Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz para bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
para - olejnaté semeno juvie ztepilé, juviový ořech
antiparasitikum - lék proti cizopasníkům
antiparazitikum - lék proti cizopasníkům
aparát - 1. přístroj
aparát - 2. ústrojí, soustava orgánů se zvláštní funkcí
aparát - 3. orgány veřejné správy
aparatura - 1. soustava přístrojů, nástrojů
aparatura - 2. soustava orgánů se zvláštní funkcí
disparátní - různorodý, oddělený
ektoparasit - cizopasník žijící na povrchu těla hostitele
ektoparazit - cizopasník žijící na povrchu těla hostitele
endoparasit - cizopasník žijící uvnitř těla hostitele
endoparazit - cizopasník žijící uvnitř těla hostitele
hemiparasit - poloparazit
hemiparazit - poloparazit
hitparáda - žebříček hudebních hitů
ireparabilní - nenapravitelný, trvale nenahraditelný. medic.
komparace - přirovnání, srovnání, porovnání
komparace - stupňování přídavných jmen a příslovcí
komparatistika - srovnávací vědecká metoda
komparatistika - nauka užívající této metody
komparativ - druhý stupeň při skloňování přídavných jmen a příslovcí
komparativní - 1. srovnávací
komparativní - 2. vztahující se ke komparativu
komparátor - přístroj umožňující přesné srovnávání
metylparaben - hormony
multipara - vícekrát rodící samice
mykoparasitologie - nauka o cizopasných houbách
mykoparazitologie - nauka o cizopasných houbách
para ořech - olejnaté semeno juvie ztepilé, juviový ořech
para- - první část složených slov mající význam 1. vedle, spolu, při, skrze
para- - 2. v lékařských názvech význam odlišný, nenormální
para- - 3. v chemických názvech odvozený
para- - 4. parašutistický
para-ski - kombinace sportovního parašutizmu a lyžování
parabelum - automatická pistole
parabola - 1. přirovnání, podobenství
parabola - 2. jedna z kuželoseček
paraboloid - jedna z kvadrik, která vznikne otáčením paraboly kolem její osy
paráda - nádhera, krása
paráda - přehlídka
paradentosa - vleklý zánět tkání v okolí zubů
paradentóza - vleklý zánět tkání v okolí zubů
paradesant - výsadkář, příslušník paradesantního vojska, parašutista
paradesantní - výsadkový, parašutistický
paradesantní - paradesantní vojsko druh pozemního vojska speciálně vycvičeného k vysazení ze vzduchu
paradigma - příklad, vzor, typ
paradox - nesmyslnost, logicky neřešitelný rozpor
paradox - nepravděpodobnost, protismyslnost
paradoxie - rozpor mezi několika různými tvrzeními
paradoxní - rozporný, protismyslný, zdánlivě nemožný
paradoxon - nesmyslnost, logicky neřešitelný rozpor
paradoxon - nepravděpodobnost, protismyslnost
paraf - zkrácený podpis, podpisová značka
parafa - zkrácený podpis, podpisová značka
parafilie - odlišnosti sexuality považované za poruchu zdraví, nynější oficiální lékařský termín nahrazující původně sociologický termín "deviace". Termín zavedl v roce 1925 rakouský terapeut Wilhelm Stekel, převzali jej též Sigmund Freud i John Money, od roku 1980 oficiálním termínem dle klasifikace DSM.
parafín - 1. směs vyšších uhlovodíků, bezbarvá nebo bílá hmota užívaná na výrobu svíček, v kosmetice
parafín - 2. nasycený uhlovodík, alkan
parafiskál - oblast státních příjmů, které neplynou do státního rozpočtu
parafování - označování podpisovou značkou (zkráceným podpisem)
parafráze - vyjádření stejného obsahu jiným způsobem
parafráze - v umění volné zpracování cizí předlohy
parafrázovaný - volně obměněný, vyjádřený jiným způsobem
parafrenie - paranoidní psychóza, duševní porucha, pobloudilost, scestné myšlení
paraganglion - uzlík tvořený chromatofinními buňkami u přední aorty
paragenese - společenství minerálů vytvořené jedním nerostotvorným procesem
parageneze - společenství minerálů vytvořené jedním nerostotvorným procesem
paragliding
{paraglajdyng}
- sportovní parašutistická disciplína se speciálně upraveným padákem
paragnose
- jasnovidnost
paragnóze
- jasnovidnost
paragon
- pokladní blok, účtenka
paragraf
- vymezená a číslem označená část zákona, právní normy, odborného spisu
paragraf
- grafická značka pro odsek
paragrafie
- porucha schopnosti psát
paragrafovaný
- rozdělený, rozčleněný na paragrafy, vypracovaný do podoby paragrafů
paragram
- slovní hříčka vzniklá záměnou nebo vypuštěním písmene
paraialie
- nesprávná výslovnost, nahrazování správné hlásky jinou, patlavost
paraiogismus
- chybný závěr nebo úsudek z neznalosti
parakinésis-
- porucha souladnosti pohybů
parakinéza
- porucha souladnosti pohybů
parakinéze
- porucha souladnosti pohybů
parakuzie
- zhoršený sluch
paralaktický
- související s paralaxou
paralaxa
- úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst prostoru k pozorovanému tělesu
paralaxa
- zdánlivý rozdíl polohy předmětu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst
paralela
- rovnoběžka
paralela
- obdoba, podobná skutečnost
paralela
- srovnávání, přirovnávání
paralelismus
- souběžnost, rovnoběžnost
paralelismus
- druh básnického přirovnání
paralelizmus
- souběžnost, rovnoběžnost
paralelizmus
- druh básnického přirovnání
paralelka
- vedlejší, pobočná třída
paralelka
- paralelní zařízení
paralelní
- souběžný, rovnoběžný
paralelní
- současně probíhající
paralexie
- záměna slov při čtení
paralipomenon
- dovětek, dodatek
paraliturgický
- Řecká předpona "para" označuje to, co probíhá "vedle" bohoslužby. Jde o prvky, které nejsou vlastní liturgii - úkony, zvyky, rituály, obyčeje - tedy oblast lidové zbožnosti. (Škála je obrovská: od zavěšování adventního věnce po pašijové hry.)
paralogizmus
- chybný závěr nebo úsudek z neznalosti
paralysa
- těžký stupeň ochrnutí, obrna

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny