Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz mág bylo nalezeno významů: 95 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 93).

 

výraz Význam   CZ význam
mág - staroperský kněz
mág - čaroděj
archeomagnetismus - jev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti
archeomagnetizmus - jev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti
demagogický - zavádějící, klamný
demagogie - využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin
diamagnetismus- - vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole
diamagnetizmus - vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole
elektromagnet - měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti
elektromagnetická indukce - jev vzniku elektrického napětí při změně magnetického pole
elektromagnetismus - nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů
elektromagnetizmus - nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů
fantasmagorie - fantastický přelud, vidina
fantasmagorie - kouzlo vytvořené fantazií
feromagnetismus - schopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli
feromagnetizmus - schopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli
ferromagnetismus - schopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli
gamaglobulin - bíkovinná složka krevního séra obsahující protilátky
gamagrafie - metoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla
geomagnetismus- - zemský magnetizmus
geomagnetizmus - zemský magnetizmus
histori magistra vitae - Hostorie, učitelka života
image
{imidž}
- obraz, podoba, představa, idea
image
{imidž}
- celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost
imaginace
- fantazie, obrazotvornost, obrazivost
imaginární
- vymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý
imaginativnost
- fantazie, obrazotvornost, obrazivost, imaginace
imaginismus
- anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století
imaginizmus
- anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století
imagismus
- anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století
imagizmus
- anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století
imago
- vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz
laterna magica
{laterna magika}
- 1. jednoduché zařízení na promítání obrázků
laterna magica
{laterna magika}
- 2. scénické umění kombinující živý herecký a taneční projev s filmovou projekcí a s hudbou
laterna magika
{laterna magika}
- 1. jednoduché zařízení na promítání obrázků
laterna magika
{laterna magika}
- 2. scénické umění kombinující živý herecký a taneční projev s filmovou projekcí a s hudbou
magacín
- skladiště
magazín
- barevný obrázkový časopis různorodého obsahu
magazín
- prodejna, obchod, obchodní dům
magdalénien
- vyspělá kultura mladšího paleolitu
maggi
- polévkové koření
magický
- kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený
magie
- kouzelnictví, čarodějnictví
magie
- varietní kouzelnický výstup
magistr
- středověká akademická hodnost
magistr
- akademický titul a) absolventa univerzit a uměleckých vysokých škol, zkratka Mgr.
magistr
- b) lékárníků, zkratka PhMr.
magistrála
- 1. dálková komunikace s důležitým dopravním významem
magistrála
- 2. dálkové vedení velmi vysokého elektrického napětí
magistrát
- městský úřad
magistrát
- radnice
maglajz
- pranice, rvačka
maglajz
- zmatek nepříjemnost
magma
- přírodní tavenina vznikající v hlubokých částech zemské kůry a v plášti
magmatit
- vyvřelina, eruptivní hornina
magnát
- příslušník vysoké šlechty
magnát
- vlivný boháč
magnesium
- hořčík
magnet
- feromagnetické těleso, zdroj magnetického pole působící přitažlivou silou na jiná feromagnetická tělesa
magnetar
- magnetar je neutronová hvězda s extrémně silným megnetickým polem (10^10-10^11 T)
magnetický
- související s magnetizmem přitahující některé kovy
magnetický
- přitažlivý
magnetikum
- látka interagující s magnetickým polem
magnetisace
- veličina vyjadřující magnetický stav látky
magnetismus
- vzájemné působení látky a magnetického pole
magnetit
- silně magnetický minerál, ruda železa, magnetovec
magnetizace
- veličina vyjadřující magnetický stav látky
magnetizér
- 1. člověk který léčí pomocí magnetizmu
magnetizér
- 2. hypnotizér
magnetizmus
- vzájemné působení látky a magnetického pole
magnetka
- magnetická střelka
magnetofon
- přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci
magnetograf
- přístroj zaznamenávající změny magnetického pole
magneton
- jednotka magnetického dipólového momentu
magnetosféra
- rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polem
magnetoskop
- zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordér
magnetostrikce
- změna rozměrů materiálu při zmagnetování
magnetoterapie
- léčení pomocí magnetu
magnetovec
- silně magnetický minerál, ruda železa, magnetit
magnézium
- hořčík
Magnificat
{magnyfikat}
- název chvalozpěvu Panny Marie
Magnificat
{magnyfikat}
- chvalozpěv, velebení
Magnificence
- titul rektora vysoké školy
magnificence
- vznešenost, okázalost
magnifico
{manifiko}
- hud. vznešeně, velkolepě
magnituda
- hvězdná velikost
magnitudo
- veličina udávající velikost zemětřesení v Richterově stupnici
magnolie
- šácholan
magor
- blázen, pomatenec
magorie
- bláznovství, cvokařina
magot
- severoafrická opice
omagra
- dna ramenního kloubu
opus magnum
- někdy též "magnum opus", největší nebo vrcholné dílo, zejména pro umělce, spisovatele apod.
paramagnetikum
- látka, jejíž atomy mají nenulový magnetický moment
videomagnetofon
- zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, video, videorekordér, magnetoskop

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny