Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz nátura bylo nalezeno významů: 29 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 28).

 

výraz Význam   CZ význam
nátura - povaha, přirozenost
denaturace - 1. zbavení původní podoby
denaturace - 2. znehodnocení látek 3. d. bílkovin změna jejich struktury fyzikálními nebo chemickými prostředky
denaturalisace - vzdání se, ztráta státního občanství
denaturalizace - vzdání se, ztráta státního občanství
denaturát - denaturovaný líh
deus sive natura - bůh neboli příroda
deus sive natura - panteistický názor o božské oduševnělosti celé přírody
in natura
{in nátúrá}
- v přirozené podobě, osobně, skutečně
lumen naturale
- přirozené světlo
lumen naturale
- podobenství síly rozumu
natura naturans
- příroda tvořící, tvořivá, aktivní
natura rerum
- přirozená věc
naturálie
- spotřební suroviny nebo předměty nahrazující nebo doplňující mzdu
naturalisace
- zdomácnění, přizpůsobení
naturalisace
- splnění podmínek k udělení státního občanství cizinci
naturalismus
- názor na výlučnost, oduševnělost přírody
naturalismus
- umělecký směr přelomu 19. a 20. století
naturalistický
- přirozený, nezkreslující, ostře realistický
naturalistický
- drsný
naturalizace
- zdomácnění, přizpůsobení
naturalizace
- splnění podmínek k udělení státního občanství cizinci
naturalizmus
- názor na výlučnost, oduševnělost přírody
naturalizmus
- umělecký směr přelomu 19. a 20. století
naturální
- přírodní
naturální
- nepeněžní, věcný
naturální
- přirozený, neškolený
signatura
- označení, značka
signatura
- podpis

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny