Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz mi bylo nalezeno významů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
mi - solmizační slabika pro tón e
- v řecké abecedě znak pro hlásku m
mie - druhá část slov mající význam krev, látky v krvi obsažené
abdominální - břišní
ad hominem - k člověku
ad hominem - populisticky zneužívající záporné lidské vlastnosti
administrace - kancelář, ekonomicko-provozní útvar
administrativa - správa, správní složka,úřady
administrativa - v USA označení úřadu prezidenta a vlády
administrativní - správní, úřední
administrativní - byrokratický
administrátor - správce
administrátor - zatímní správce farnosti
admirál - velitel loďstva
admiralita - námořní velitelství
admise - vpuštění, vstup
admitance - zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem
aerodynamický - 1. týkající se aerodynamiky
aerodynamický - 2. upravený tak, aby snadno překonával odpor vzduchu
aerodynamika - nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech
aeronomie - nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace
afemie - neschopnost mluvit
agronomie - nauka zabývající se zemědělskou výrobou
akademický - vztahující se k vysokému školství, k akademii věd
akademický - střízlivý, odtažitý, chladný, teoretický
akademie - 1. starořecká filozofická škola
akademie - 2. název vysoké školy
akademie - 3. vrcholná vědecká instituce
akademie - 4. typ vzdělávací instituce
akademie - 5. slavnost s programem uměleckého rázu
akademismus - strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu
akademismus - konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy
akademizmus - strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu
akademizmus - konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy
akromikrie - zkrácení končetin
akrotomie - štěpení vrcholu listu
aksamit - hedvábný samet
albumin - bílkovinný typ živočišných i rostlinných tkání
albuminurie - vylučování bílkovin močí, protein urie
alchymie - středověká spekulativní forma chemie spojená i s experimenty a řemeslnou výrobou
alexytimie - porucha vyjadřování emocí
aliminace - odmítnutí návrhu nebo stížnosti bez jejich projednání
alogamie - opylení květu pylem z jiného květu téže nebo jiné rostliny téhož druhu, cizosprašnost
aluminiový - hliníkový
aluminium - hliník
amfetamin - benzedrin
amid - organická i anorganická sloučenina obsahující aminoskupinu -NH2
amigo - kamarád (španělsky)
amimie - ztráta mimických pohybů
amin - derivát amoniaku
aminokyselina - karboxylová kyselina s jednou či dvěma aminoskupinami -NH2 stavební jednotka bílkovin
aminoplast - plast (termoset), jehož základní jednotkou jsou polykondenzační produkty formaldehydu s močovinou nebo jejími deriváty
aminotransferáza - Jaterní enzymy, které pokud jsou v krvi zvýšeny, značí poškození jater - především Aspartátaminotransferáza (AST), Alaninaminotransferáza (ALT). Hodnoty těchto enzymů jsou v mikrokatalech/litr.
amitosa - přímé dělení buněčného jádra zaškrcením
amitóza - přímé dělení buněčného jádra zaškrcením
amixie - nepohlavní množení organizmů (bez oplození)
anatomický - týkající se anatomie
anatomický - tvarem vyhovující stavbě lidského těla
anatomie - rozdělování, členění
anatomie - nauka o tvaru a stavbě organizmu
anémie - chudokrevnost
animírka - zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů
animisace - oduševnění
animismus - víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky
animizace - oduševnění
animizmus - víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky
anomie - 1. stav rozkladu soustavy individuálních i společenských hodnot
anomie - 2. neschopnost vybavit si jména osob, názvy věcí
anonymita - bezejmennost
anonymita - neuvedení, zatajení jména
anorgasmie - u ženy chybějící orgazmus, nemožnost dosáhnout orgazmu
anorgazmie - u ženy chybějící orgazmus, nemožnost dosáhnout orgazmu
anoxemie - nedostatek kyslíku v krvi
anthelmintikum - ve farmakologii látka působící proti parazitickým červům
antianemikum - prostředek podporující krvetvorbu
antihistaminikum - lék snižující účinky, histaminu v těle, protialergický lék
antiminykoza - To by mohla být snad aktinomykóza, způsobená bakteriemi podobnými houbám (aktinomycetami). Postihuje ústní dutinu, také plíce, břišní dutinu a pohlavní orgány. Příbuzné jsou nokardie, způsobující nokardiózu. (Viz Prakt. slov. mediciny, MAXDORF)
antinomie - paradox, aporie, protiklad, logicky neřešitelný rozpor
antisemita - stoupenec antisemitizmu
antisemitismus - postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům
antisemitizmus - rasová neznášanlivosť k židom
antisemitizmus - postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům
antonymie - jev, kdy slova mají opačný, protikladný význam
apendektomie - chirurgické vynětí apendixu
apikotomie - vynětí zubního kořene
apogamie - vývoj organizmu z neopyleného vajíčka u některých rostlin
arytmie - porucha rytmu, nerytmičnost
asimilace - přizpůsobení, splynutí
asimilace - biol. přeměna látek v organizmu
asimilace - spodoba hlásek
aspermie - aspermatizmus
astenospermie - snížená vitalita nebo pohyblivost spermií
astronomie - přírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich pohybů, vývoje, studiem jejich soustav i vesmíru jako celku, hvězdářství
atermický - izolující proti ztrátám tepla
atomisace - 1. rozklad na atomy
atomisace - 2. drobení, rozdrobení, tříštění
atomismus - 1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty
atomismus - 2. roztříštěnost
atomizace - 1. rozklad na atomy
atomizace - 2. drobení, rozdrobení, tříštění
atomizmus - 1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty
atomizmus - 2. roztříštěnost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny