Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz lex bylo nalezeno významů: 91 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 89).

 

výraz Význam   CZ význam
lex - zákon
lex - v antickém Římě všeobecně závazný právní předpis přijatý lidovým shromážděním (množné číslo leges)
alexandrin - dvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě
alexandrín - dvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě
alexie - chorobná neschopnost čtení
alexie - neschopnost pochopit smysl čteného textu
alexytimie - porucha vyjadřování emocí
antireflex - protiodrazový
apoplexie - mrtvice, náhlé selhání funkce životně důležitého orgánu
cirkumflex - průtažný přízvuk
cirkumflex - tažená intonace
cirkumflex - francouzské diakritické znaménko ( ^ )
deflexe - odchylka nebo úchylka ze směru nebo polohy
deflexe - opak obvyklé polohy
duplex - současný přenos zpráv oběma směry po téže lince
dyslexie - označení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, legastenie
ex lex - mimo zákon
flexe - ohýbání, ohnutí
flexe - pohyb v kloubu
flexibilita - ohýbatelnost, pružná přispůsobivost
flexibilní - pohyblivý, nestálý, pružný
flexivní - ohebný, flektivní
flexívní - ohebný, flektivní
flexografie - gumotisk
flexometr - průhyboměr
flexura - ohbí, ohyb
flexura - zakřivený tvar orgánu nebo jeho části
flexura - porušení vrstvy horniny ohybem
hyperreflexie - Nadměrné vystupňování reflexních pohybů
inflexe - ohýbání, ohyb, obrat
komplex - souhrn, soubor
komplex - skupina předmětů tvořících celek souhrn pocitů, sebehodnocení
komplexita - složitost, mnohotvárnost
komplexita - úplnost
komplexita - komplexnost
komplex - celkový, souborný, všestranný, složitý
komplexnost - komplexita
lexém - souhrnné označení všech tvarů téhož slova
lexikalisovat - dát nebo získat samostatný slovní význam
lexikalizovat - dát nebo získat samostatný slovní význam
lexikální - týkající se slovní zásoby, slovní, slovníkový
lexikografický - slovníkový, slovníkářský
lexikografie - obor zabývající se popisem slovní zásoby, sestavováním slovníků a zásadami jejich tvorby, slovníkářství
lexikologie - nauka o slovní zásobě jazyka
lexikon - naučný slovník
lexikon - soupis odborných dat
lexikon - slovní zásoba, lexikum
lexikum - lexikon
multiplex - mnohonásobný, sdružený
paralexie - záměna slov při čtení
pavlovův reflex - podmíněná reakce
pavlovův reflex - naučená podvědomá reakce na určitý podnět
perplex - bezradný, zmatený, popletený, vyvedený z míry
plexisklo - organické sklo
plexus - pleteň, svazek nervů nebo cév
reflex - 1. odraz světla, odlesk, zrcadlení
reflex - 2. bezděčná odezva organizmu na vnější podnět zprostředkovaná nervovým systémem
reflexe - zrcadlení, odrazivost
reflexe - přemýšlení, úvaha, rozjímání
reflexe - sebepoznání, myšlení o myšlení samém
reflexe - zvážení, uvážení okolností, souvislostí
reflexivní - 1. založený na reflexi
reflexivní - liter. obsahující úvahové prvky
reflexivní - jaz. zvratný
reflexivní - 2. založený na reflexu
reflexivní - bezděčný, mimovolný
reflexívní - 1. založený na reflexi
reflexívní - liter. obsahující úvahové prvky
reflexívní - jaz. zvratný
reflexívní - 2. založený na reflexu
reflexívní - bezděčný, mimovolný
reflexivnost - důležitá vlastnost binární relace, např. rovnosti
reflexívnost - důležitá vlastnost binární relace, např. rovnosti
reflexivum - zvratné zájmeno nebo zvratné sloveso
reflexívum - zvratné zájmeno nebo zvratné sloveso
reflex - 1. založený na reflexi
reflex - liter. obsahující úvahové prvky
reflex - jaz. zvratný
reflex - 2. založený na reflexu
reflex - bezděčný, mimovolný
reflexoterapie - manipulační léčba
reflexoterapie - léčebná rehabilitace používající prostředky, fyzikální léčby, při níž se působí na periferní receptory
retroflexe - ohnutí orgánu směrem dozadu
simplex - 1. jednoduché, nesložené slovu
simplex - 2. způsob telegrafního přenosu střídavě oběma směry
simplex - 3. textilní stroj pro výrobu osnovní oboulícní pleteniny
simplex - jednoduchý
solex - pneumatické měřidlo nepatrných pohybů nebo změn délky
suprema lex - nejvyšší zákon, nejvyšší právní norma
teflex - plastická hmota užívaná k izolaci
telex - dálnopis

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny