Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz mol bylo nalezeno významů: 74 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 71).

 

výraz Význam   CZ význam
mol - 1. jednotka pro látkové množství
mol - 2. starší název pro grammolekulu
mol - 3. lidové označení drobných motýlů
arachnoentomologie - nauka o hmyzu a pavoukovcích ze zdravotnického a veterinárního hlediska
aritmologie - mystická číselná nauka, technika, symbolika
biomakromolekula - biopolymer
demolice - odstraňování, demolování nepotřebných staveb
demolovat - bourat, ničit, pustošit
ekvimolární - kompenzační 1:1
entomologie - věda zkoumající hmyz
epistemologie - teorie poznání, gnozeologie, noetika
etymologie - nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu
gemologie - věd. obor zabývající se výzkumem drahých minerálů
hemolymfa - krevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza
hemolysa - rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin
hemolýza - rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin
homolaterální - stejnostranný, týkající se stejné strany
homolog - člen skupiny sloučenin stejného typu a podobných vlastností
homologace - ověření vlastností určitého výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití
homologace - úřední souhlas s použitím
homologický - stejný, souhlasný, shodný, rovnocenný
homologie - souhlasnost, shodnost
homologie - vnitřní shoda
homologie - zevní podobnost
homologisece - ověření shodnosti, podobnosti
homologizace - ověření shodnosti, podobnosti
homolysa - homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály
homolýza - homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály
komolý - komolý jehlan nebo kužel jsou tělesa bez vrcholu (mají useknutou špičku, vodorovně se základnou)
kosmologie - věda o vesmíru jako celku
makromolekula - molekula polymerních látek řetězovitého typu tvořená tisíci až miliony atomů
molalita - koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 kg rozpouštědla
molár - stolička savců
molarita - koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 litru roztoku
molární - vztažený na jednotku látkového množství (na mol), molový
moldavit - tektit vyskytující se v jižních Čechách a na západní Moravě, vltavín
molekula - skupina nejméně dvou atomů spojených chemickou vazbou
moleskin - silná pevná bavlněná látka
moleta - razítko, váleček k tisku, k nátěru
moletování - přenos, přenášení vyrytého vzoru na tiskací válec pomocí molet
molino - šatovková i dekorační tkanina
molitan - měkký pěnový plast
moll - měkká hudební tónina
mollový - související s hudební tóninou moll
molo - přístavní hráz
moloch - symbol nenasytnosti, všeho, co ničí člověka a jeho činnost
molový - vztahující se na mol, molární
molový - související s molem
molton - vlněná látka
molton - tlumící podložka pod ubrus
moluska - infekční onemocnění kůže vyvolané virem
molybden - chemický prvek stříbrobílý tvrdý kov
molybdenit - šedý šesterečný nerost, molybdenová ruda
nomologie - nauka o zákonech jevů
oftalmologie - oční lékařství
osmolalita - Výklad hesla osmolalita - celkové množství (přesněji látkové množství) osmoticky aktivních částic rozpuštěných v kilogramu vody. V krvi (plasmě) jsou nejdůležitějšími takto rozpuštěnými látkami ionty (natrium, kalium, chloridy a další), cukry (glukosa), močovina. Změny o. jsou zaznamenávány speciálními buňkami v mozku (osmoreceptory v hypothalamu), které jsou podle potřeby schopny ji dále řídit (zadržet či vyloučit vodu z těla prostřednictvím hormonu ADH). Zvýšení o. se projevuje ží
osmolarita - osmolarita - celkové množství (látkové množství) osmoticky aktivních částic rozpuštěných v litru rozpouštědla, obv. vody. Viz osmolalita, hyperosmolarita, hyposmolarita
osmologie - 1. nauka o čichu a čichovém ústrojí
osmologie - 2. nauka o osmóze
pneumologie - obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením nemocí dolních cest dýchacích, pohrudnice a mezihrudí
pomologie - nauka o typech a odrůdách ovocných rostlin a o jejich pěstování, ovocnářství
potamologie - nauka o režimu řek
premolár - třenový zub
seismologie - část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmika
seizmologie - část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmika
šmolka - modrá barva, která se přidávala po praní do máchací lázně k bílení prádla
spasmolytikum - látka, lék uvolňující křeče
spazmolytikum - látka, lék uvolňující křeče
systémologie - nauka o složitých systémech a jejich vnitřních vazbách
termoluminiscence - tepelně buzená luminiscence
termolýza - tepelné štěpení organických látek na jednodušší sloučeniny
tremolo - silnější kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře
tremolo - rejstřík varhan nebo harmonia
viktimologie - Věda o obětech trestných činů

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny