Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dobro bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dobro - good n:
{gUd}
bez dobrodružství - unadventurous n:
člen dobrovolné hlídky - vigilantist
členové dobrovolné hlídky - vigilantes
{vIZHlEnti:z}
dobro věci - Greater Good n:
dobročinná burza - bazaar n:
{bHza:r}
dobročinně - charitably adv:
{SerItHbli:}
dobročinnost - alms-giving n:
dobročinnost - benefaction n:
dobročinnost - beneficence n:
{bHnefHsHns}
dobročinnost - benevolence n:
{bHnevHlHns}
dobročinnost - charity n:
{SerIti:}
dobročinnost - philanthropy n:
{fIlEnQrHpi:}
dobročinný - beneficent adj:
{benHfILHnt}
dobročinný - beneficient adj:
dobročinný - charitable adj:
{SErHtHbHl}
dobročinný - eleemosynary adj:
dobročinný - philanthropic adj:
{fIlHnQra:pIk}
dobročinný prodej - rummage sale
dobrodinec - benefactor n:
{benHfEktR}
dobrodiní - beneficence n:
{bHnefHsHns}
dobrodiní - benefit
{benHfIt}
dobrodiní - boon
{bu:n}
dobroditelka - fairy godmother n:
dobrodruh - adventurer
{EdvenSRR}
dobrodruhové - adventurers adj:
{EdvenSRRz}
dobrodružka - adventuress n:
dobrodružně - adventurously adv:
dobrodružnost - adventurousness
dobrodružný - adventurous
{EdvenSRHs}
dobrodružný - cloak-and-dagger adj:
dobrodružný - romance adj:
{rCmEns}
dobrodružství - adventure
{EdvenSR}
dobrodružství - adventures pl.
{EdvenSRz}
dobromyslně - good-naturedly adv:
dobromyslný - good-hearted adj:
dobromyslný - good-humoured adj:
dobromyslný - good-natured adj:
dobropis - advice of credit n:
dobropis - credit advice n:
dobropis - credit note n:
dobrosrdečně - kind-heartedly adv:
dobrosrdečně - kindheartedly adv:
dobrosrdečně - kindly
{kTndli:}
dobrosrdečnost - bonhomie n:
dobrosrdečnost - kind-heartedness n:
dobrosrdečnost - kindheartedness n:
dobrosrdečný - caring adj:
{kerIN}
dobrosrdečný - good-hearted adj:
dobrosrdečný - kind-hearted adj:
dobrosrdečný - kindhearted adj:
dobrosrdečný - warm-hearted adj:
dobrosrdečný - warmhearted adj:
dobrosrdečný - whole-hearted adj:
dobrosrdečný - wholehearted adj:
{hClha:rtId}
dobrota - goodie n:
dobrota - goodness n:
{gUdnHs}
dobrota - goody n:
{gUdi:}
dobrota - kindness
{kTndnHs}
dobrotivost - benignancy n:
dobroty - goodies n: pl.
{gUdi:z}
dobrou chuť - enjoy your meal!
dobrou noc - good night
dobrou noc - goodnight
{gUdnTt}
dobroučký - yummy adj:
mňam-mňam {jAmi:}
dobrovolně - accord of one's own adj:
dobrovolně - voluntarily adv:
{va:lHnterHli:}
dobrovolně - volunteer
{va:lHntIr}
dobrovolné dohody - voluntary agreements [eko.]
dobrovolné dovozní omezení - voluntary export restriction [eko.]
dobrovolné hlídkování - vigilantism n:
{vIZHlEntIzHm}
dobrovolné přihlášení - volunteering n:
{vOlHntIrIN}
dobrovolně přihlášený - volunteered
{va:lHntIrd}
dobrovolníci - volunteers n: pl.
{va:lHntIrz}
dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví - CAP
{kEp}
dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví - Civil Air Patrol
dobrovolník - volunteer
{va:lHntIr}
dobrovolník pro okamžitý nástup - minutemen n:
dobrovolnost - voluntarily [eko.]
{va:lHnterHli:}
dobrovolný - free adj:
{fri:}
dobrovolný - self-imposed adj:
dobrovolný - voluntary adj:
{va:lHnteri:}
dobrovolný policejní oddíl - posse
{pa:si:}
dobrovolný únos - elopement
druh dobrovolných smluv - convenants [eko.]
hledání dobrodružství - adventuring n:
nadobro - entirely
{IntTRli:}
nadobro - for ever
nadobro - for good
nedobrovolně - compulsorily adv:
nedobrovolně - involuntarily adv:
{InvClAntRIli:}
nedobrovolně - under pressure
nedobrovolné riziko - involuntary risk [eko.]
nedobrovolnost - involuntariness n:
nedobrovolný - compulsory adj:
{kHmpAlsRi:}
nedobrovolný - enforced adj:
{enfOrst}
nedobrovolný - involuntary adj:
{Inva:lHnteri:}
odejít nadobro - be for good
příšera žeroucí dobrodruhy - grue
fiktivní, ze hry Zork
redukce emisí, dobropis - emission reduction, credit [eko.]
rytířský dobrodruh - knight-errant

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dobro do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dobro" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž