Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz příjemný bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
příjemný - agreeable
{Hgri:HbHl}
příjemný - comfortable adj:
{kAmfRtHbHl}
příjemný - congenial adj:
{kHnZi:njHl}
příjemný - enjoyable adj:
{enZYHbHl}
příjemný - fond adj:
{fa:nd}
příjemný - good adj:
{gUd}
příjemný - gratifying adj:
{grEtHfTIN}
příjemný - mellow adj:
{melC}
příjemný - nice adj:
{nTs}
příjemný - pleasant adj:
{plezHnt}
příjemný - pleasing adj:
{pli:zIN}
příjemný - pleasurable adj:
{pleGRHbHl}
příjemný - sweet adj:
{swi:t}
být (příjemný) jako kudla v zádech - to be a pain in the neck [fráz.] [hovor.]
mírnější varianta "pain in the ass"
nepříjemný - aggravating adj:
{EgrHvJtIN}
nepříjemný - annoying
{HnYIN}
nepříjemný - awkward adj:
{a:kwRd}
nepříjemný - embarrassing adj:
{ImberHsIN}
nepříjemný - harsh adj:
{ha:rL}
nepřijemný - jarring adj:
{Za:rIN}
nepříjemný - nasty
{nEsti:}
nepříjemný - nettlesome adj:
{netHlsHm}
nepříjemný - objectionable adj:
{HbZekLHnHbaxl}
nepříjemný - obnoxious adj: [obec.] 4 6
{a:bna:kLHs}
nepříjemný - plaguy adj:
nepříjemný - rough adj:
{rAf}
nepříjemný - seamy adj:
{si:mi:}
nepříjemný - stern adj:
{stRn}
nepříjemný - troublesome adj:
{trAbHlsHm}
nepříjemný - unkind adj:
{HnkTnd}
nepříjemný - unpalatable adj:
{HnpElHtHbaxl}
nepříjemný - unpleasant
{HnplezHnt}
nepříjemný čas - a hard time
nepříjemný pocit - a royal pain
nepříjemný pocit - miasma
{mi:EzmH}
nepříjemný pocit - miasmata
velmi příjemný - apple-pie order

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit příjemný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "příjemný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž