Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz fil bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
fil - druhá část složených podstatných jmen mající význam milovník, obdivovatel
acidofil - kyselomilný, žijící v kyselém prostředí
acidofil - a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení
afilace - přičlenění, přidružení
afilace - pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik
afiliace - osvojení (přijetí za syna)
afiliace - přijetí do okruhu nebo organizace
afiliace - navazování těsného osobního kontaktu, vztahu
afiliantní - přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský
agorafilia - chorobná túžba po voľnom priestranstve
androfilie - náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) mužům, charakteristická pro heterosexuální ženy a homosexuální muže
antropofilní- - provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní
austrofil - stoupenec Rakousko-Uherska
bibliofilie - 1. knihomilství, sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků 2. vzácná nebo krásná kniha nebo tisk
bibliofilie - tisk vydávaný v číslované edici
biofilie - pud sebezáchovy
chronofilie - označení pro skupinu parafilií charakterizovaných věkem osob, na něž je erotická náklonnost zaměřena. Do pojmu spadá pedofilie, infantofilie, hebefilie, efebofilie, gerontofilie, případně též (neparafilní) teleiofilie. Termín zavedl americký sexuolog John Money.
defilé - slavnostní pochod, přehlídka
defilírka - slavnostní pochod, přehlídka
diafilm - filmový materiál na výrobu diapozitivů
diskofil - milovník a sběratel gramofonových desek
efebofilie - náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím chlapcům, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace jako poddruh pedofilie, kulturně odpovídá řecké pederastii
entrefilet
{antrfile}
- krátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv
fil-
- první část složených slov mající význam láska k něčemu, záliba, náklonnost, touha
filafil
- vzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku
filament
- průmět protuberance na sluneční kotouč
filantrop
- stoupenec filantropie
filantrop
- lidumil, dobroděj
filantropie
- lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým
filatelista
- sběratel nebo znalec poštovních známek
filc
- plst
filcka
- 1. druh vši
filcka
- 2. lehká žena, poběhlice, nevěstka
file
{fajl}
- soubor
filé
- plátek masa
filek
- svršek v kartách
filet
- plátek masa
filharmonie
- velký symfonický orchestr
filiace
- vzájemná závislost literárních námětů nebo motivů
filiálka
- pobočka
filie
- druhá část složených podstatných jmen mající význam záliba
filigrán
- 1. druh zlatnické ozdoby
filigrán
- 2. způsob výzdoby iniciál v gotické knižní malbě
filigrán
- 3. průsvitka, vodoznak, vodotisk
filigránský
- jemný, křehký, drobný
filigránství
- jemnost
filigránství
- křehkost
filipika
- prudký bojovný proslov
filistr
- úzkoprsý člověk, omezenec
film
- 1. celuloidový pás s vrstvou citlivou na světlo jako fotografický nebo kinematografický materiál
film
- 2. souvislá řada snímků určená k promítání
film
- 3. filmové umění, kinematografie
film
- 4. tenký povlak na něčem
filmografie
- souhrn filmových děl, na nichž se daný subjekt podílel
filmotéka
- archiv filmů, sbírka filmů
filmovat
- natáčet film
filmovat
- předvádět na oko, simulovat, markýrovat, podvrhovat, fixlovat
fil
- druhá část složených slov mající význam milující
filo-
- první část složených slov mající význam láska k něčemu, záliba, náklonnost, touha
filodendron
- ozdobná pokojová rostlina, monstera
filologie
- 1. obor zabývající se jazykem a kulturou nějakého národa
filologie
- 2. nauka zabývající se textově kritickým rozborem literárních děl
filologie
- 3. lingvistika, jazykověda,jazykozpyt
filomela
- slavík
filosof
- myslitel
filosof
- hloubal, rozumbrada
filosofie
- tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm
filovirus
- virus nitkovitého tvaru, jeho typickým příkladem je známý virus Ebola
filoxenie
- ve starokřesťanském a východokřesťanském umění zobrazení Boha v podobě tří andělů, starozákonní Trojice
filozof
- myslitel
filozof
- hloubal, rozumbrada
filozofie
- tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm
filtr
- zařízení k zadržování, pohlcování, oddělování složky ze směsi
filtrace
- oddělování složky ze směsi
filumenie
- sběratelství nálepek od zápalkových krabiček
filuta
- chytrák, šibal, mazaný člověk
gerontofilie
- náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starým osobám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Jednou z variant gerontofilie je graeofilie.
graeofilie
- Náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starším ženám (stařenám), která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Jde o variantu gerontofilie.
gynekofilie
- náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) ženám, charakteristická pro heterosexuální muže a homosexuální ženy
gynofilie
- synonomum slova gynekofilie
gypsofil
- rostoucí na půdách bohatých na sádrovec
halofil
- slanomilný
hebefilie
- náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím dívkám, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace, je však běžná u většiny mužské populace
heliofil
- světlomilný, slunomilný, sciofobní
hemerofil
- provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní
hemofilie
- dědičná chorobná krvácivost
hydrofil
- schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný
hygrofilie
- vlhkomilnost
infantofilie
- náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči malým dětem (0 - 5 let), podskupina pedofilie (pojem pedofilie obvykle označuje náklonnost k prepubertálním a raně pubertálním dětem)
infiltrace
- prosakování, pronikání
kafilerie
- veterinární asanační ústav
kefilérie
- veterinární asanační ústav
kinofilm
- perforovaný filmový pás šířky 35 mm
klaustrofilie
- chorobná touha po malých prostorech
koprofilie
- patologická záliba ve výkalech
korofilie
- náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým nebo dospívajícím dívkám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k dětem, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Je zhruba synonymem slova hebefilie, částečně se významově překrývá s pojmy pedofilie a girllove.
kryofil
- chladnomilný, přizpůsobený životu v nízkých teplotách
lipofil
- rozpustný v tucích
lyofilizace
- vymrazení, vakuové sušení, mrazová sublimace, voda se odpařuje ze zmrazeného vzorku pod vakuem a namrazuje se na kondenzační spirálu
mikrofilm
- filmový pás s reprodukcemi předloh ve zmenšeném měřítku
myrmekofilie
- soužití některých živočichů s mravenci v mraveništích

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny