Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz hem bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
hem - nebílkovinná složka hemoglobinu
athematický - bez kmenové přípony
biochemie - vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů
bohém - bezstarostně a neuspořádaně žijící člověk (obv. umělec)
bohéma - společnost bohémů, bohémství
bohemikum - 1. české slovo v jinojazyčném textu
bohemikum - 2. dílo napsané česky nebo českým autorem
bohemikum - dílo vydané na území Čech a Moravy (v jakémkoli jazyce)
bohemikum - dílo zabývající se českou problematikou (i cizojazyčné)
bohemikum - 3. kulturní předmět českého původu
bohemisace - počešťování, počeštění, bohemizování
bohemismus - jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený
bohemistika - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou českého národa
bohemizace - počešťování, počeštění, bohemizování
bohemizmus - jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený
bohémský - vztahující se k bohémě, k bohémovi
chemi- - první část složených slov mající význam chemie, chemický
chemický - týkající se chemie, související s chemií
chemie - nauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí
chemikálie - 1. látka získaná chemickým procesem
chemikálie - 2. látka určená k uskutečnění chemické reakce
chemismus - chemická stránka dějů nebo látek
chemisorpce - chemická sorpce
chemizmus - chemická stránka dějů nebo látek
chemlon - polyamidové vlákno
chemo- - první část složených slov mající význam chemie, chemický
chemoterapeutikum - chemikálie používaná k léčení
chemoterapie - léčení pomocí chemických prostředků
elektrochemie - obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí
erathem - geol. nejvyšší chronostratigrafická jednotka
fotochemie - obor zabývající se vlivem světla na průběh chemických reakcí
fytochemikálie - chemické látky obsažené v rostlinných pletivech
geochemie - obor studující zákonitosti rozšíření chemických prvků v Zemi i chemické aspekty geologických procesů v Zemi
hema- - první část složených slov mající význam krev, krevní
hemangiom - nádor endotelu cév - viz endotel
hemato- - první část složených slov mající význam krev, krevní
hematofág - hmyz sající krev
hematofag - hmyz sající krev
hematokrit - poměr červených krvinek k plazmě
hematologie - nauka o krvi a krevních chorobách
hematom - modřina, krevní podlitina
hematomyelie - krevní výron do míchy
hematopoesa - tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba
hematopoéza - tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba
hematorea - prudké krvácení
hematurie - příměs krve v moči
hemendeks
{hemendegs}
- šunka s vejci
hemeneks
{hemendegs}
- šunka s vejci
hemeralopie
- šeroslepost
hemerofilní
- provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní
hemeroidy
- zlatá žíla, patologické městkovité rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku, městky
hemi-
- první část složených slov mající význam polovina, poloviční
hemiachromatopsie
- ztráta schopnosti rozlišovat některé barvy v polovině zorného pole
hemianopsie
- omezení zorného pole
hemiatrofie
- úbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla
hemikranie
- bolest jedné poloviny hlavy - lokalizovaná najčastěji za jedním okem, je tepavá a vyskytuje se při migréně
hemin
- složka krevního barviva s trojmocným železem
hemiparasit
- poloparazit
hemiparazit
- poloparazit
hemiparéza
- částečné ochrnutí poloviny těla
hemiplegie
- úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla
hemisféra
- polokoule
hemo-
- první část složených slov mající význam krev, krevní
hemoblastosa
- nádorové bujení krvetvorné tkáně
hemoblastóza
- nádorové bujení krvetvorné tkáně
hemodynamika
- studium vlivu fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami
hemofilie
- dědičná chorobná krvácivost
hemoglobin
- krevní barvivo
hemogram
- krevní obraz
hemokoagulace
- srážení krve
hemolymfa
- krevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza
hemolysa
- rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin
hemolýza
- rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin
hemopoeza
- vznik, tvorba krevních buněk, krvetvorba
hemoptoe
- vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptýza
hemoptysa
- vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe
hemoptýza
- vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe
hemoragie
- krvácení, výstup krve z cév mimo krevní řečiště
hemoroidy
- zlatá žíla, patologické městkovité rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku, městky
hemostasa
- zástava krvácení
hemostatikum
- prostředek zastavující krvácení
hemostáza
- zástava krvácení
hemp
- pevná látka vyrobená z konopí
iatrochemie
- směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním
ischemický
- týkající se místní nedokrevnosti tkáně a orgánu vedoucí k poškození až smrti
ischemie
- místní nedokrevnost tkání nebo orgánů
muhemedán
- vyznavač islámu, machmetán, muslim
petrochemie
- obor zabývající se výzkumem a využitím fosilních uhlíkatých surovin
radiochemie
- jaderná chemie
schéma
- jednoduchý, v hlavních rysech znázorněný plán, náčrt, osnova
schematický
- naznačený schématem podle schématu
schematický
- zjednodušený
schematisace
- 1. mechanické znázornění, vytváření schémat
schematisace
- 2. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizmus
schematismus
- 1. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace
schematismus
- 2. seznam osob činných v určité oboru, soupis
schematizace
- 1. mechanické znázornění, vytváření schémat
schematizace
- 2. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizmus
schematizmus
- 1. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace
schematizmus
- 2. seznam osob činných v určité oboru, soupis
spektrochemie
- část chemie zabývající se spektry látek

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny