Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz thé bylo nalezeno významů: 87 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 86).

 

výraz Význam   CZ význam
thé
{}
- čaj, bylinkový čaj
anthelmintikum - ve farmakologii látka působící proti parazitickým červům
antithese - protiklad
apartheid - oddělování
apartheid - politika rasové segregace
apotheosa - 1. přijetí mezi bohy
apotheosa - 2. oslava hrdiny
apotheosa - 3. nadšená oslava
atethese - prohlášení části textu nebo celého díla za nepravé
atheismus - popírání existence nebo možnosti poznat boha
atheista - stoupenec ateizmu
atheista - bezvěrec
athematický - bez kmenové přípony
atherosklerosa - kornatění tepen, arterioskleróza
Australopithek - rod vyhynulých primátů
dethesaurace - snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem
diathermie - léčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu
dithering
{dytering}
- technika užívaná v počítačové grafice k vytvoření iluze měnících se odstínů šedi
ektothermie
- schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality
endothermický
- pohlcující teplo
endothermický
- doprovázený pohlcováním tepla
endothermie
- 1. jev, při němž se spotřebovává teplo
endothermie
- 2. termoregulační schopnost savců a ptáků udržovat stálou tělní teplotu
endothermie
- endotermie
epithel
- výstelka
epithesa
- náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů
epitheton
- básnický přívlastek
erathem
- geol. nejvyšší chronostratigrafická jednotka
ethen
- nejjednodušší alken, etylén
ether
- 1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze
ether
- 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem
ether
- 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor
etherický
- 1. prchavý
etherický
- 2. nadzemský, vzdušný
etherický
- 3. útlý, jemný
fotosynthesa
- biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie
homo aestheticus
{homó estetikus}
- člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno
hypothesa
- předpoklad, domněnka, navržená teorie
melothesie
- učení o souvztažnostech, vytvářející systém vztahů mezi makrokosmem a mikrokosmem
monotheismus
- jednobožství, víra v jediného boha
motherboard
{madrbórd}
- základní, mateční deska s plošnými spoji a obvody tvořícími jádro základní desky osobního počítače
oateosynthesa
- chirurgické spojování úlomků kostí
panta pléré theón
- vše je plné bohů, východisko panteizmu
pantheismus
- názor o jednotě boha a světa, jejich totožnosti
panthenol
- přípravek obsahující pantothenovou kyselinu (součást vitaminů B-komplexu)
pantheon
- všem bohům
pantheon
- kruhový chrám zasvěcený všem bohům soubor bohů jednoho náboženství
pantheon
- budova určená k pohřbívání nejvýznamnějších příslušníků národa
parenthese
- vsuvka
parthenogenese
- narození z panny
parthenogenese
- pohlavní rozmnožování mnohobuněčných organizmů, kdy dochází k vývoji bez oplodnění vajíčka spermií
pathetický
- libujicí si v patosu, vzrušený
proteosynthesa
- biosyntéza bílkovin
synthesa
- spojení, sjednocení, systémový souhrn
synthetisovat
- slučovat, vnitřně spojovat
synthetisovat
- uměle vyrábět
thein
{tein}
- alkaloid obsažený v semenech mnoha tropických a subtropických rostlin, např. v čajovníku
theismus
- názor, směr, který uznává existenci Boha a jeho působení ve světě
thema
- předmět, námět, myšlenka díla, rozhovoru, úvahy, činnosti
thema
- východisko výpovědi, kmenotvorná přípona, příznak
thematika
- obsahové zaměření, okruh témat
theo-
- první část složených slov mající význam bůh, boží
theobromin
- alkaloid obsažený hlavně v kakaových bobech
theocentrismus
- světonázor pokládající za základ světa boha, jemuž je vše podřízeno
theodicea
- zdůvodnění, ospravedlňování boží existence
theofagie
- obřad, při němž věřící pojídali to, co pokládali za tělo svého boha, aby se mu přiblížili
theofanie
- zjevení boha
theogonie
- názory na původ, vznik, zrození bohů, světa
theokracie
- vláda vykonávaná ve jménu boha, bohovláda
theolatrie
- uctívání boha, bohoslužba
theologie
- bohosloví
theologie
- věda zabývající se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty
theomanie
- duševní porucha projevující se náboženským blouzněním, náboženský blud
theomorfní
- zobrazený v božské podobě, představovaný jako bůh
theosofie
- boží moudrost
theosofie
- intuitivní, mystické zření boha, podstaty světa
thermidor
- jedenáctý měsíc francouzského revolučního kalendáře z 18. století (od 19. července do 17. srpna)
thermo-
- první část složených slov s významem teplo, teplý
thermy
- termální vody, prameny, teplice
thermy
- lázně
thesaurace
- vyjmutí hotovostních peněz z oběhu
thesaurus
- velká slovní zásoba, lexikon, velký slovník
thesaurus
- pokladnice, zásobárna
these
- myšlenka, tvrzení, poučka, zásada
these
- dokazované tvrzení
these
- těžká, přízvučná slabika veršové stopy
théta
- v řecké abecedě znak pro hlásku th

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny