Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz typ bylo nalezeno významů: 52 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 50).

 

výraz Význam   CZ význam
typ - vzor, znak, ustálený tvar
typ - představitel, reprezentant společných vlastností
archetyp - pravzor, původní typ
archetyp - výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor
archetypální - původní, společný symbolický vzor, abstrakce typu
atypický - mimořádný, neobvyklý
autotyp - 1. první, zkušební tisk 2. tisková deska, na které je obraz rozložený na puntíky
autotyp - rastrovaný štoček
autotypie - fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky
autotypie - otisk z autotypu
daguerrotypie
{dagerotypie}
- jeden z nejstarších způsobů fotografování
diazotypie
- způsob záznamu obrazu
ekotyp
- skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám
fenotyp
- soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organizmu
fenotyp
- výsledek interakce jeho genotypu s prostředím
ferotypie
- rychlý způsob přímé pozitivní fotografie
ferrotypie
- rychlý způsob přímé pozitivní fotografie
frankotyp
- výplatní otisk
galvanotypie
- elektrolytické zhotovování tiskových desek a štočků
genotyp
- celkový genový soubor organizmu
genotyp
- druh rostliny nebo živočicha zvolený za typického představitele
geotyp
- populace organizmů vyznačující se určitým genotypem
gumotyp
- gumová tisková deska pro tisk z výšky, lisovaná ze stereomatrice a současně vulkanizovaná
holotyp
- geol., biol. exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu
homotypie
- biol. shodnost symetrických orgánů
hydrotypie
- způsob fotografického tisku
isotypie
- existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly
izotyple
- existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly
kalotypie
- první způsob zhotovení fotografických kopií z papírových negativů, talbotypie
kyanotypie
- způsob fotochemického rozmnožování
optotyp
- tabulka ke zkoušení zraku
prototyp
- vzor, předobraz, příklad, první zkušební výrobek
somatotyp
- souhrn tvarových a funkčních tělesných znaků člověka
stenotypie
- těsnopisné zaznamenávání projevu a jeho přepisování, stenotypistika
stenotypistika
- těsnopisné zaznamenávání a přepisování projevu, stenotypie
stereotyp
- jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení
stereotyp
- pravidelně se opakující, neměnný, obvyklý
talbotypie
- první způsob zhotovení fotografie z papírových negativů, kalotypie
tube type
{tjúb tajp}
- pneumatika s duší
týpí
{týpí}
- indiánský kuželovitý stan s kůlovou kostrou
typický
- vzorový, společný druhu, skupině
typický
- druhový, společný znak
typisace
- 1. omezování velkého počtu výrobků výběrem užšího počtu výrobků podle nejvhodnějších parametrů a hospodářské potřeby
typisace
- usměrnění činnosti na určitý okruh, druh
typisace
- 2. roztřídění podle typů
typizace
- 1. omezování velkého počtu výrobků výběrem užšího počtu výrobků podle nejvhodnějších parametrů a hospodářské potřeby
typizace
- usměrnění činnosti na určitý okruh, druh
typizace
- 2. roztřídění podle typů
typografie
- 1. technika tisku z výšky, knihtisk
typografie
- 2. souborné označení pro tiskárenský průmysl
typologie
- pavěda, spíše obor užívaný především v kosmetice pro určení typů pleti tvaru obličeje ve vazbě na kosmetické zásahy
typologie
- pavěda určující povahu a vlastnosti člověka podle jeho vzhledu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny