Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz spolehlivý bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 19, obsahující výraz: 8).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
spolehlivý - certain adj:
{sRtHn}
spolehlivý - credible adj:
{kredHbHl}
spolehlivý - dependable
{dIpendHbHl}
spolehlivý - firm adj:
{fRm}
spolehlivý - foolproof adj:
{fu:lpru:f}
spolehlivý - good adj:
{gUd}
spolehlivý - infallible adj:
{InfElHbHl}
spolehlivý - reliable adj:
{rIlTHbHl}
spolehlivý - relied adj:
{rIlTd}
spolehlivý - secure adj:
{sIkjUr}
spolehlivý - solid adj:
{sa:lHd}
spolehlivý - steady adj:
{stedi:}
spolehlivý - sure adj:
{LUr}
spolehlivý - sure-footed adj:
spolehlivý - surefooted adj:
spolehlivý - trusted adj:
{trAstId}
spolehlivý - trustworthy adj:
{trAstwRDi:}
spolehlivý - trusty adj:
{trAsti:}
spolehlivý - unimpeachable adj:
{AnImpi:SHbHl}
nespolehlivý - fallible adj:
{fElHbHl}
nespolehlivý - irresponsible adj:
{IrHspa:nsHbHl}
nespolehlivý - patchy adj:
{pESi:}
nespolehlivý - unreliable adj:
{AnrIlTHbHl}
nespolehlivý - unsafe adj:
{HnsJf}
nespolehlivý - unsound adj:
{HnsVnd}
nespolehlivý - untrustworthy adj:
{HntrAstwRDi:}
nespolehlivý člověk - broken reed

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit spolehlivý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "spolehlivý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž