Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz řádný bylo nalezeno překladů: 56 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 47).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
řádný - first strike
řádný - good adj:
{gUd}
řádný - honest adj:
{a:nHst}
řádný - legit adj:
{leZIt}
řádný - orderly adj:
{OrdRli:}
řádný - proper adj:
{pra:pR}
řádný - regular adj:
{regjHlR}
řádný - righteous
{rTSHs}
řádný - sound adj:
{sVnd}
mimořádný - egregious
{Igri:ZHs}
mimořádný - emergency adj:
{ImRZHnsi:}
mimořádný - exceptional adj:
{IksepLHnHl}
mimořádný - extraordinary
{IkstrOrdHneri:}
mimořádný - freak adj:
{fri:k}
mimořádný - freakish adj:
mimořádný - particular adj:
{pRtIkjHlR}
mimořádný - rare adj:
{rer}
mimořádný - remarkable adj:
{rIma:rkHbHl}
mimořádný - special adj:
{speLHl}
mimořádný - transcendent adj:
{trEnsendHnt}
mimořádný - unusual
{Hnju:GHwHl}
mimořádný překvapující úspěch - zinger n: [slang.]
{zINR}
nekvalitní, podřadný - sub-par adj:
nepořádný - disordered adj:
nepořádný - disorderly adj:
{dIsOrdRli:}
nepořádný - frowsy adj:
nepořádný - frowzy adj:
nepořádný - messy adj:
{mesi:}
nepořádný - mussy adj:
nepořádný - orderless adj:
nepořádný - sloppy adj:
{sla:pi:}
nepořádný - sluttish adj:
nepořádný - untidy adj:
{HntTdi:}
obřadný - ceremonial adj:
{serHmCni:Hl}
obřadný - ceremonious adj:
obřadný - glitzy adj:
{glItsi:}
podřadný - cheesy adj:
{Si:zi:}
podřadný - crummy adj:
{krAmi:}
podřadný - inferior adj:
{InfIri:R}
podřadný - low-end adj:
podřadný - low-grade adj:
podřadný - lowish adj:
podřadný - mean adj:
{mi:n}
podřadný - menial adj:
{mi:ni:Hl}
podřadný - second adj:
{sekHnd}
podřadný - second class adj:
podřadný - second-class adj:
podřadný - second-rate adj:
podřadný - secondary adj:
{sekHndehri:}
podřadný - shoddy adj:
{La:di:}
podřadný - trashy adj:
{trELi:}
podřadný statek - inferior good [eko.]
pořádný - good adj:
{gUd}
pořádný - orderly adj:
{OrdRli:}
pořádný - proper adj:
{pra:pR}
pořádný - tidy adj:
{tTdi:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit řádný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "řádný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž