Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz ARO bylo nalezeno významů: 91 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 90).

 

výraz Význam   CZ význam
ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení
agarofobie - strach, úzkost z vycházení ven
arogance - drzost, domýšlivost, zpupnost
aroma - aróma ,vůně
aromaterapie - léčba vůněmi
aromatický - 1. vonný, silně vonící
aromatický - 2. související s organickými sloučeninami s šestičlenným kruhem z atomů vodíku a tří dvojných vazeb v molekule
aromatikum - vonná látka, voňavá esence
arondace - zaokrouhlování, scelování
arost - sucho v ústech
arost - vysychání v ústech
barkarola - píseň benátských gondoliérů, gondoliéra
barkarola - hudební skladba podobného rázu
barograf - tlakoměr, zapisovač tlaku
barok - umělecký sloh 17. a 18. století
barokisace - dodávání barokního rázu,napodobování baroka
barokizace - dodávání barokního rázu,napodobování baroka
barokní - 1. vztahující se k baroku, mající prvky baroka
barokní - 2. rozložitý, vyumělkovaný, přeplácaný
baroko - umělecký sloh 17. a 18. století
barometr - přístroj na měření atmosférického tlaku, tlakoměr
baron - 1. příslušník nejnižšího stupně vyšší šlechty
baron - 2. velký boháč
baronesa - dcera barona
baronet - člen anglické nižší šlechty
blefarocheláze - ochabnutí kůže očního víčka
damaroň - jehličnatá dřevina jižní polokoule
deklarovat - 1. vydat prohlášení, vyhlásit, prohlašovat
deklarovat - 2. označit obsah nebo cenu zásilky
fanfaron - chvastoun, mluvka, vejtaha
fanfarón - chvastoun, mluvka, vejtaha
farologie - vědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků
fumarola - výron horkých par a plynů v průběhu. sopečné činnosti
garota - poprava zardoušením
garota - popravčí nástroj k této popravě
jarovisace - první stadium fyziologického vývoje rostlin
jarovisace - umělý proces urychlující vývoj rostlin
jarovizace - první stadium fyziologického vývoje rostlin
jarovizace - umělý proces urychlující vývoj rostlin
kaparovník - středozemní trnitý keř
káro - kostkový vzorek
káro - látka s kostkovým vzorkem
káro - karetní výraz pro červenou kosočtverečnou kartu
karoserie - svrchní, vnější část automobilu
karosérie - svrchní, vnější část automobilu
karotáž - geofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu
karoten - organické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A
karotenoid - přirozené organické barvivo podmiňující žluté, oranžové a červené zbarvení květů a plodů, lipochrom
karotida - krční tepna
karotin - organické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A
košárování - umísťování zvířat, hl. ovcí, do vymezeného prostoru (košáru) za účelem vyhnojování horských pastvin
laparoskopie - optická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů
laparotomie - chirurgické otevření břišní dutiny
makarónský - užívající slov dvou i více jazyků v jednom textu, např. m. poezie
makarony - těstoviny tvaru trubky
makaróny - těstoviny tvaru trubky
marod - nemocný člověk
maronita - příslušník syrsko-křesťanské církve
marota - hovorově podivínství
maskaron - plastický výzdobný motiv v podobě lidské tváře
megaron - v egejské a řecké kultuře dům na pravoúhlém půdorysu s otevřenou předsíní
memoaromán - Memoaromán- romám psaný v podobě deníkových záznamů, skutečný příběh převeden do románové podoby
mutarotace - vlastnost organických sloučenin měnit po rozpuštění optickou otáčivost
parochie - farnost
parodie - posměšná obměna obsahu uměleckého díla
parodie - výsměšná napodobenina něčeho
parodont - tkáň v okolí zubů, závěsný aparát zubu
parodontologie - stomatologický obor zabývající se chorobami měkkých ústních tkání
parodontosa - vleklý zánět tkání v okolí zubů
parodontóza - vleklý zánět tkání v okolí zubů
paronomasie - stylistická básnická figura spočívající v hromadění podobně znějících slov
paronomázie - stylistická básnická figura spočívající v hromadění podobně znějících slov
paronymon - slovo vnější podobou podobné jinému, ale významem odlišné
paronymum - slovo vnější podobou podobné jinému, ale významem odlišné
parosmie - chorobná porucha čichu
parotis - příušní žláza
parotitida - příušnice
parotitis - příušnice
paroxysmální - záchvatovitý
polarografie - metoda elektrochemické analýzy látky s použitím rtuťové kapkové elektrody
polaroid - 1. fotografický přístroj s okamžitými pozitivními snímky
polaroid - 2. polarizační filtr
sacharosa - řepný a třtinový cukr
sacharóza - řepný a třtinový cukr
saros - období (18 let a 11 dnů), po němž se téměř přesně opakují zatmění Slunce a Měsíce
separovat - oddělovat
taroky - druh karet o 78 listech
tarologie - výklad symbolických významů tarokových kreseb
varosní - uchylující se od normální přímé polohy ven, vybočený
varotron - polovodičový generátor světla
varózní - uchylující se od normální přímé polohy ven, vybočený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny