Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz geneze bylo nalezeno významů: 50 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 48).

 

výraz Význam   CZ význam
geneze - druhá část složených slov mající význam vznik, zrod, původ
geneze - vznik, proces vznikání, zrod, původ
abiogeneze - samoplození, teorie vzniku živého z neživého
ageneze - vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie
antropogeneze - proces vzniku a vývoje člověka
autogeneze - samozrození, samovznik
biogeneze - jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty
cenogeneze - společný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství
diageneze - soubor procesů probíhajících v období mezi uložením sedimentu a jeho metamorfózou nebo jeho zvětráváním
etiopatogeneze - soubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci
etnogeneze - proces formování a vznikání etnických skupin od nejjednodušších až k národnostem a národům
fylogeneze - vývoj člověka a ostatních organizmů
gametogeneze - pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie
heterogeneze - teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody
histogeneze - proces vzniku tkání
kancerogeneze - vznik zhoubného bujení, karcinogeneze
karcinogeneze - vznik zhoubného bujení, kancerogeneze
katageneze - sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje
kryogeneze - souhrn procesů probíhajících v nejsvrchnější části zemské kůry pří záporných teplotách
metageneze - rodozměna
monogeneze - nepohlavní rozmnožování
morfogeneze - vývoj tvaru, změna tvarových vlastností
neobiogeneze - teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie
nomogeneze - evoluční teorie považující vývoj za řízený předurčenými přírodními jevy, neovlivňovaný prostředím
nukleogeneze - teorie vzniku prvků ve vesmíru jadernou reakcí
ontogeneze - individuální vývoj jedince od zárodečného vývoje do zániku
oogeneze - vývoj vajíčka ve vaječníku živočichů, ovogeneze
organogeneze - vznik a vývoj orgánů skládajících tělo živého jedince
orogeneze - endogenní deformace zemské kůry, vedoucí k výzdvihu pohoří
ortogeneze - vývoj organizmů v předurčeném směru
ortogeneze - přímý vývoj, který není určován přírodním výběrem
osteogeneze - vznik a vývoj kostí
ovogeneze - vývoj vajíčka ve vaječníku živočichů, oogeneze
palingeneze - 1. reinkarnace, stěhování duší
palingeneze - 2. pomíjivé a dočasné opakování morfologických vlastností
palingeneze - 3. proces, při kterém hornina roztavením přechází do magmatického stavu a opětným ztuhnutím získává granitický vzhled
palingeneze - 4. rekonstrukce organismů z jejich popela
parageneze - společenství minerálů vytvořené jedním nerostotvorným procesem
partenogeneze - narození z panny
partenogeneze - pohlavní rozmnožování mnohobuněčných organizmů, kdy dochází k vývoji bez oplodnění vajíčka spermií
patogeneze - vznik a vývoj chorobných změn v těle
pedogeneze - 1. vznik a vývoj půd z hornin
pedogeneze - 2. partenogenetické rozmnožování larválních stadií
porfirogeneze - z řec. "narodit se v purpuru". Způsob dědičného nástupnictví panovníka, kdy na trůn nastupuje panovníkův syn jen v případě, že se narodil až v době, kdy byl již jeho otec panovníkem.
spermatogeneze - vývoj samčích pohlavních buněk
spermiogeneze - tvorba spermií, poslední fáze spermatogeneze
tektogeneze - geol. pohyby a procesy, jimiž vznikají tektonické struktury zemské kůry
teratogeneze - vznik a vývoj vrozené vady
termogeneze - zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu
zoogeneze - vývoj všeho živočišstva

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny