Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz značný bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 28).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
značný - considerable
{kHnsIdRHbHl}
značný - extensive adj:
{IkstensIv}
značný - good adj:
{gUd}
značný - good-sized adj:
značný - goodly adj:
{gUdli:}
značný - pretty
{prIti:}
značný - sizable adj:
{sTzHbHl}
značný - sizeable adj:
{sTzHbHl}
značný - substantial adj:
{sHbstEnSHl}
dvojznačný - ambiguous adj:
{EmbIgju:Hs}
dvojznačný - double-edged adj:
dvojznačný - two-faced adj:
dvouznačný - ambiguous adj:
{EmbIgju:Hs}
jednoznačný - clear-cut adj:
jednoznačný - open and shut adj:
jednoznačný - open-and-shut adj:
jednoznačný - unambiguous adj:
{AnEmbIgjHwHs}
jednoznačný - unequivocal adj:
{AnIkwIvHkHl}
mnohoznačný - ambiguous adj:
{EmbIgju:Hs}
mnohoznačný - having many meanings
mnohoznačný - multivalent adj:
mnohoznačný - multivalued adj:
mnohoznačný - vague adj:
{vJg}
nejednoznačný - ambiguous adj:
{EmbIgju:Hs}
příznačný - symptomatic adj:
{sImptHmEtIk}
příznačný motiv - leitmotif [hud.]
{lTtmCti:f}
souznačný - synonymic adj:
víceznačný - ambiguous adj:
{EmbIgju:Hs}
víceznačný - multivalent adj:
značný - considerable adj:
{kHnsIdRHbHl}
značný - distinctive
{dIstINktIv}
značný - distinguished adj:
{dIstINgwILt}
značný - great adj:
{grJt}
značný - notable
{nCtHbHl}
značný - salient adj:
{sJli:Hnt}
značný rys - feature
{fi:SR}
železnice se značným transitem - MTR [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit značný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "značný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž