze, picador, pneumothorax, requiem, remise, renonc, sakrolumbální, spin, sufixace, tetanus, toaleta, transkripce, transsudát, abnormalita, abort, agapé, agaton, agraciace, agrafie, akcesista, Hallelujah, alopatie, altruismus, anorgasmie, antepozice, apelativum, apologetika, arch, archaismus, atypický, balneo-, brífink, cracker, cystoskopie, dáma, dilatace, dominanta, egalizace, epifanie, explicitně, filie, fixfokus, gól, impertinence, inaugurace, kanonizovat, karate, komparatistika, korespondence, korespondent, kreatura, kupé, lev, makrobiogenní, municipalita, naturizmus, PF, plegie, poliš, preludovat, prezentační, realista, reflexe, rektifikace, remitence, sekularisace, spermatogenese-, sugesce, supergigant, termogeneze, topologie, a capella, abresivní, aikido, aksamit, akvapark, akvarel, alegorie, ambasador, amid, amor, amorfní, analysa, antroposociologie, apartheid, appearan ce, archa, atymie, avanti, axis, bezprizorný, darda, dativ, developer, diferenciace, eury-, finance, fundamentální, generický, gestapo, cause, komparativní, masakr, montgolfiéra, nefron, nihilista, originalita, paragon, pendlovat, pesticid, post scriptum, predikce, prefix, profilace, pyromaniak, reaktivní,

 

Zde uvádíme seznam nejčastěji hledaných významů cizích slov.

 


Reklama