Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz elév bylo nalezeno významů: 12 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 11).

 

výraz Význam   CZ význam
elév - žák, odchovanec
elevace - pohyb nahoru, zdvih
elevátor - zdviž, výtah
elevátor - svislý nebo šikmý dopravník
elevon - řídicí ploška na křídlech obvykle bezocasých letadel
irelevance - nezávažnost, nedůležitost, zbytečnost
irelevantní - bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší
relevance - závažnost, důležitost
relevance - právní platnost termínu
relevantní - podstatný, závažný, důležitý, rozhodující, mající k něčemu souvztažnost
televise - viz televize
televize - sdělovací prostředek přenášející obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na obraz a zvuk

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny