Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz atický bylo nalezeno významů: 60 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 59).

 

výraz Význam   CZ význam
atický - uhlazený, vytříbený
adiabatický - děj probíhající za dokonalé tepelné izolace, bez výměny tepla s okolím
alifatický - označující nasycené i nenasycené uhlovodíky s necyklickými řetězci
antistatický - odstraňující nežádoucí elektrostatický náboj
apofatický - opisující věc nebo osobu na základě toho, co neni. Např. apofatická teologie: opis boha pomocí vlastností které nemá (není temný, není bolest, není nenávist ...).
aposematický - výstražný, např. výstražné zbarvení
aromatický - 1. vonný, silně vonící
aromatický - 2. související s organickými sloučeninami s šestičlenným kruhem z atomů vodíku a tří dvojných vazeb v molekule
asomatický - nehmotný, netělesný
atematický - bez kmenové přípony
athematický - bez kmenové přípony
automatický - samočinný, mechanický
axiomatický - vybudovaný odvozováním z axiomů, na axiomech
bakteriostatický - bránící růstu mikrobů
byrokratický - úřední, úřednický
byrokratický - formální, nepružný
chromatický - 1. týkající se barev
chromatický - 2. související s chromatikou
diplomatický - související s diplomacií
diplomatický - taktní
dramatický - týkající se dramatu
dramatický - divadelní, herecký
dramatický - napínavý, osudný
elektrostatický - související s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu
emfatický - důrazný, vzrušený
empatický - mající pochopení, vnímavý, soucítící
encefalopatický - týkající se mozkových chorob
eratický - bludný, přemístěný z místa svého vzniku
flegmatický - lhostejný, netečný
gramatický - mluvnický
hieratický - posvátný
hippokratický - mající smrtelný vzhled, svědčící o blížící se smrti
homeostatický - udržující rovnováhu v určitém rozmezí
idiopatický - 1. samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny
idiopatický - 2. vztahující se k vlastní osobě
klimatický - týkající se podnebí
klimatický - podnebný
kvadratický - druhého stupně
melodramatický - týkající se melodramu
melodramatický - pohnutlivý, působící na city
monochromatický - jednobarevný, monochromní
monochromatický - fyz. mající jen jednu vlnovou délku
monotematický - zabývající se jediným tématem, námětem, myšlenkou
morganatický - stavovsky nerovný
pankreatický - související s pankreatem, týkající se pankreatu
panoramatický - mající ráz panoramatu, umožňující široký rozhled
pneumatický - vzduchový, vzdušný, využívající vzduchu k nějaké činnosti, poháněný vzduchem
pragmatický - věcný
pragmatický - praktický, nezaujatý, chladně a rozumně uvažující
problematický - sporný, pochybný
psychosomatický - psychicky ovlivňující fyziologický proces nebo jev
schematický - naznačený schématem podle schématu
schematický - zjednodušený
sigmatický - tvořený příponou obsahující hlásku s
somatický - vztahující se k tělu, tělesný
statický - nehybný, pevný, klidný, neměnný, stálý
sympatický - 1. vzbuzující sympatie
sympatický - 2. související se sympatikem
symptomatický - příznačný
symptomatický - zaměřený na příznaky, nikoli na příčiny

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny