Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz mnoho bylo nalezeno překladů: 87 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 83).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
mnoho - a good deal
mnoho - a lot of
mnoho - many
{meni:}
mnoho - much
{mAS}
dělat mnoho věcí - cut a wide swath adj:
Jílek mnohokvětý - italian rye grass n: [bot.]
lat. Lolium multiflorum
mnohem, o mnoho - a great deal adv:
mnoho dní - a month of Sundays adj:
mnoho povyku pro nic - a tempest in a teapot
mnoho společného - much in common
mnoho-hranný - multifaceted adj:
{mAlti:fEsHtId}
mnohobarevný - multicolored adj:
{mAlti:kAlRd}
mnohobarevný - multicolour adj:
mnohobarevný - polychromatic adj:
mnohobarevný - polychromic adj:
mnohobodový - multi-point adj:
mnohobožství - pantheism n:
mnohobožství - polytheism
{pa:lIQi:IzHm}
mnohočlen - multinomial n:
mnohočlen - polynomial n: [mat.]
{pa:lInCmi:Hl}
mnohočleny - polynomials n: pl.
mnohojazyčnost - multilingualism n:
mnohojazyčný - multilingual adj:
{mAlti:lINwHl}
mnohokanálový - multichannel adj:
mnohokrát - many times
mnohokrát - thrice adv:
{QrTs}
mnohokrát, často - a million times adv:
mnohomluvně - verbosely adv:
mnohomluvnost - verbiage n:
{vRbi:IZ}
mnohomluvnost - verbosity n:
mnohomluvnost - wordiness n:
mnohomluvný - talkative adj:
{tOkHtIv}
mnohomluvný - verbose adj:
mnohomluvný - wordily adv:
mnohomužství - polyandry n:
{pa:li:Endri:}
mnohonárodní - multinational adj:
{mAltTnELHnHl}
mnohonárodnost - multiculturalism n:
{mAlti:kAlSRHlIzHm}
mnohonárodnostní - multiracial adj:
{mAltTrJLHl}
mnohonásobné využití přenosové cesty - multiplex n:
{mAlti:pleks}
mnohonásobný - manifold adj:
{mEnHfCld}
mnohonásobný - multi adj:
{mAlti:}
mnohonásobný - multiple adj:
{mAltHpHl}
mnohonásobný - multiplex adj:
{mAlti:pleks}
mnohopatrový - multi-storey adj:
mnohopatrový - multistorey adj:
mnohoplátečný - polypetalous adj:
mnohoprstý - polydactyl adj:
mnohorasový - multiracial adj:
{mAltTrJLHl}
mnohoslabičný - polysyllabic adj:
mnohosměrný - multi-way adj:
mnohosměrný - multiway adj:
mnohostěn - polyhedron n:
{pa:lIhi:drHn}
mnohostěnný - polyhedral adj:
mnohostěny - polyhedra n:
mnohostranně - multilaterally adv:
mnohostranný - many-sided adj:
mnohostranný - multilateral adj:
{mAltIlEtRHl}
mnohostranný - versatile adj:
{vRsHtHl}
mnohotvárnost - allotropy n:
mnohotvárný - diversiform adj:
mnohotvárný - polymorphic adj:
mnohotvarost - pleomorphism n:
mnohotvarost - polymorphism n:
mnohotvarý - allotropic
mnohotvarý - multiform adj:
mnohotvarý - polymorphous adj:
mnohoúhelník - polygon n: [mat.]
{pa:lIga:n}
mnohoúhelníkový - polygonal adj:
{pHlIgHnHl}
mnohoúhelníky - polygons
mnohovrstvý - multilayer adj:
{mAlti:lJR}
mnohovrstvý - multilayered adj:
{mAlti:lJRd}
mnohovýznamný - meaning
{mi:nIN}
mnohoznačný - ambiguous adj:
{EmbIgju:Hs}
mnohoznačný - having many meanings
mnohoznačný - multivalent adj:
mnohoznačný - multivalued adj:
mnohoznačný - vague adj:
{vJg}
mnohoženství - bigamy n:
mnohoženství - polygamy
{pHlIgHmi:}
mnohoženství - polygyny n:
{pHlIZHni:}
naštvat mnoho lidí - blow sky high
stát mnoho peněz - cost a pretty penny
stát mnoho peněz - cost an arm and a leg
stát mnoho peněz - cost you
stát mnoho úsilí - cost you
velmi mnoho - a good many
zatraceně mnoho peněz - wad of cash [fráz.]
vulg.

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit mnoho do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "mnoho" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž