Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz ion bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
ion
{jon], iont [jont}
- elektricky nabitá částice nesoucí elementární náboj
abionosa - vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abionóza - vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abolicionismus - hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
abolicionismus - hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicionismus - abolicizmus
abolicionismus - hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
abolicionista - člověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu
abolicionizmus - hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
abolicionizmus - hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicionizmus - abolicizmus
abolicionizmus - hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
air condition
{érkondyšn}
- klimatizační zařízení, klimatizace
air-Condition
{érkondyšn}
- klimatizační zařízení, klimatizace
akcionář
- majitel akcie, podílník akciové společnosti
amfion
- obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj
amnion
- vnitřní plodový obal, obal zárodku, ovčí blána
amplion
- zařízení zesilující zvuk
amplión
- zařízení zesilující zvuk
animal rationale
{anymal racionále}
- tvor rozumný, nadaný vědomím
anion
- záporný ion
aniont
- záporný ion
anticykiona
- tlaková výše
appassionato
{apasionáto}
- vášnivě, náruživě, prudce
appassionato
{apasionáto}
- skladba nebo část skladby tohoto rázu
astrionika
- obor zabývající se přístrojovým a elektronickým vybavením umělých kosmických těles
avion
- letadlo
avionika
- soubor elektrických a elektronických zařízení, vybavení letadla
axionometrie
- druh promítání
bastion
- vystupující část opevnění, bašta
batalion
- vojenská jednotka
batalion
- velké množství lidí
beat generation
{bít dženerejšn}
- nonkonformní hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století
bilion
- milion milionů, 10 na 12
bilion
- někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9
bilión
- milion milionů, 10 na 12
bilión
- někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9
bionika
- obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů
body-lotion
{body loušn}
- pleťová emulze, pleťová voda
ceuse occasionalis
{kauza okazionális}
- příležitostná příčina
champion
{šampion}
- mistr, vítěz
chionograf
- sněhoměr
conditionneur
{kondysionér], conditioner [kondyšnr}
- upravovač, prostředek nebo přísada ke zlepšení stavu
conditionneur
{kondysionér], conditioner [kondyšnr}
- stabilizátor kvality vlasů
corporation
- korporace
corporation
{korporejšn}
- obchodní společnost, obv. akciová společnost
corporation
{korporejšn}
- sdružení, spolek, společnost
daimonion
- vnitřní hlas
daimonion
- hlas svědomí, rozumu, hlas boží
daimonion
- mravní zákon
dikcionář
- slovník
diktionář
- slovník
dionýsie
- slavnosti k poctě Dionýsa
dionýsie
- hlučné zábavy, orgie
dionýský
- smyslný, vášnivý, nespoutaný
dionýsovský
- smyslný, vášnivý, nespoutaný
dionýzie
- slavnosti k poctě Dionýsa
dionýzie
- hlučné zábavy, orgie
ekviproporcionálně
- rovná úměrnost částí v rámci celku
emocionalita
- vzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita
emocionální
- citově založený, citový
emocionální
- dojemný, působící na city, emotivní
enkolpion
- byzantský náprsní kříž
epilimnion
- horní vrstva vodních nádrží
epitrachilion
- stuha se sedmi kříži, bez níž kněz nesmí přistoupit k oltáři
euroregion
- funkční územní celek v Evropě v příhraničních oblastech sousedících států
evolucionismus
- názor jednostranně zdůrazňující spojitost, nepřetržitost vývoje
evolucionizmus
- názor jednostranně zdůrazňující spojitost, nepřetržitost vývoje
exhibicionismus-
- okázalost při vystupování na veřejnosti
exhibicionismus-
- úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví
exhibicionista
- osoba okázale vystupující na veřejnosti
exhibicionista
- úchyla, úchylák kdo se obnažuje na veřejnosti. zejm. před druhým pohlavím
exhibicionizmus
- okázalost při vystupování na veřejnosti
exhibicionizmus
- úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví
expresionismus
- avantgardní umělecký směr z počátku 20. století zdůrazňující subjektivní výrazovou složku
expresionizmus
- avantgardní umělecký směr z počátku 20. století zdůrazňující subjektivní výrazovou složku
fabion
- zaoblený nebo profilovaný přechod mezi stropem a stěnou
fashion
{fešn}
- móda, módní
fermion
- částice s poločíselným spinem
fikcionalismus
- názor,že naše představy světa jsou pouhé
fikcionalizmus
- názor,že naše představy světa jsou pouhé
funkcionalismus-
- umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci
funkcionalizmus
- umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci
funkcionální
- funkční
funkcionální
- týkající se funkcí
funkcionář
- úředník společenských a zájmových organizací nebo státních orgánů
fusion
{fjúžn}
- syntéza rocku s postupy, harmonizací i nástroji vážné hudby
fykobiont
- řasová (rostlinná) část lišejníku, může žít odděleně od mykobiontu (houbová část), s kterým jinak žije v symbióze
gabion
- Gabiony - drátěné kontejnery plněné kamenivem.
galion
- zobákovité zakončení přídě novodobých plachetnic s dekorativní figurínou
ganglion
- 1. nervová uzlina
ganglion
- 2. váček s rosolovitým obsahem v okolí šlachy nebo kloubního disku
geostacionární
- umístěný nad určitým místem na Zemi, geosynchronní
halobiont
- slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy
histrión
- starověký a středověký herec, kejklíř
homofórion
- třímetrová stuha - část liturgického oděvu v pravoslavných církvích
human reletions
{hjúmn rilejšnz}
- 1. mezilidské vztahy
human reletions
{hjúmn rilejšnz}
- 2. směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy
hydrobiont
- organizmus vázaný na vodní prostředí
hypogonation
- široký pás přes bedra zdobený křížem a mečem
hypotrachefion
- spodní část sloupové hlavice

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny