Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz fór bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
fór - vtip
ad informandum - pro informaci, na vědomí
ad informandum medici - pro informaci lékaře
aforismus - stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok
aforizmus - stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok
amfora - antická nádoba vejčitého tvaru s dvěma svisle připojenými uchy
anafora - opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok
bodyform - formování,tvarování lidského těla, body-building
chloroform - prchavá bezbarvá kapalina nasládlého zápachu používaná jako rozpouštědlo, dříve narkotikum, trichlormetan
chromatofor - živočišná buňka obsahující barvivo, pigment
deforestace - odlesnění
deformace - změna objemu a tvaru těles způsobená vnější silou
deformace - přetvoření, znetvoření, deformita
deformita - znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru
deformita - deformace
desinformace - záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl
dezinformace - záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl
diaforetikum - lék usnadňující pocení
dysforie - stav úzkosti
ekvideformáty - místa se stejným zkreslením, tento výraz se vztahuje ke kartografickým zobrazením
epifora - opakování týchž výrazů na konci po sobě jdoucích veršů
euforie - příjemný subjektivní pocit tělesné a psychické pohody, rozjařenost
forbes - hrací automat na peníze
forbes - hazardní karetní hra, plátýnko
forbína - předscéna
forčekink - v ledním hokeji nátlaková hra, útočné bránění
forcing
{forsing}
- v basketbalu krytí útočníka
forensní
- soudní, např. lékařství, psychologie
forenzní
- soudní, např. lékařství, psychologie
forenzní psychologie
- viz forenzní
foresie
- kladná interakce dvou organizmů, z nichž jeden využívá druhého k svému přemístění
forézie
- kladná interakce dvou organizmů, z nichž jeden využívá druhého k svému přemístění
forfaiting
- Jedná se o odkup v budoucnu splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů bez zpětného postihu vůči původnímu vlastníkovi pohledávek (dodavateli). Z právního hlediska se jedná o postoupení pohledávek.
forfeiting
{fórfejtyng}
- forma financování zahraničního obchodu bankovním úvěrem nebo odkoupením pohledávek
forhand
{forhend}
- ve sportovních hrách úder ve směru po ruce, pro praváky zprava
forhend
{forhend}
- ve sportovních hrách úder ve směru po ruce, pro praváky zprava
forint
- měnová jednotka Maďarska
forma
- vzor, podoba, vzhled
forma
- 1. to, co věc tvaruje
forma
- 2. způsob provedení, jednání, projevu
forma
- 3. kondice, dobrý stav a výkonnost
forma
- 4. společenské zvyklosti a chování
formace
- útvar
formace
- formování, vytváření formy
formaldehyd
- aldehyd kyseliny mravenčí, surovina při výrobě plastů
formalin
- vodní roztok formaldehydu, dezinfekční prostředek
formalín
- vodní roztok formaldehydu, dezinfekční prostředek
formalisace
- metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky
formalismus
- ulpívání na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu
formalista
- přívrženec formalizmu
formalista
- kdo lpí na vnější formě, puntičkář
formalita
- úřední nebo právní akt
formalita
- zbytečná obřadnost, bezvýznamná povinnost
formalizace
- metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky
formalizmus
- ulpívání na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu
formální
- vyhovující požadavkům, předpisům
formální
- zdůrazňující formu
forman
- vozka, kočí, povozník
formanka
- místnost pro formany v zájezdním hostinci
formanka
- výčepní místnost, pivnice
formant
- jaz. slovotvorný prvek bez lexikálního významu
formant
- tón tvořící akustický základ hlásky
formát
- velikost, rozměr
formát
- úroveň
formativní
- vytvářející, utvářející
formátování
- upravování rozměrů, tvaru, formátu
formulace
- slovní vyjádření, dání formy, stylizace
formulář
- tiskopis, blanket
formulář
- listina
formule
- vzorec
formule
- ustálený předpis, slovní obrat, předepsaný způsob vyjádření
formule
- sport automobilový závod
formule
- závodní vůz
formulovat
- logicky slovně vyjádřit, nastylizovat
formulovat
- stanovit, vytvářet, slovně zformovat
forota
- zásoba
fórový
- chatrný, špatný, bezcenný, nesolidní
forsáž
- přídavné spalování
forsírovat
- 1. nepřiměřeně podporovat
forsírovat
- 2. přepínat sílu tónu (obv. při zpěvu)
fóršrift
- předloha, předpis
foršus
- finanční záloha
foršus
- náskok
forsytie
- keř s prutovitými větvemi žlutě rozkvétající časně na jaře před vyrašením listů, zlatice
fořt
- lesník
forte
- hud. silně
forte
- hlasitý tón
forte
- hlasitě hraná část skladby
fortel
- zručnost, dovednost
fortelný
- obratný, zručný
fortelný
- důkladně udělaný pořádný
fortifikace
- 1. opevnění, hradba
fortifikace
- 2. obohacování potravin vitaminy, bílkovinami, vlákninou
fortissimo
- hud. velmi silně
fortissimo
- velmi hlasitý tón
fortissimo
- velmi hlasitě hraná část skladby
fortna
- brána pro pěší v klášterech nebo ústavech s klauzurou
fortuna
- štěstí, úspěch
fórum
- veřejné mínění, veřejnost
fórum
- veřejné místo k hlásání názorů
fórum
- náměstí římských měst

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny