Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz sen bylo nalezeno významů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
sen - poslední a stále existující archaická universální řeč lidstva
sen - analytická psychologie rozlišuje mezi běžným jednoduchým snem a archetypovým neboli velkým snem
absence - nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity
absence - náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti
absentér - kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci
arsen - křehký stříbrošedý kov, jehož sloučeniny jsou prudce jedovaté
arsenál - skladiště, zásobárna, obv. zbraní
arsenál - zásoba prostředků
ašent - černoch
axel-paulsen
{axlpaulzen}
- krasobruslařský skok s obratem ve vzduchu, axel
basén
- umělá vodní vodotěsná nádrž pro rekreační, sportovní,okrasné, požární i průmyslové účely
basén
- kotviště lodí v přístavu
common sense
{komn sens}
- prostý, zdravý rozum, selský rozum, praktické uvažování
consensus
- konsenzus
consensus
{konsenzus}
- shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
desén
- vzor, vzorek, kresba na materiálu
desensibilace
- snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění
desenzibilace
- snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění
disent
- seskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců
dysenterie-
- úplavice
erosenka
- společnice, masérka obsluhující v erotických a masážních salonech
esence
- podstata, základ
esence
- tresť, koncentrovaný výtažek
esenciální
- hlavní, důležitý, podstatný, základní
extrasensorický
- mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly
extrasenzorický
- mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly
harašení
- sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment
hypersenzitivita
- Přecitlivělost zvláště na mezilidské vztahy. Snadná zranitelnost citů.
in absentia
{in absenciá}
- v nepřítomnosti, za nepřítomnosti
konsens
{konsenzus}
- shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
konsensus
{konsenzus}
- shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
konsenzus
{konsenzus}
- shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
mesencefalon
- střední mozek
mesenchym
- zárodečná tkáň, ze které se v organizmu vytváří pojivo, svalstvo a cévy
mesenterium
- část pobřišnice, řasa připojující střevní kličky
nonsens
- nesmysl, vnitřně sporný výraz
nonsens
- liter. lyrický žánr podobný grotesce
omnipresence
- všudypřítomnost
omnium consensu
{omnyum konsenzú}
- s obecným souhlasem
presence
- přítomnost, účast
presenční
- vztahující se k účasti, výskytu (setrvání) na určitém místě
presenium
- období před stářím (50-60 let věku člověka)
présens
- přítomný čas sloves
present
- dar
present
- nehodný člověk, prevít
presentace
- představení se, předložení něčeho, podání, návrh
presentační
- sloužící k prezentaci
presentační
- navrhovací
presentatum
- datum přijetí došlé písemnosti na úřadu
presentismus
- přeceňování přítomnosti, pragmatizmus zpochybňující význam poznání historie
presentovat
- představit, předložit, podat
prosenchym
- základní pletivo rostlin
quinta essentia
{kvinta esencia}
- pátá podstata, hlavní prvek, který Aristoteles připojil k Empedoklovým zemi, ohni, vzduchu a vodě
quinta essentia
{kvinta esencia}
- to hlavní, podstatné, jádro, věci, kvintesence
representace
- zastoupení, zastupování na veřejnosti
representace
- představitelé, zástupci
representační
- zastupující, sloužící reprezentaci
representant
- představitel, osoba, která někoho zastupuje
representativní
- důležitý, důstojný, vhodný k reprezentaci
resentiment
- zatrpklost, pozůstatek dřívější křivdy, ponížení
sena
- sušené listy nebo lusky kasie používané jako projímadlo, senes
senát
- sbor urozených občanů, soudců, nejvyšších univerzitních představitelů
senát
- jedna z komor parlamentu
senátor
- člen senátu
Senatus Populusque Romanus
{senátus populuskve románus}
- senát a lid římský, antický název římského státu, zkratka S.P.Q.R.
sendvič
{sendvič}
- obložený chlebíček
sendvič
{sendvič}
- sendvičový (vícevrstvý) panel
senes
- sena
senescence
- stárnutí rostlin
senilita
- stařeckost, stárnutí, senilnost
senilní
- sešlý věkem, stařecký, vetchý
senior
- starší ze dvou lidí stejného jména
senior
- příslušník starší věkové kategorie
senior
- člen sboru požívající zvláštní úcty
seniorát
- stařešinské právo, ustanovuje nejstaršího příslušníka vládnoucí dynastie nástupníkem na trůně, v zemích českých jej zavedl Břetislav I. roku 1054
senium
- fyziologické stárnutí
šenk
- výčep
senologie
- Senologie je lékařský interdisciplinární obor, zabývající se chorobami prsu, zvláště se zaměřením na problematiku karcinomu mléčné žlázy.
seňor
- pán, muž
seňora
- paní, žena
seňorita
- paní, slečna
sensace
- událost způsobující překvapení, vzrušení, údiv
sensibil
- médium, člověk s výjimečnými schopnostmi vnímání, zejm. mimosmyslového
sensibilace
- zvýšení, rozšíření citlivosti
sensibilisace
- zvýšení, rozšíření citlivosti
sensibilita
- zvýšená citlivost, vnímavost
sensitivita
- citlivost, schopnost reagovat na podnět
sensítivní
- vysoce citlivý, vnímavý
sensitometrie
- nauka zabývající se vlastnostmi a určováním citlivosti fotografického materiálu
sensomotorika
- soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou
sensor
- citlivý element, snímač, čidlo
sensorický
- smyslový
sensu
- ve smyslu (lit.)
sensu lato
- v širším slova smyslu (lit.)
sensu stricto
- v užším slova smyslu (lit.)
sensualismus
- názor uznávající za jediný zdroj poznání jen smyslové vnímání
sensuální
- smyslový
sentence
- stručný výrok, úvaha, úsloví
sentiment
- cit
sentiment
- citlivost, citovost
sentimentalismus
- přílišná citlivost, přecitlivělost, sentimentálnost
sentimentalismus
- umělecký směr v literatuře přelom u 18. a 19. století

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny