Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz meta bylo nalezeno významů: 79 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 78).

 

výraz Význam   CZ význam
meta - cíl
bimetal - dvojkov
bimetalismus - peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy
bimetalizmus - peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy
black metal
{blekmetl}
- tvrdší odnož hudebního stylu heavy metal
black-metal
{blekmetl}
- tvrdší odnož hudebního stylu heavy metal
ceramic metals
{keramik metals}
- cermet
elektrometalurgie
- výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie
gameta
- 1. zralá pohlavní buňka
gameta
- 2. pohlavně diferencované vývojové stadium parazitických prvoků
gametangium
- pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety
heavy metal
{hevi metal}
- hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy
hydrometalurgie
- výroba kovů mokrými procesy
kometa
- vlasatice, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem
lameta
- ozdobný proužek nebo nitka kovového vzhledu
limetalimetta
- druh malých citronů s tenkou slupkou
machmetán
- vyznavač islámu, mohamedán
machometán
- vyznavač islámu, mohamedán
meta-
- první část složených slov mající význam přes, za, po, s, mezi, vně, mimo
metabiont
- mnohobuněčný organismus (angl.)
metablastém
- výrůstek rostlinného povrchového pletiva
metabolický
- související s látkovou přeměnou
metabolismus
- látková přeměna v živých tkáních
metabolit
- produkt látkové přeměny
metabolizmus
- látková přeměna v živých tkáních
metafáze
- druhé stadium dělení buněčného jádra
metafora
- přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření
metafráze
- vyjádření obsahu literárního textu opisem
metafysický
- vztahující se k metafyzice, výchozím podstatám, lpějící na nich
metafyzický
- vztahující se k metafyzice, výchozím podstatám, lpějící na nich
metafyzika
- první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie
metagalaxie
- souhrn galaxií
metagenese
- rodozměna
metageneze
- rodozměna
metagram
- hádanka se záměnou písmen
metajazyk
- užití jazyka k popisu jazyka, řeč o řeči, metalingva
metakarpus
- záprstí
metakomunikace
- nadkomunikace
metakomunikace
- spojení, porozumění zprostředkované bez použití slov
metal
- kov
metál
- odznak, vyznamenání
metalingva
- metajazyk
metalismus
- peněžní teorie, podle které je kupní síla peněz přímo závislá na jejich kovovém obsahu
metalisovaný
- pokovovaný
metalíza
- nátěrová hmota obsahující kovové částice
metalizmus
- peněžní teorie, podle které je kupní síla peněz přímo závislá na jejich kovovém obsahu
metalizovaný
- pokovovaný
metalogika
- oblast otázek přesahující rozumové, logické možnosti
metalografie
- nauka o struktuře kovů a slitin, o jejich vlastnostech a zkoušení
metaloid
- nekovový prvek, který má některé vlastnosti kovů - např. arzen, křemík
metalurgie
- hutnictví
metalysika
- první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie
metamer
- pravidelně se opakující články těla některých živočichů
metamorfní
- související s proměnou 1. rostlin a živočichů během jejich vývoje
metamorfní
- 2. fyzikálních nebo chemických vlastností hornin v hloubce zemské kůry
metamorfosa
- proměna, přeměna, změna tvaru
metamorfóza
- proměna, přeměna, změna tvaru
metan
- nejjednodušší nasycený uhlovodík, hořlavý plyn
metanol
- nejjednodušší alkohol, metylalkohol
metapsychologie
- obor nadsmyslových, okultních jevů, parapsychologie, psychotronika
metasféra
- vrstva atmosféry nad ionosférou
metastabilní
- téměř rovnovážný
metastabilní
- zdánlivě stálý
metastasa
- druhotné ložisko vzniklé zavlečením nákazy z primárního ložiska
metastáza
- druhotné ložisko vzniklé zavlečením nákazy z primárního ložiska
metatarsus
- nárt
metateorie
- teorie o teorii
metateorie
- rozbor metod jiné teorie
metateze
- přesmyk
metatropismus
- obrácení úloh v sexualitě, pasivita muže a aktivita ženy
metatropizmus
- obrácení úloh v sexualitě, pasivita muže a aktivita ženy
metazoa
- mnohobuněčné živočišné organizmy
monometalismus-
- peněžní systém založený na existenci jednoho drahého kovu jako základu peněžního oběhu, obv. zlata nebo stříbra
monometalizmus
- peněžní systém založený na existenci jednoho drahého kovu jako základu peněžního oběhu, obv. zlata nebo stříbra
nu-metal
- Jedná se o druh metalu. Nu - ze slangové angličtiny New, tedy nový metal. Souhrnně řečeno: jde o nové rockové skupiny, které objevily kouzlo řízných kytar, sprostých textů, houpavých rytmů a špinavých vlasů (zkuste si někdy nemýt týden hlavu, a budete právě tak naštvaní a sprostí!) a které mají úspěch právě proto, že jsou řízní, sprostí, houpaví a nemytí. Viz. Linkin Park, Limp Bizkit, atd.
pyrometalurgie
- výroba kovů při vyšších teplotách
trash metal
{treš metal}
- tvrdá odrůda heavy metalu
trash-black metal
{treš blek metal}
- nejtvrdší odrůda heavy metalu
trichlormetan
- chloroform

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny