Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz extra bylo nalezeno významů: 29 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 27).

 

výraz Význam   CZ význam
extra - odděleně, zvlášť
extra - mimořádně
extra legem - mimo zákon
extra- - první část složených slov mající význam mimo, zvlášť, navenek mimořádně
extracelulární - mimobuněčný, nacházející se mimo buňku
extracelulární - e. tekutina - (tělesná)
extradice - vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání
extrahovat - 1. vytahovat, odstraňovat
extrahovat - 2. získávat výtažek vyluhováním
extrakce - 1. vytažení, obv. zubu
extrakce - 2. vyluhování určité složky ze směsi různých látek jejím rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle
extrakt - výtažek, výluh
extraliga - nejvyšší soutěž v některých sportech
extramatrimoniální - mimomanželský, nemanželský
extraordinární - mimořádný, zvláštní
extrapolace - přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie
extrapolace - mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu
extrapyramidální - Vztahující se nebo ovlivňující nervový systém mimo nebo nezávislý na pyramidálních nervových drahách.
extrasensorický - mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly
extrasenzorický - mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly
extrasystola - předčasný srdeční stah
extraterestrický - mimozemský
extrateritoriální - sahající mimo území
extravagance - výstřednost
extravagance - nikoli běžný, nenormální, výstřední nápad nebo chování
extraverse - přístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním
extravertní - živě reagující, přístupný podnětům, komunikativní, snadno navazující kontakt
extraverze - přístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním
extravilán - nezastavěné území vně hranic sídel

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny