Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz fén bylo nalezeno významů: 42 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 40).

 

výraz Význam   CZ význam
fén - 1. teplý, suchý, obv. nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří, föhn
fén - 2. vysoušeč vlasů
bifenyl - aromatický uhlovodík se dvěma jádry
chloramfenikol - antibiotikum
defenestrace - vyhození z okna
defensiva - obrana, odrážení útoku
defensivní- - obranný, obranářský, omezený na obranu
defenziva - obrana, odrážení útoku
defenziva - obrana, odrážení útoku
defenzivní - obranný, obranářský, omezený na obranu
defenzívní - obranný, obranářský, omezený na obranu
diefenbachie
{dýfnbachie}
- prudce jedovatá tropická bylina, pokojová rostlina
epifenomén
- vedlejší, průvodní jev
epifenomén
- nepodstatná okolnost
fena
- samice psovité šelmy
fena
- samice psa domácího
fenik
- drobná mince marky
fenistika
- obor zabývající se jazykem, historií a kulturou finského národa
fénix
- ve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu vzlétá z ohně, který ho spálil
fénix
- symbol nesmrtelnosti
fenkoliér
- odvozeno od fan coil - závěsná chladicí jednotka klimatizace
feno-
- první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí
feno-
- zřejmý, něčemu vlastní
fenokopie
- vnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné
fenol
- 1. aromatická sloučenina s hydroxylovou skupinou vázanou na aromatické jádro
fenol
- 2. hydroxybenzen, bezbarvá krystalická látka leptající pokožku
fenologie
- obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů
fenomén
- 1. jev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz
fenomén
- 2. neobyčejný zjev, mimořádný člověk
fenomenální
- vynikající, neobyčejný, výborný
fenomenologie
- teorie jevu
fenomenologie
- vytváření abstrakcí ve vědomí
fenon
- biol. jednotka taxonomie organizmů zahrnující soubor jedinců podobného fenotypu
fenoplast
- fenolformaldehydová pryskyřice, např. bakelit
fenotyp
- soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organizmu
fenotyp
- výsledek interakce jeho genotypu s prostředím
fenylketonurie
- dědičná porucha látkové přeměny bílkovin
ofenslva
- útočná činnost, útok
ofenziva
- útočná činnost, útok
ofenzíva
- útočná činnost, útok
pfennig
- drobná mince marky
Pfennig
{fenyk}
- drobná mince německé marky, fenik

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny