Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz á bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
á - po, za (po x kusech, za y korun)
a capella
{a kapela}
- vokální skladba bez instrumentálního doprovodu
a Conto
{á kontó}
- na účet
a contrario
{á kontrárió}
- v protikladu
a contrario
{á kontrárió}
- protiva
a dato
{á dató}
- ode dne vystavení, ode dne vydání
á fond perdu
{a fon perdy}
- na účet ztrát,odepsaná pohledávka
á jour
{ažúr}
- neopožďovat se, být hotov, být v pořádku
á konto
{á kontó}
- na účet
á la
- jako, podle, po způsobu
á la carte
{ala kart}
- podle jídelního lístku
a porta inferi
- před branami pekel
a posteriori
- pozdější, později, ze zkušenosti
a priori
- předem, před, pouze z rozumu
á propos
{á propó i apropó}
- mimochodem, abych nezapomněl
a tergo
- odzadu, obráceně
a vista
- na viděnou, tj. bez lhůty, netermínovaný (inkaso, vklad, směnka)
a-
- předpona záporu, ne-
a-
- neexistence něčeho
a. Chr. (n.)
- ante Christum (natum)
a. m.
- ante meridiem
a. pramen
- podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu
aak
{ák}
- rýnský člun pro dopravu vína
aalen
- stupeň jury
aam
{ám}
- nizozemská a indonéská jednotka objemu (155,2 l)
ab initio
{ab inýció}
- od začátku
ab ovo
- od počátku (od vejce)
abak
- 1. starověká početní tabulka, počitadlo
abak
- 2. arch. deska na hlavici sloupu
abak
- 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů
abaka
- manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků
abakus
- 1. starověká početní tabulka, počitadlo
abakus
- 2. arch. deska na hlavici sloupu
abakus
- 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů
abandon
- vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady
abasie
- neschopnost chůze
abaton
- část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným
abatyše
- představená ženského kláštera některých řádů
abaxiální
- odvrácený od osy, stonku
abázie
- neschopnost chůze
abbé
{abé}
- katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu
abdérita
- zaostalý, omezený člověk
abdikace
- vzdání se úřadu, trůnu
abdikace
- odstoupení z funkce
abdomen
- břicho, podbřišek
abdomen
- zadeček členovců
abdominální
- břišní
abdukce
- odtažení, odchýlení, upažení
aberace
- odchylka, úchylka
aberace
- 1. vada optické čočky
aberace
- 2. chromozomová mutace
aberace
- 3. omyl pachatele v předmětu činu
aberantní
- odchylný
abgébovat se
- s někým si zadávat, špinit se
abgébovat se
- ztrácet čas zbytečným jednáním
abiogenese
- samoplození, teorie vzniku živého z neživého
abiogeneze
- samoplození, teorie vzniku živého z neživého
abionosa
- vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abionóza
- vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abiotický
- neživý
abiotický
- týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí
abiturient
- absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní
abjudikace
- zamítnutí žaloby soudem
abjudikace
- soudní rozhodnutí
abjurace
- veřejné zřeknutí se názorů (víry)
abjurace
- právo křivá přísaha
ablace
- snesení, odnětí, snětí, odchlípení
ablace
- odtávání sněhu, ledovce, meteoritu
ablaktace
- 1. odstavení mláděte
ablaktace
- 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení
ablativ
- pád vyjadřující východisko,odluku
ablaut
- střídání samohlásek v kmeni slova, alternace
ablegace
- vypovězení,vyobcování
abnormalita
- nenormalita
abnormalita
- zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost
abnormální
- nenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu
abolice
- zastavení soudního řízení udělením milosti
abolice
- zrušení zákona
abolicionismus
- hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
abolicionismus
- hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicionismus
- abolicizmus
abolicionismus
- hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
abolicionista
- člověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu
abolicionizmus
- hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
abolicionizmus
- hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicionizmus
- abolicizmus
abolicionizmus
- hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
abonent
- předplatitel
abonmá
{abonmá}
- předplatné, předplacení, subskripce
abonnement
{abonmá}
- předplatné, předplacení, subskripce
abonomá
{abonmá}
- předplatné, předplacení, subskripce
abordáž
- 1. uvázání lodi u břehu a vyloďování
abordáž
- 2. srážka, kolize lodí
abordáž
- 3. způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži
abort
- potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství
abortace
- zakrnění
abortivní
- 1. způsobující potrat
abortivní
- 2. nevyvinutý, zakrnělý
abortus
- potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství
abrahámoviny
- padesáté narozeniny
abrase
- plošné broušení, obrušování

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny