Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz demo bylo nalezeno významů: 56 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 55).

 

výraz Význam   CZ význam
demo - předběžná, demonstrační ukázka, demoverze
demo- - první část složených slov mající význam lid, lidový
demobilisace - zrušení válečné pohotovosti armády
demobilisace - převedení hospodářství do mírového stavu
demobilizace - zrušení válečné pohotovosti armády
demobilizace - převedení hospodářství do mírového stavu
democentrum - předváděcí (demonstrační) středisko
demo - vyšlý z módy, staromódní
démodé - vyšlý z módy, staromódní
demodulátor - zařízení umožňující získání původního (modulovaného) signálu
demofobie - chorobný strach z lidí
demografie - věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva
demokracie - vláda lidu
demokracie - systém institucí dělby a delegace moci
demokrat - stoupenec demokracie
demokrat - ten, kdo dodržuje její principy
demolice - odstraňování, demolování nepotřebných staveb
demolovat - bourat, ničit, pustošit
démon - dobrý nebo zlý duch
démon - v náboženství zlý duch, ďábel
demonetisace - zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla
demonetisace - znehodnocení, stažení mince z oběhu
demonetizace - zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla
demonetizace - znehodnocení, stažení mince z oběhu
démonický - působící tajemným, zhoubným kouzlem, ďábelský
démonismus - víra v démony
démonismus - démonická síla, moc
démonizmus - víra v démony
démonizmus - démonická síla, moc
demonopolisace- - rušení, odstraňování monopolů
demonopolizace - rušení, odstraňování monopolů
demonstrace - předvádění, názorná ukázka
demonstrace - veřejný projev protestu, průvod demonstrantů
demonstrativní - názorný
demonstrativní - vyzývavý
demonstrativní - vypočítaný na vnější efekt
demonstrovat - projevit, dát najevo
demonstrovat - předvádět, doložit výklad
demonstrovat - účastnit se demonstrace
demontáž - rozložení, rozebrání
demoralisace - úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad
demoralisace - úpadek smyslu pro mravní hodnoty
demoralisace - uvolnění kázně
demoralizace - úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad
demoralizace - úpadek smyslu pro mravní hodnoty
demoralizace - uvolnění kázně
démos - ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec
demoskopie - výzkum veřejného mínění
demotivace - snížení, úpadek, ztráta zájmu, motivu
demoverze - předběžná ukázka, demo
ekdemomanie - chorobná touha po cestování
geodemografie - demografie rozšířená o studium migračních procesů a rozmístění obyvatelstva
mademoiselle
{madmuazel}
- slečna, oslovení nebo označení neprovdané ženy
pandemonium
- souhrn zlých duchů, démonů
pandemonium
- sídlo démonů
pandemonium
- vláda démonů

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny