Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz good bylo nalezeno překladů: 132 (přesná shoda: 32, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: good
{gUd}
- prospěch
adj: good
{gUd}
- dobrá
n: good
{gUd}
- dobro
n: good
{gUd}
- blaho
good
{gUd}
- výborně!
good
{gUd}
- správně
adj: good
{gUd}
- důkladný
adj: good
{gUd}
- hezký
adj: good
{gUd}
- pohledný
adj: good
{gUd}
- poslušný
adj: good
{gUd}
- právoplatný
adj: good
{gUd}
- příjemný
adj: good
{gUd}
- spolehlivý
adj: good
{gUd}
- řádný
adj: good
{gUd}
- spořádaný
adj: good
{gUd}
- užitečný
adj: good
{gUd}
- značný
adj: good
{gUd}
- vhodný
n: good
{gUd}
- užitek
adj: good
{gUd}
- slušný
adj: good
{gUd}
- prospěšný
adj: good
{gUd}
- pravý
adj: good
{gUd}
- milý
adj: good
{gUd}
- laskavý
adj: good
{gUd}
- čestný
good
{gUd}
- laskav
good
{gUd}
- hodný
good
{gUd}
- dobře
good
{gUd}
- dobrý
adj: good
{gUd}
- pořádný
adj: good
{gUd}
- dobrý, výborný
good
ekonomicky {gUd}
- statek
a good arm - dobře házející hráč
a good deal - mnoho
a good deal - hodně
n: a good egg - milá osoba
n: a good head - milá osoba
a good many - velmi mnoho
[amer.] a good mark - dobrý člověk
a good peny - poctivý chlap
n: a good sport - férová osoba
a good while - hezky dlouho
at a good clip - rychle
be for good - odejít nadobro
be good - dávat na sebe pozor
be good - sekat dobrotu
[eko.] bias, multiple public goods sequence aggregation - zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
but good - důkladně
[zem.] Cape of Good Hope - mys Dobré naděje
capital goods - kapitálové statky
capital goods - fixní aktiva
[eko.] capital goods - kapitálové zboží
pl. capital goods - investiční statky
cheers! good health! - na zdraví
[eko.] collective goods - společné statky
[eko.] complementary goods - doplňkové zboží
[eko.] congestible public good - veřejné statky, které se mohou zahltit
[eko.] consumer goods - konzumní zboží
consumer goods - spotřební zboží
curl up with a good book - relaxovat a číst knihu
n: damaged goods - poškozené zboží
[eko.] defensive goods - obranné zboží
deliver the goods - dodat slíbené
do good - udělat dobře
do good - přinášet užitek
dry goods - textilní zboží
dry goods - galanterní zboží
durable goods - zboží dlouhodobé spotřeby
durable goods - trvanlivé zboží
[eko.] economic good - ekonomický statek (zboží)
exchange of goods - směna zboží
fancy goods - galanterní zboží
fancy goods - módní zboží
fancy goods - galanterie
for good - nadobro
for good - natrvalo
for goodness sake - u všech všudy
v: get the goods - dělat, co se čeká
good man - alkoholik
good afternoon - dobré odpoledne
n: Good Book - bible
good day - dobrý den
good day - nashledanou
good evening - dobrý večer
n: good faith - dobrá víra
good faith - dobrý úmysl
n: good looker - fešák
good lord! - pane bože
interj: Good Lord! - Pane Bože!
good luck - štěstí
Good morning - Dobré ráno
good night - dobrou noc
n: good time - vhodná doba
good time - správný čas
n: good turn - laskavost
good turn - dobrý skutek
good will - dobrá vůle
good-by - sbohem!
n: good-bye - sbohem
good-bye - na shledanou
adj: good-for-nothing - zbytečný
adj: good-for-nothing - nepotřebný
good-for-nothing - budižkničemu
adj: good-hearted - laskavý
adj: good-hearted - dobrosrdečný
adj: good-hearted - dobromyslný
adj: good-humoured - veselý
adj: good-humoured - dobromyslný
good-humouredly - s dobrou náladou
adj: good-looking - hezký
adj: good-looking - pěkný
adj: good-natured - dobromyslný
adj: good-natured - srdečný
adj: good-natured - dobrácký
adv: good-naturedly - přátelsky
adv: good-naturedly - laskavě
adv: good-naturedly - dobromyslně
good-quality - kvalitní
adj: good-sized - značný
good-sized - dosti velký
adj: good-tempered - vyrovnaný
good-tempered - veselé nálady
n: goodby
{gUdbT}
- sbohem
goodby
{gUdbT}
- na shledanou
goodbye
{gUdbT}
- nashledanou
goodbye
{gUdbT}
- sbohem
goodbye
{gUdbT}
- na shledanou
goodbye
{gUdbT}
- ahoj
n: pl. goodbyes
- loučení
n: pl. goodbyes
- sbohem
n: [jmén.] Goode
příjmení {gUd}
- Goode
n: goodie
- pochoutka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit good do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "good" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž