Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz post bylo nalezeno významů: 78 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 76).

 

výraz Význam   CZ význam
post - místo
post - postavení, funkce
a posteriori - pozdější, později, ze zkušenosti
apostasie - odpadlictví od víry
apostata - odpadlík
apostaze - odpadlictví od víry
aposteriorní - založený na smyslové zkušenosti
apostila - doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu
apoštol - jeden z dvanácti učedníků Ježíše Nazaretského
apoštol - šiřitel křesťanství
apoštol - hlasatel nějakých idejí
apostrof - odsuvník
apostrofa - oslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci
ex post - po skončení, dodatečně, pozdě
hypostase - 1. zpodstatnění, zvěcnění
hypostase - povýšení abstrakce na samostatnou kategorii
hypostase - 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu
hypostase - 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů
hypostatis - umístění pod (řečtina)
hypostatis - zaklad
hypostatis - podstata
hypostatis - zaruka
hypostáze - 1. zpodstatnění, zvěcnění
hypostáze - povýšení abstrakce na samostatnou kategorii
hypostáze - 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu
hypostáze - 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů
hypostylos - sloupová síň, chodba
kompost - organické nebo průmyslově vyráběné hnojivo
kontrapost - výtv. umění pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze
monopost - jednosedadlový závodní automobil
post christum
{natum}
- po Kristu, po Kristově narození, našeho letopočtu
post christum
{natum}
- zkratka p. chr. (n.)
post factum
{post faktum}
- po činu, po provedeném, když se stalo
post festum
- až potom, pozdě
post meridiem
- po poledni, odpoledne
post meridiem
- zkratka p.m.
post partum
- po porodu
post scriptum
{post skriptum}
- po napsání
post scriptum
{post skriptum}
- dodatek v dopise, douška
post scriptum
{post skriptum}
- zkratka P.S.
post-
- první část složených slov mající význam po, následuje
postament
- podstava např. pomníku, sloupu
poste restante
- zaslání zásilky na poštu pouze s udáním jména příjemce, popř. hesla, takže si ji příjemce vyzvedne sám
poster
{poustr}
- výsledky práce zveřejněné na vědecké konferenci na tabulích a stojanech formou tabulek, fotografů, komentovaných témat
poster
{poustr}
- plakát
posterior
- pozdější
posterior
- zadní
posteriorita
- následnost
posteriorita
- pozdější pořadí
posteriorita
- opoždění
postfebrilní
- pohorečkový, po skončení horečky
postglaciál
- postglaciální období, poledová doba
postgraduální
- pokračovací, další odborné studium po dokončení vysoké školy
posthumní
- objevující se po smrti původce, posmrtný
posthumum
- dílo vydané nebo nalezené po autorově smrti
posthumus
- dítě narozené po smrti otce, pohrobek
postila
- sbírka kázání na jednotlivě neděle a svátky
postilion
- kočí poštovních vozů
postilión
- kočí poštovních vozů
postindustrialismus
- teorie vývoje společnosti po průmyslové éře
postindustrializmus
- teorie vývoje společnosti po průmyslové éře
postkomunistický
- vztahující se k období po pádu komunistického režimu
postmodernismus
- přístup ke světu a pojetí skutečnosti i poznání jako neredukovatelné plurality, a proto odmítající univerzální výklad
postmodernizmus
- přístup ke světu a pojetí skutečnosti i poznání jako neredukovatelné plurality, a proto odmítající univerzální výklad
postnova
- nova po poklesu jasnosti
postpenitenciární
- následující po ukončení vězeňského trestu, např. p. péče
postposice
- kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo
postpozice
- kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo
postpubertální
- po pubertě
postpubertální
- ještě ne zcela zralý
postscript
{postskript}
- program umožňující definovat a vytvářet znaky pro typografické účely
postskriptum
{post skriptum}
- po napsání
postskriptum
{post skriptum}
- dodatek v dopise, douška
postskriptum
{post skriptum}
- zkratka P.S.
postsynchron
- dodatečné ozvučení např. filmu
postulát
- požadavek, předpoklad přijímaný bez důkazu
riposta
- odvetný sek v šermu, odvetný bod
risposta
- druhý hlas v kánonu nebo fuze, který odpovídá prvnímu hlasu nebo jej napodobuje

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny