Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
- v řecké abecedě znak pro hlásku n
abrahámoviny - padesáté narozeniny
adaptovatel - upravitelný, přizpůsobitelný
afektova - strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající
aglomerova - nahromaděný
aglomerova - spečený
akreditova kurz - kurz schválený příslušným úřadem nebo orgánem
akronym - zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov
akronymum - zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov
allonym - autorem vypůjčené jméno jiného skutečného člověka (obv. z politických a cenzurních důvodů)
alonym - krycí jméno autora díla, vypůjčené od jiného autora
anagramonym - pseudonym na základě anagramu vytvořený z osobního jména přesmyčkou
ananym - jméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa
animova - 1. živý, veselý, čilý
animova - 2. oživený (např. film)
anonym - utajený, neznámý, nepodepsaný tvůrce nebo původce
anonym - anonymní výtvor
anonym - nepodepsaný dopis
anonymita - bezejmennost
anonymita - neuvedení, zatajení jména
anonymní - nepodepsaný, bezejmenný
antiminykoza - To by mohla být snad aktinomykóza, způsobená bakteriemi podobnými houbám (aktinomycetami). Postihuje ústní dutinu, také plíce, břišní dutinu a pohlavní orgány. Příbuzné jsou nokardie, způsobující nokardiózu. (Viz Prakt. slov. mediciny, MAXDORF)
antonymie - jev, kdy slova mají opačný, protikladný význam
antonymum - slovo opačného významu, opozitum
antroponymum - vlastní jméno člověka nebo skupiny lidí
autonym - pravé jméno osoby užívající pseudonym
autorisova - povolený, schválený, oprávněný
autorizova - povolený, schválený, oprávněný
baryony - těžké elementární částice
betony - chrániče kolen brankáře v ledním hokeji
bezprizor - nemající domov, žijící na ulici, toulavý
bezprizor - opuštěný
bezprizor - zanedbaný
bifenyl - aromatický uhlovodík se dvěma jádry
bikiny - dámské dvoudílné plavky
blaseova - znuděný, netečný, přesycený požitky, nafoukaný
blazeova - znuděný, netečný, přesycený požitky, nafoukaný
brožova - nevázaný (o knize)
brunát - tmavě rudý, nachový
byliny - Veršovaná epika - píseň o bohatýrech
byznys
{byznys}
- obchod, obchodování
byznys
{byznys}
- povinnost, úkol, starost
byznysmen
- úspěšný obchodník
company
{kampeny}
- společnost, sdružení
company
{kampeny}
- skupina, shromáždění. účast
cytokiny
- látky bílkovinné povahy (peptidy, glykopeptidy) produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací. Uplatňují se např. v imunitním systému, v regulaci buněčného růstu, množení, aktivaci buněk atd. Mnohé z nich mají i účinky na ostatní orgány (podílejí se na vzniku horečky či nechutenství u infekcí). Jejich podávání nebo naopak potlačování jejich tvorby se využívá při výzkumu, diagnostice a někdy též v léčbě řady chorob (srov. anticytokiny). Srov. inter
degenerova
- odrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený
dehydratova
- dehydrovaný
dehydratova
- zbavený vody, odvodněný
dehydrova
- zbavený vody, odvodněný
dekomponova
- rozložený
deprimova
- sklíčený, stísněný
deprivova
- postižený psychickým i tělesným nedostatkem, frustrovaný
designova
- jmenovaný do úřadu
detašova
- oddělený, samostatný, izolovaný
devastova
- zpustošený
diosie
- slavnosti k poctě Dionýsa
diosie
- hlučné zábavy, orgie
dioský
- smyslný, vášnivý, nespoutaný
diosovský
- smyslný, vášnivý, nespoutaný
diozie
- slavnosti k poctě Dionýsa
diozie
- hlučné zábavy, orgie
diplomova
- odborně vyškolený, vlastnící diplom o odborné způsobilosti
distingova
- uhlazený,jemný, ušlechtilý
distingvova
- uhlazený,jemný, ušlechtilý
džíny
{džíns}
- pevné plátěné kalhoty, texasky, rifle, džínsy, jeansy
emancipova
- rovnoprávně postavený
eponymní
- stejnojmenné, stejného názvu
erudova
- znalý, zkušený, vzdělaný
estrogeny
- skupina ženských (samičích) pohlavních hormonů
exaltova
- nadšený, zanícený
exaltova
- přepjatý, výstřední v chování
excitova
- vybuzený
exonymum
- vžitá podoba názvu zahraničního geografického objektu v jazykové podobě odlišné od originálního názvu
exponova
- 1. vystavený pozornosti, v důležitém, pozoruhodném postavení
exponova
- 2. zapojený, aktivní
exponova
- 3. osvětlený (film)
favorisova
- upřednostňovaný
favorisova
- pokládaný předem za vítěze
favorizova
- upřednostňovaný
favorizova
- pokládaný předem za vítěze
fenylketonurie
- dědičná porucha látkové přeměny bílkovin
festov
- pevný, statný
fiktonym
- jméno přijaté za účelem zatajení pravého jména
fixova
- upevněný, zaměřený
fixova
- lpějící na někom nebo něčem
fortel
- obratný, zručný
fortel
- důkladně udělaný pořádný
frekventova
- četný
frustrova
- trpící, postižený frustrací
fundova
- podložený, zabezpečený
fundova
- teoreticky dobře připravený
garantova
- zaručený, jistý
garrovat
- obkládat, obložit, např. pokrm vhodnými přílohami
garž
- ozdobný kryt tyče s jezdci k zatahování záclon
gradova
- stupňovaný, zesilovaný
handicapova
{hendykepovaný}
- znevýhodněný, v nevýhodě
handicapova
{hendykepovaný}
- invalidní
hendikepova
{hendykepovaný}
- znevýhodněný, v nevýhodě
hendikepova
{hendykepovaný}
- invalidní
heteronymie
- pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny