Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovník cizích slov - význam nejčastěji hledaných slov

 

ordinérní, elipsa, hypoechogenní, korofilie, islamismus, sexista, akta, hegeš, chucpe, reverzní, para, fokus, oligarcha, ňaňa, extravilán, konformní, extra, Nemesis, resumé, genderové hledisko, randomizovaný, familiární, promiscue, rauš, beneficient, par excellence, korporátní komunikace, respektive, svoloč, jubileum, konvolut, fob, c'est la vie, blazeovaný, zbytnělé, renons, fobie, koordinace, entrée, generál, diverzita, fantasmagorie, dimise, habet, obezřetnost, intermitentní, blamovat, apofatický, dekadentní, sketa, koncipovat, ratio, autonomní, per rollam, prudérní, paranoia, démos, konzilium, predikovat, elaborovat, evergreen, perplex, due diligence, kruciální, amatér, anikterický, elaborace, peripetie, bonton, retailový, glej, gonochorista, patriot, proprietární, hyperbolický, anotace, fait accompli, sui generis, entita, anechogenní, plkno, pregnantní, seriózní, bazilišek, kontraindikace, panta rhei, formativní, neřest, post, burleska, distrakce, cool, Damoklův meč, epesní, extempore, fetiš, kosmopolitní, apercepce, cizelovat, domina, esprit, establishment, expresivní, glajchšaltovat, hyperechogenní, suprese, bosorka, fén, kaňon, lascivní, paradigma, pasportizace, dikce, meta, fluence, sakrální, veni vidi vici, benevolentní, chandra, fortel, gesce, neo-, selekce, mandatorní, fatální, os, paradox, proporcionální, ad, akt, artefakt, á, elév, glosovat, kaligram, mariňák, sen, soft, arbitr, fór, lapidární, patos, proklamovat, revitalizace, summit, vinklář, bene, desakralizace, ergo, extrakce, kripl, filiace, magor, opulentní, agnostik, apelovat, bingo, drnda, iterace, pant, prominent, revidovat, atribut, ex libris, faktický, frajtr, kongeniální, manie, metafora, štelář, alokace, detence, fet, kontraproduktivní, sicflajš, baroko, koroner, psychotest, archiv, barter, demodé, ekliptika, harpagon, katamnéza, kulantní, mandát, mi, pýřit se, rázovitý, velum, aspekt, caramba, coming-out, depot, engineering, epitel, extenze, medián, muay thai, nešpory, pedant, squash, agonie, asonance, démon, farma, hajtra, kočičí zlato, teze, agresor, amen, carpe noctem, irelevantní, ješitnost, kapela, parodie, pica, spektakulární, alkohol, bestiář, dokovat, legace, milius, mol, utilizace, a-, Haleluja, aritmetika, dekolt, filantrop, korigovat, noticka, omni-, update, akcentovat, amant, anekdota, ar, ekologický, elán, flagelantství, geneze, impeachment, logofobie, negrofobie, poetismus, recipient, relevantní, revize, thé, akropole, deklarovat, deportace, desert, diapazon, konsenzus, liberace, melodramatický, nota bene, opus magnum, orodovat, rad, senior, trans, absurdní, ahoj, alter ego, eschatologie, fair, ficka, frigidní, gaskonáda, incest, Jízlivý, kaput, lex, morda, parafilie, patio, radar, aklamace, bakterie, demotivace, didaktický, diskrétní, eskalace, hydraulika, inaparentní, kontrovat, markýrovat, mobil, pančenlama, paragliding, poker, postilion, subskripce, tamtam, traktát, akr, aluze, animace, asketa, degradace, eponymní, exaktní, klondajk, konfrontace, negr, regulérní, superior, testosteron, triviální, apel, coxalgie, dekartelizace, dromedár, felace, gratis, marota, medik, narkoman, reifikace, sanace, alibi, benefice, chitin, elaborát, euro, filozof, hrdobec, konkurs, leguminosa, malichernost, narativní, prubířský kámen, rezoluce, soirée, a contrario, aforismus, amplituda, anorak, archivnictví, art deco, á propos, bona fide, dilogie, intermezzo, interoperabilita, kolon, level, nebulární, ordinace, pedo-, psycho-, sekulární, sic, tringelt, typ, apatičnost, defilé, demo, demoralizace, designovaný, deskripce, ezo-, graciézní, iluminace, lazar, negramotnost, nostalgie, parabola, parageneze, peso, prefabrikát, sebestředný, sex, skenovat, akcent, arbitráž, asociace, beletrie, benevolence, demonstrace, doyen, fabulace, influx, iniciátor, kamion, kultovní, markantní, nativní, , pandemonium, paralaxa, perkuse, reflexivum, spleen, statika, test, transparentnost, urgovat, urquell, xenofobie, adjunkce, afrodisie, aktualizace, alexandrin, barok, dehonestace, esence, fix, grunt, hypoprosexie, ikonostas, komponent, logistika, memorandum, monodie, morous, outgoing, performance, permanentka, peron, radikál, reflexivní, reprodukovat, sputnik, transfuze, ad rem, adekvátní, akomodace oka, amalgám, antropologie, apoziopeze, artikl, artyčok, aspartam, bagatelizovat, bonanza, bonviván, cover verze, cunniling, daktylotika, expirovala, fabrika, favela, filet, flektívní, grácie, gruntovně, halo, itinerář, kolonializmus, komparativ, konspirativní, Leviathan, megalofobie, non plus ultra, obliterace, panoráma, panteismus, recese, rezident, riziko, subverzivní, travestie, turnus, unisono, usurpátor, abonent, akontace, alibismus, alinea, antikoncepce, arteriosklerosa, augur, autotransfuze, bluegrass, blues, debakl, demolice, dezo-, aedicula, elevace, endometrium, epický, extrapolace, fanfaron, gubernie, iguanodon, integrace, ion, kalamita, koherentní, koloniál, konzistentní, kosmetika, mademoiselle, majordomus, mea culpa, milion, reflexivnost, transfer, transparent, varia, aberace, absolvent, Aeolus, akant, akustický, ambivalentní, anafylaktický, anomie, aparatura, arboretum, aroma, biotický, charakteristický, démonismus, demonopolisace-, diplomat, éter, exekuce, fajnšmekr, gastro-, hyperbola, idiot, instance, kalibrace, karoserie, kolaudace, makarony, opce, parasol, polyfonie, rigidita, sumarizace, tango, voice-band, adiabatický, aerodynamika, afilace, akantom, akreditace, altruizmus, ambice, antroposofie, ARO, balalajka, boomer, briefing, dumping, enfant terrible, epitomé, extrahovat, fixater, gips, interview, komerční, lord, metonymie, metrosexuál, neonka, parakinésis-, pas, perm, realokace, reprodukovatelnost, rhythm and blues, riff, sextilion, skepse, solventní, somár, super, trailer, agnát, amin, anachronický, analogie, anektovat, antarktický, aproximace, atický, atrofie, dramaterapie, dump, elektroanestezie, pfennig, flagrantní, impozantní, intaktní, jurisdikce, kaolin, karman, camping, konfluence, kontraktor, lalopatie, mascarpone, paragnóze, pendl, potomanie, proband, recesivní, Rek, repete, sígr, softtennis, šarže, vesměs, vize, xu, ABS, aggiornamento, ahasver, akropolis, amblyopie, analýza, antropoid, apretura, architráv, asanace, bakteri-, compliance, cooler, dumper, darwinismus, detekce, europo-, extrateritoriální, falografie, farmakovigilance, firmware, flamendr, flám, gringo, karma, koncern, konsolidace, lakros, Magnificence, megaron, metageneze, para-, parakinéze, patriotismus, per partes, prezentovat, reciproký, saturovaný, scampi, seance, sexovat, steak, subjektivní, temperamentní, testovat, transsexualismus-, venaktasie, vitamin, absence, absolutno, afirmativní, afrázie, agresivita, akordeon, akrodynie, akrofobie, alea iacta est, alma mater, alternace, ampicilin, anglofobie, archaický, asymptotický, avatár, benefit, biofilie, bulvár, dandy, de facto, dehet, deltaplanning, demarkace, demoverze, éterický, europeizmus, flexivní, formalizace, fundamentalismus, fúze, homologie, infuze, juke-box, kar, cargo, konsignace, lazurit, lokomoce, mág, mobilizace, monochromatický, morfa, mutatis mutandis, NEW, oponent, oregano, ortel, pantheon, paradesant, paragenese, paraialie, parazitismus, patena, poliš, preparát, probiotický, provitamin, reklamace, rektifikace, repatriace, software, spina, sufixace, termochemie, transparentní, a tergo, abort, abortivní, adaptátoři, adaptátor, admirál, agarofobie, agresivní, aqualung, altruismus, anagramonym, analgezie, analytický, anexe, antiparazitikum, apelativum, archaismus, archanděl, archetypální, architektura, balneo-, barkarola, bazický, bukovat, chirurgie, copyright, de jure, dexiografie, diletant, empír, erb, eremofobie, extramatrimoniální, , fil, fix-focus, flexe, fonologie, fortifikace, fundovaný, gros, gyros, herodeský, iatrochemie, jazz, lilipután, logie, magmatit, makrobiogenní, nátura, okupace, orbis pictus, paroxysmální, patison, pivot, plegie, prezentační, prominentní, protokol, provize, reaktor, requiem, sakralita, supraporta, šmuk, toaleta, traktor, transparence, transposice, travers, a capella, abordáž, abresivní, absint, absolutní, advent, akceptovat, akcesista, aksamit, aktivní, akulit, akvapark, alegorie, algospazmus, alopatie, amid, amorfní, analysa, antepozice, aplikace, atlas, atypický, axis, baron, batalion, beefsteak, brífink, cystoskopie, demobilizace, depo, developer, dominanta, epifanie, epocha, eury-, examen, exempce, filie, finance, formalin, gól, harfa, heretik, horor, impertinence, inaugurace, iritovat, Jawa, kanonizovat, karyatida, cause, kompatibilní, korekce, korespondence, korespondent, kredit, kupé, litanie, mal-, malverzace, masakr, nefron, notabene, originalita, osteologie, ostinato, parafa, paradentosa, perverze, picador, pneumothorax, portfólium, predikce, prefix, profilace, pyromaniak, reflexe, refraktor, remise, renonc, reputace, riposta, sakrolumbální, sekularisace, sentimentalismus-, solarisace, spermatogenese-, sugesce, superarbitrace, supergigant, taxativní, tára, transkripce, abdikace, adagio, agaton, agraciace, akvarel, albumin, algezie, algesie, alosom, ambasador, amok, amortizace, anorgasmie, aparát, appearan ce, atymie, axionometrie, bagatelisace, bezprizorný, bronchoskopie, cross-country, cyklona, čabraka, dáma, depozit, dilatace, duna, fixace, fixfokus, forézie, Gaussova křivka, griotka, inflamace, justiciář, karate, komparace, kreatura, lev, minnesang, montgolfiéra, mylord, naturizmus, paradoxon, PF, post scriptum, pozitivismus, prefixace, problematika, reaktivní, realista, restart, sakramentum, silo, softball, spedice, sufix, superposice, transsudát, varosní, versála-, vila, aak, abnormalita, ad absurdum, adept, aditivní, aikido, akupresura, aquaplaning, albuminurie, alimenty, Alpy, amfigonie, amor, analysátor, ankylóza, anténa, anton, antropofyt, apartheid, apraxie, arbitrérní, arest, avanti, benjamínek, biochemie, bon, cirkumcise, city, dativ, demofobie, difrakční, egalizace, entropie, eskalátor, explicitně, fax-mail, kanonizace, kanonisovat, kanonýr, karanténa, cefalometr, kontrasignace, metalografie, metamorfní, metamorfóza, modifikace, osmóza, palingeneze, pascal,

 

Zde uvádíme seznam nejčastěji hledaných významů cizích slov.

 


Reklama