Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz ad bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
ad - k, na
ad absurdum - k nesmyslnosti
ad absurdum - postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků
ad acta
{ad akta}
- ke spisům
ad acta
{ad akta}
- odložit jako vyřízené
ad astra
- ke hvězdám
ad astra
- vzhůru, kupředu
ad audiendum verbum
- k vyslechnutí slova
ad audiendum verbum
- k pokárání, na slovíčko, na kobereček
ad auditorem
{ad audytórem}
- k naslouchajícímu, k posluchači
ad auditorem
{ad audytórem}
- populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu
ad baculum
{ad bakulum}
- (argument) klacku
ad baculum
{ad bakulum}
- nátlak, vyhrožování silou
ad hoc
{ad hók}
- jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu
ad hominem
- k člověku
ad hominem
- populisticky zneužívající záporné lidské vlastnosti
ad ignorantiem
{ad ignoranciam}
- k nevědomosti
ad ignorantiem
{ad ignoranciam}
- využívající protivníkovu neznalost
ad infinitum
- donekonečna, stále, nekonečně
ad informandum
- pro informaci, na vědomí
ad informandum medici
- pro informaci lékaře
ad libitum
- jak je libo, podle libosti
ad manus medici
- do rukou lékaře
ad multos annos
- na dlouhá léta, přání při přípitku
ad notam
{ad nóciam}
- na vědomí
ad notiam
{ad nóciam}
- na vědomí
ad oculos
{ad okulós}
- k očím
ad oculos
{ad okulós}
- názorně,zjevně, viditelně
ad personam
- k osobě
ad personam
- zesměšňování a urážení protivníka
ad populum
- k lidu
ad populum
- demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus
ad rem
- k věci
ad usum
{ad úzum}
- pro potřebu někoho
ad usum
{ad úzum}
- něco záměrně upravené
ad valorem
- podle hodnoty
adagio
{adádžo}
- pomalu, volně
adagio
{adádžo}
- hudební skladba nebo její část v tomto tempu
adaptabilita
- schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita
adaptace
- přizpůsobení, přetvoření
adaptace
- úprava, přestavba
adaptát
- pozorovatelný výsledek adaptace organizmu
adaptátor
- pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou, globální a originální inovaci
adaptátoři
- pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou, globální a originální inovaci
adaptér
- zařízení rozšiřující původní použitelnost
adaptivita
- přizpůsobivost, adaptabilita
adaptor
- zařízení rozšiřující původní použitelnost
adaptovatelný
- upravitelný, přizpůsobitelný
adaxiální
- přivrácený k ose, ke stonku
addendum
- přídavek, dodatek
addice
- souhrn, součet, slučování
addolorato
{adoloráto}
- hud. žalostně
addukce
- přitažení, připažení
adefagie
- chorobná žravost
adekvátní
- odpovídající, přiměřený
adekvátnost
- přiměřenost, shoda
adenitida
- zánět žlázy
adenom
- nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza
adenoviry
- živočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy
adept
- uchazeč, začátečník v oboru
adespoton
- drobné literární dílo od neznámého autora
adherence
- přilnavost, adherentnost
adherentnost
- přilnavost, adherence
adhese
- přilnavost, ulpívání látek na sobě
adheze
- přilnavost, ulpívání látek na sobě
adiabatický
- děj probíhající za dokonalé tepelné izolace, bez výměny tepla s okolím
adice
- souhrn, součet, slučování
ad
{adyjé}
- sbohem
adiktologie
- věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí
adipózní
- tuková tkáň
adipózní
- přeneseně:tučný,tlustý,obézní člověk.
adipsie
- chybění pocitu žízně
aditivní
- přídavný
aditivní
- související se sčítáním,skládáním
aditivum
- přísada, přídavná látka
adjektivum
- přídavné jméno
adjudikace
- soudní přiřčení práva nebo nároku
adjunkce
- přimykání - týká se přívlastku neshodného, všech příslovečných určení a některých typů doplňků
adjunkt
- úřednický pomocník, elév, koncipient
adjustace
- vybavení vším potřebným,připravení k činnosti
adjutant
- pobočník
adjutor
- pomocník (knižně, řidčeji)
adjuvancia
- součásti léků zesilující účin vlastního léčiva
adjuvatika
- nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách
adjuvatika
- výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky
adlatus
- pomocník, zástupce
adleu
{adyjé}
- sbohem
administrace
- kancelář, ekonomicko-provozní útvar
administrativa
- správa, správní složka,úřady
administrativa
- v USA označení úřadu prezidenta a vlády
administrativní
- správní, úřední
administrativní
- byrokratický
administrátor
- správce
administrátor
- zatímní správce farnosti
admirál
- velitel loďstva
admiralita
- námořní velitelství
admise
- vpuštění, vstup
admitance
- zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem
admonice
- pokárání, výtka, důtka
adolescence
- dospívání
adolescent
- jedinec ve věku mezi pubertou a dospělostí

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny