Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz rad bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
rad - starší jednotka pro dávku ionizujícího záření
agradace - zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu
autostráda - dálnice
balustráda - zábradlí z kuželek, sloupků
brachyradioterapie - druh léčby zářením (radioterapie), při němž je zdroj záření v úzkém kontaktu s ozařovaným nádorem. Zářič se zavádí např. do tělesných dutin (břišní, do pochvy).
brady- - první část složených slov mající význam zdlouhavý
bradykardie - pomalá, zpomalená srdeční činnost
bradypsychismus - celkové zpomalení tempa řeči
contradictio in adjecto
{kontrádykció in adjektó}
- rozpor s přívlastkem
contradictio in adjecto
{kontrádykció in adjektó}
- vzájemná negace dvou složek výrazu
degradabilita
- rozložitelnost
degradace
- 1. snížení, pokles, znehodnocení
degradace
- 2. zbavení hodnosti, funkce
degradace
- 3. rozklad makromolekulárních látek na nízkomolekulární
desesperado
- beznadějní
eldorádo
- blaho, vytoužený cíl
eradikace
- eradikace &#8211
eradikace
- vymýcení (choroby aj.). E. neštovic očkováním. Srov. eliminace
estráda
- zvýšená podlaha, pódium, terasa
estráda
- pásmo divadelních, hudebních, tanečních a artistických výstupů
estradiol
- ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů produkovaný ve vaječnících
extradice
- vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání
farad
- jednotka elektrické kapacity
freetradismus
{frítrejdyzmus}
- hospodářská politika usilující o svobodu obchodu a nezasahování státu do mezinárodního obchodu
freetradizmus
{frítrejdyzmus}
- hospodářská politika usilující o svobodu obchodu a nezasahování státu do mezinárodního obchodu
grad
- 1. stupeň
grad
- 2. zkratka pro gradient
gradace
- stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování
gradient
- změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky
gradient
- diferenciální operátor
gradovaný
- stupňovaný, zesilovaný
gradovat
- stupňovat, zesilovat, nabírat na síle, na intenzitě
graduace
- opatřování měřicích přístrojů stupnicí, graduování
graduál
- zpěvník mešních písní
graduale
- část mše
gradualismus
- názor o vhodnosti postupné reformy
gradualizmus
- názor o vhodnosti postupné reformy
graduovat
- udělit akademickou hodnost, absolvovat, zakončit, vrcholit
graduovat
- opatřit stupnicí
gradus
- stupeň akademické hodnosti, např. bakalář, doktor
hitparáda
- žebříček hudebních hitů
hydrográd
- vodní stav vyjádřený v procentech hydromodulu
intráda
- 1. krátká fanfárová skladba k zahajování slavností
intráda
- 2. úvodní část skladby
intráda
- 3. slavnostní pochlebná řeč
iradiace
- 1. ozařování zejm. ultrafialovými paprsky
iradiace
- 2. zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak
iradiace
- 3. vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí
kontradikce
- protiřečení, rozpor, protiklad
kyslíkové radikály
- kyslíkové radikály &#8211
kyslíkové radikály
- nespecifické označení pro velmi reaktivní látky, které za určitých okolností vznikají v organismu z kyslíku a některých jeho sloučenin (v místech intenzivního aerobního metabolismu, při zánětu, vlivem záření apod.). Mají velmi krátký poločas. Patří k nim např. superoxidový a hydroxylový radikál, singletový kyslík, peroxid vodíku (z něhož mohou k. r. vznikat). K. r. plní v organismu některé funkce (účastní se např. likvidace bakterií ve fagocytech či
mahárádža
- indický panovník
neuroradiologie
- obor radiologie zabývající se chorobnými změnami mozku a míchy
noradrenalin
- hormon dřeně nadledvinek, norepinefrin
paráda
- nádhera, krása
paráda
- přehlídka
paradentosa
- vleklý zánět tkání v okolí zubů
paradentóza
- vleklý zánět tkání v okolí zubů
paradesant
- výsadkář, příslušník paradesantního vojska, parašutista
paradesantní
- výsadkový, parašutistický
paradesantní
- paradesantní vojsko druh pozemního vojska speciálně vycvičeného k vysazení ze vzduchu
paradigma
- příklad, vzor, typ
paradox
- nesmyslnost, logicky neřešitelný rozpor
paradox
- nepravděpodobnost, protismyslnost
paradoxie
- rozpor mezi několika různými tvrzeními
paradoxní
- rozporný, protismyslný, zdánlivě nemožný
paradoxon
- nesmyslnost, logicky neřešitelný rozpor
paradoxon
- nepravděpodobnost, protismyslnost
postgraduální
- pokračovací, další odborné studium po dokončení vysoké školy
prográdní
- vyvíjející se dopředu, pokrokový
prograd
- vyvíjející se dopředu, pokrokový
radar
- radiolokátor
radiace
- záření, sálání
radiace
- větvení, rozbíhání radiační, související se zářením
radiace
- rozvětvující se
radiála
- komunikace směřující od středu města k jeho okraji
radiální
- jdoucí ve směru poloměru, paprskovitě
radiální
- středový, paprskovitý
radiální
- paprskovitý
radián
- jednotka pro rovinný úhel
radiant
- bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory
radiátor
- obv. článkované topné těleso
radikál
- 1. skupina atomů obsahující nepárový elektron
radikál
- 2. skupina souhlásek nesoucí význam
radikál
- 3. průbojný, nekompromisní člověk
radikál
- stoupenec radikalizmu
radikalisace
- růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti
radikalismus
- důslednost, nekompromisnost, jít na kořen věci
radikalismus
- bezohlednost, nesmiřitelnost, řešení za každou cenu
radikalizace
- růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti
radikalizmus
- důslednost, nekompromisnost, jít na kořen věci
radikalizmus
- bezohlednost, nesmiřitelnost, řešení za každou cenu
radikální
- rozhodný, pevný, důkladný
radikální
- bezohledný, násilný
radikální ( léčba)
- usilující o pronikavé a rychlé změny od zálkadu,energický, rozhodný, pronikavý, důkladný, rázný, nekompromisní/kritika/, velmi účinný /léčba/
radikula
- kořínek
rádio
- rozhlasový přijímač
radio-
- první část složených slov mající význam 1. záření, elektromagnetické vlny
radio-
- 2. radium, radiový
radio-
- 3. rádio, rozhlasový přijímač
radioaktivita
- schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny