Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz arch bylo nalezeno významů: 83 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 81).

 

výraz Význam   CZ význam
arch - 1. list papíru různé velikosti
arch - 2. otisk tiskové formy poštovních cenin
anarchie - bezvládí
anarchie - rozpad, rozklad řádu
anarchie - společenský chaos
anarchismus - hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla
anarchista - stoupenec anarchizmu
anarchizmus - hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla
arch- - první část složených slov mající význam 1. vedoucí, první, vyšší
arch- - 2. starý, starobylý, dávný, původní, pra-
archa - koráb
archaeopteryx - vymřelý prapták ze svrchní jury
archaický - starobylý, zastaralý
archaikum - prahory, nejstarší geologická éra
archaikum - co je zastaralé, přežité
archaismus - zastaralý jev, prvek, výraz
archaizmus - zastaralý jev, prvek, výraz
archanděl - anděl vyššího řádu
arché - počátek, princip, původ
arché - pralátka
arche- - první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní
archeo- - první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní
archeologie - věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva
archeomagnetismus - jev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti
archeomagnetizmus - jev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti
archeopteryx - vymřelý prapták ze svrchní jury
archetyp - pravzor, původní typ
archetyp - výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor
archetypální - původní, společný symbolický vzor, abstrakce typu
archeus - životní síla
archi- - první část složených slov mající význam 1. vedoucí, první, vyšší
archi- - 2. starý, starobylý, dávný, původní, pra-
archipel - souostroví
architektonika - 1. umělecké znázornění konstrukce stavby
architektonika - umělecká skladba díla
architektonika - 2. věda o stavebním umění
architektura - 1. stavební umění
architektura - 2. stavitelská díla, budovy, objekty ap.
architráv - spodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů
archiv - soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu
archiv - instituce takové soubory shromažďující
archiv - budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen
archív - soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu
archív - instituce takové soubory shromažďující
archív - budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen
archiválie - archivní materiál
archivistika - obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti
archivní - vztahující se k archivu
archivní - starý, cenný
archivnictví - obor zabývající se prací v archivech
archivnictví - soustava archivů jako součást veřejné správy
archívnictví - obor zabývající se prací v archivech
archívnictví - soustava archivů jako součást veřejné správy
archivolta - plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku
archont - starořecký doživotní člen rady starších (areopagu)
astroarcheologie - obor zkoumající archeologickými metodami astronomická zařízení vybudovaná starými kulturami
barchet - silná teplá bavlněná látka česaná na rubové straně
demarchos - správce v Aténách na Demoi (Kleisthénesovy reformy)
diarchie - dvojvládí
hierarchie - posloupnost, stupnice hodnot,hodností
matriarchát - struktura společnosti založená na příbuzenství a dědění v mateřské linii
menarche - první menstruace
monarcha - panovník, hlava monarchie, vládce
monarchie - stát v čele s panovníkem
monarchismus - hnutí stoupenců monarchie, roajalizmus
monarchista - stoupenec monarchie
monarchizmus - hnutí stoupenců monarchie, roajalizmus
oligarcha - ropný magnát
oligarcha - superboháč v Rusku
oligarchie - vláda nevelké skupiny osob
oligarchie - vládnoucí skupina
parchant - nemanželské dítě (původně jen prostitutky)
parchant - dítě vůbec
parchant - fakan
parchant - malý zbytek textu na řádku
patriarcha - nejstarší člen, hlava rodiny
patriarcha - vážený, důstojný stařec
patriarcha - nejvyšší představitel církve
patriarchát - 1. forma společenské struktury charakteristická vedoucí úlohou muže (otce), dědickou posloupností v mužské linii
patriarchát - 2. úřad a hodnost patriarchy, území jím spravované
polyarchie - vláda více osob
tetrarcha - vladař bez královského titulu podřízený Římu a vládnoucí ve čtvrtině státu
tetrarchie - území spravované tetrarchou, vláda čtyř

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny