Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz ABS bylo nalezeno významů: 56 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 55).

 

výraz Význam   CZ význam
ABS - antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu
absces - hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně
abscise - odnětí, oddělení, opadávání
absence - nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity
absence - náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti
absentér - kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci
absint - hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)
absoluce - odpuštění hříchů
absoluce - právo upuštění od potrestání
absolutisace - nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování
absolutisace - neoprávněné zobecňování
absolutismus - samovláda, neomezená vládní moc jedince
absolutizace - nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování
absolutizace - neoprávněné zobecňování
absolutizmus - samovláda, neomezená vládní moc jedince
absolutní - úplný, naprostý, neomezený,nepodmíněný, zcela bezvýhradný
absolutno - co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní
absolutno - bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí
absolutorium - potvrzení, schválení účtů nebo činnosti
absolutorium - propuštění z odpovědnosti
absolutorium - doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání
absolvent - kdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání
absorbance - míra absorpce záření
absorbent - látka objemově pohlcující jiné látky
absorbovat - pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat
absorpce - objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé
absorpce - zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou
absorpční - Od slova absorpce. Pozor změna souhlásky: absorpce, ale absorbovat.
abštajg - vedlejší byt
abštajg - hodinový hotel
abstence - zdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva
abstergencium - mírně projímavý lék
abstinence - zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)
abstinenčni syndrom - souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření
abstinovat - dodržovat abstinenci
abstrahovat - postup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům
abstrakce - postupovat k abstrakci
abstrakce - neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti
abstrakt - referát, souhrn, shrnutí, synopse
abstrakt norem - souhrn, shrnutí norem
abstraktní - odtažitý, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový
abstraktum - abstraktní pojem
abstraktum - abstraktní podstatné jméno
abstrusní - nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný
abstrúzní - nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný
absurdita - protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost
absurdní - nesmyslný
absurdní - nevhodný
absurdní - hloupý
absurdnost - absurdita
absurdum - co je sporné, nelogické, nemůže platit současně
ad absurdum - k nesmyslnosti
ad absurdum - postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků
in absentia
{in absenciá}
- v nepřítomnosti, za nepřítomnosti
in abstracto
{in abstraktó}
- obecně, v obecném smyslu
reductio ad absurdum
{redukció ad absurdum}
- nepřímý důkaz

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny