Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz os bylo nalezeno významů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
os - kost
ós - ústa
a posteriori - pozdější, později, ze zkušenosti
á propos
{á propó i apropó}
- mimochodem, abych nezapomněl
abionosa
- vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
absurdnost
- absurdita
acidosa
- zvýšení kyselé reakce krve
ad multos annos
- na dlouhá léta, přání při přípitku
ad oculos
{ad okulós}
- k očím
ad oculos
{ad okulós}
- názorně,zjevně, viditelně
adekvátnost
- přiměřenost, shoda
adherentnost
- přilnavost, adherence
aerosol
- disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu
aerostat
- letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)
aerostatika
- součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil
afektovanost
- přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost,preciozita
affettuoso
{afetuózo}
- s citem, náruživě
agitovanost
- je typ hyperaktivity s touto specifickou charakteristikou: stav bezúčelné psychomotorické excitace, neklidná aktivita, přecházení, uvolňování nervového napětí spojený s úzkostí, strachem či duševním stresem
aglosie
- vrozené chybění jazyka
agnosie
- 1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání
agnosie
- 2. neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu
agnoskace
- zjišťování totožnosti, identifikace
agnosticismus
- Přesvědčení, že nelze prokázat Boží existenci. Přenesně lze použít i na jiné základní předpoklady lidské společnosti.
agnosticismuso
- názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnosticizmus
- názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnostik
- Člověk, který zastává názor, že určitou věc nelze poznat, nebo nelze prokázat její existenci, nebo ji lze lehce zpochybnit. Nejčastěji uplatňováno na "nepoznatelnost" Boha. Toto označení na sebe vztáhl například T.H. Huxley, anglický biolog a náboženský skeptik v r. 1869
akarinosa
- kožní nemoc působená roztoči (např. svrab)
akarinosa
- kadeřavost révy vinné
akrostich
- báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci
akrostichon
- báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci
aktinomykosy
- infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami
aldosteron
- hormon regulující metabolizmus minerálních látek
algospasmus
- bolestivá křeč
algospazmus
- bolestivá křeč
alosom
- nepárový pohlavní chromozom
altostratus
- vysoká sloha, souvislá šedivá nebo bílá vrstva oblaků
amaurosa
- nezvratná ztráta zraku, slepota
ambicios
- toužící, snažící se vyniknout
ambicios
- mající vysoké cle, ctižádostivý
ambrosie
- pokrm řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí
amitosa
- přímé dělení buněčného jádra zaškrcením
amoroso
{amorózo}
- milostně, něžně
amoroso
{amorózo}
- krátká milostná skladba
amylosa
- polysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná
anabiosa
- skrytá forma života při přežívání nepříznivých podmínek
anamorfosa
- proces přeměny, změna
anastylosa
- obnova stavební památky sestavením zachovaných částí do původní podoby
angažovanost
- účastnost, zájem prosadit, motivace účasti
angažovanost
- zaujetí stanoviska
angiostenosa
- chorobné zúžení cév
angiostenóza
- chorobné zúžení cév
anhidrosa
- snížené vylučování potu
animálnost
- zvířeckost
animosita
- předrážděnost
animosita
- zaujatost (předpojatost, nenávistnost) vůči něčemu, někomu
ankylosa
- ztuhlost kloubu následkem poranění nebo kloubního onemocnění
anteposice
- postavení jednoho jazykového prostředku před jiným
anthracosa
- nemoc vznikající zaprášením plic uhelným prachem
antibiosa
- vzájemné potlačování růstu. a jiných životních projevů jednoho organizmu druhým
antikoros
- vzdorující korozi
antikoros
- ochraňující před korozí
antroposociologie
- sociologická disciplína odvozující sociální postavení jedince od jeho anatomických znaků
antroposofie
- učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy
antropozoonose
- infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka
anxiosita
- chorobný stav úzkosti
apatičnost
- apatie
aposematický
- výstražný, např. výstražné zbarvení
aposice
- jaz. přístavek
aposiopese
- neukončená výpověď...
aposiopesis
- neukončená výpověď...
apostasie
- odpadlictví od víry
apostata
- odpadlík
apostaze
- odpadlictví od víry
aposteriorní
- založený na smyslové zkušenosti
apostila
- doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu
apoštol
- jeden z dvanácti učedníků Ježíše Nazaretského
apoštol
- šiřitel křesťanství
apoštol
- hlasatel nějakých idejí
apostrof
- odsuvník
apostrofa
- oslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci
apotheosa
- 1. přijetí mezi bohy
apotheosa
- 2. oslava hrdiny
apotheosa
- 3. nadšená oslava
aprosexie
- neschopnost soustředit myšlenky
arbitrárnost
- (v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem
arbitrárnost
- (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)
arbitrérnost
- (v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem
arbitrérnost
- (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)
arost
- sucho v ústech
arost
- vysychání v ústech
arteriosklerosa
- skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza
arterioskleróza
- skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza
artroskopie
- vyšetření kloubní dutiny
asociálnost
- snížené společenské cítění jedince
asociativnost
- schopnost nebo možnost seskupování
asociativnost
- jedna z vlastností algebraických operací
astenosféra
- zemská vrstva se sníženou viskozitou ležící pod litosférou
astenospermie
- snížená vitalita nebo pohyblivost spermií
atemporálnost
- opomíjení, nepřítomnost časové dimenze
ateroskleróza
- kornatění tepen, arterioskleróza
atherosklerosa
- kornatění tepen, arterioskleróza
atmosféra
- ovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny