Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz amen bylo nalezeno významů: 66 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 63).

 

výraz Význam   CZ význam
amen - vpravdě, jistě
amen - zakončení modliteb
amen - konec
a. pramen - podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu
aggiornamento
{adžornamento}
- zdnešnění, program otevření katolické církve současné době
amence
- porucha vědomí projevující se neschopností orientovat se
amenorea
- nedostavení se menstruace
cyklámen
- brambořík
cyklamenový
- růžovofialový (barva), cyklický, kruhový, pravidelně se opakující, periodický
examen
- zkouška, zkoušení
filament
- průmět protuberance na sluneční kotouč
flamenco
{flamenko}
- španělský tanec
flamendr
- hýřil, fláma
flamengo
- 1. hedvábná tkanina s lehce zvlněným rypsovým povrchem: 2. plameňák
fundament
- základ, podstata
fundamentalismus
- konzervativní lpění na původních ideologických základech
fundamentalizmus
- konzervativní lpění na původních ideologických základech
fundamentální
- základní, zásadní, podstatný, hlavní
indosament
- písemný převod vlastnictví cenného papíru, rubopis
konosament
- cenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď
lamentace
- nářek, bědování
lamentoso
{lamentózo}
- hud. naříkavě
ligament
- vaz, povázka
ligament
- obvaz, pouto
ligamentum
- vaz, povázka
ligamentum
- obvaz, pouto
lineament
- rysy obličeje
lineament
- čáry na rukou
lineament
- charakteristický rys
lineament
- geol. lineární zlom
medikament
- léčebný prostředek, léčebná látka
medikamentosní
- vyvolaný, způsobený léky
medikamentosní
- prováděný pomocí léků
medikamentózní
- vyvolaný, způsobený léky
medikamentózní
- prováděný pomocí léků
ornament
- lineární nebo plastický ozdobný umělecký útvar
ornament
- ozdoba
ornamentace
- výzdoba ornamentem
ornamentalismus-
- přílišné, nadbytečné užívání ornamentu, přehnaná zdobnost
ornamentalistika
- nauka o ornamentálním umění
ornamentalistika
- výzdoba ornamentem, ornamentika
ornamentalita
- ornamentální ráz
ornamentalizmus
- přílišné, nadbytečné užívání ornamentu, přehnaná zdobnost
ornamentální
- vztahující se k ornamentu, ozdobný, okrasný
ornamentika
- soubor motivů užívaných v ornamentu
ornamentika
- ornamentalistika
parlament
- shromáždění poslanců, sněm, sněmovna
parlament
- v některých státech nejvyšší zastupitelský orgán
parlamentář
- vyjednavač, prostředník, mluvčí
parlamentarismus-
- metoda státní moci, kdy parlament (moc zákonodárná) má dominantní postavení ve vztahu k moci výkonné
parlamentarismus-
- parlamentní demokracie
parlamentarizmus
- metoda státní moci, kdy parlament (moc zákonodárná) má dominantní postavení ve vztahu k moci výkonné
parlamentarizmus
- parlamentní demokracie
pergamen
- speciálně upravená holina z oslí, ovčí, popř. kozí kůže používaná na psaní, k výrobě hudebních nástrojů
pergamen
- listina psaná na této kůži
pergamen
- pevný papír nepropouštějící tuky a kapaliny
podindosament
- (práv.) rubopis - indosament - směnky po protestu pro neplacení nebo po uplynutí lhůty k protestu. Podindosament má účinky prostého postoupení pohledávky. Pro bližší info viz. § 20 zákona směnečného a šekového (zákon č. 191/1950 Sb.)
postament
- podstava např. pomníku, sloupu
prubířský kámen
- buližník ke zkoušení drahých kovů / viz Akademický slovník cizích slov
rapidamente
- hud. spěšně, chvatné
rudamente
- hud. drsně, hrubě
sakramentum
- svátost
temperament
- živost
temperament
- povaha, letora, osobnostní struktura, soubor dynamických osobnostních vlastností
temperamentní
- živý, čilý, prudký, vzrušivý, vznětlivý
testament
- poslední vůle, závěť

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny