Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz akr bylo nalezeno významů: 70 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 68).

 

výraz Význam   CZ význam
akr - 1. stará plošná jednotka
akr - 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2
akrece - růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně
akreditace - pověření, zplnomocnění
akreditace - potvrzení, schválení
akreditiv - platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží
akreditiv - pověřovací listina
akreditovaný kurz - kurz schválený příslušným úřadem nebo orgánem
akribie - přesnost, pečlivost, pozornost,svědomitost
akro- - první část složených slov mající význam 1. vrcholný, vrchní, nejvyšší
akro- - 2. okrajový
akrobacie - obratnostní cvičení vysoce náročné na koordinaci
akrodynie - bolestivost končetin
akrofobie - chorobný strach z výšek,z hloubky
akromegalie - chorobné zvětšení okrajových částí těla
akromelalgie - bolestivost koncových částí rukou a nohou
akromikrie - zkrácení končetin
akronym - zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov
akronymum - zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov
akropole - opevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města
akropolis - opevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města
akrostich - báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci
akrostichon - báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci
akrotomie - štěpení vrcholu listu
akrylát - umělá živice
bakro - baran po romský
biomakromolekula - biopolymer
čakra - 1. kruh, kolo, sluneční kotouč
čakra - symbol neúprosného běhu času
čakra - 2. staroindická metací zbraň
čakry - Jsou to myšlené energické body na těle. Základních čaker je 7. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam.
čakry - staroindická zbraň
čakry - kolo (sluneční kotouč) jako staroindický symbol koloběhu života
dentakryl - druh plastické hmoty užívané zejm. na zubní protézy
desakralizace - odposvátnění
diakritický - rozlišovací, rozeznávací
diakritika - užívání diakritických znamének (např. tečka, čárka, otazník)
fiakr - nájemný kočár tažený párem koní
lakrimální - slzní
lakrimátor - slzotvorná látka
lakros
{lakros}
- branková sportovní hra kanadského původu
makramé
{makramé}
- technika vázání krajek do uzlů, drhání
makro
{makro}
- množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu
makro-
- první část složených slov mající význam velký, velice, dlouhý, vysoký
makrobiogenní
- biogenní prvky obsažené v organismu ve větším množstvím
makrobiotika
- způsob dietní výživy pouze přírodními potravinami
makroekonomie
- teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku
makroergický
- energeticky bohatý
makroevoluce
- jevově zřetelné, významné projevy evolučního vývoje
makrofág
- buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých buněk
makrofotografie
- fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm
makroklima
- podnebí území o velkém horizontálním rozsahu
makromolekula
- molekula polymerních látek řetězovitého typu tvořená tisíci až miliony atomů
makroseismika
- část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení na základě pozorování, bez pomoci přístrojů
makroseizmika
- část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení na základě pozorování, bez pomoci přístrojů
makroskopický
- viditelný pouhým okem
makroskopický
- mající velké rozměry
makrostav
- stav termodynamického makroskopického systému popsaný makroskopicky měřitelnými veličinami (tlak, teplota, objem)
makrosvět
- bezprostředně smyslově vnímatelný svět
masakr
- hromadné krveprolití
sakralita
- posvátnost
sakrální
- 1. bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový
sakrální
- 2. bederní, oblast křížové kosti
sakramentum
- svátost
sakrárium
- jímka v podlaze blízko hlavního oltáře nebo nádoba sloužící k vylévání vody použité při náboženském obřadu
sakristie
- přilehlá chrámová místnost sloužící k uchovávání bohoslužebných předmětů a rouch
sakrolumbální
- týkající se krajiny bederní a křížové
sakrosanktita
- nedotknutelnost
sakrovertebrální
- týkající se kosti křížové a páteře
zákristie
- přilehlá chrámová místnost sloužící k uchovávání bohoslužebných předmětů a rouch

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny