Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vhodný bylo nalezeno překladů: 60 (přesná shoda: 27, obsahující výraz: 33).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vhodný - advisable
{HdvTzHbHl}
vhodný - applicable
{EplHkHbHl}
vhodný - appropriate
{HprCpri:Jt}
vhodný - appurtenant adj:
vhodný - apropos adj:
{EprHpC}
vhodný - befitting adj:
{bIfItIN}
vhodný - benign adj:
{bInTn}
vhodný - competent adj:
{ka:mpHtHnt}
vhodný - congruent adj:
vhodný - convenient adj:
{kHnvi:njHnt}
vhodný - desirable
{dIzTrHbHl}
vhodný - eligible adj:
{elHZHbHl}
vhodný - elligible adj:
vhodný - expedient adj:
{Ikspi:di:Hnt}
vhodný - feasible adj:
{fi:zHbHl}
vhodný - felicitous adj:
{fIlIsHtHs}
vhodný - fit adj:
{fIt}
vhodný - fitted
{fItHd}
vhodný - good adj:
{gUd}
vhodný - opportune adj:
{a:pRtu:n}
vhodný - pertinent
{pRtHnHnt}
vhodný - proper adj:
{pra:pR}
vhodný - propitious adj:
{prHpILHs}
vhodný - sufficient
{sHfILHnt}
vhodný - suitable adj:
{su:tHbHl}
vhodný - suited adj:
{su:tHd}
vhodný - useful adj:
{ju:sfHl}
environmentálně vhodný energetický systém - ESES [eko.]
nevhodný - improper adj:
{Impra:pR}
nevhodný - inadequate adj:
{InEdHkwHt}
nevhodný - inadvisable adj:
{InHdvTzHbHl}
nevhodný - inapposite adj:
nevhodný - inappropriate
{InHprCpri:It}
nevhodný - inapt adj:
nevhodný - incompatible adj:
{InkHmpEtHbHl}
nevhodný - incongruous adj:
{INkONru:Hs}
nevhodný - inconvenient adj:
{InkHnvi:njHnt}
nevhodný - infelicitous adj:
nevhodný - inopportune
{Ina:pRtu:n}
nevhodný - mismatched adj:
{mIsmESt}
nevhodný - out of place adj:
nevhodný - unaccepted adj:
nevhodný - unadvisable adj:
nevhodný - uncongenial adj:
nevhodný - undue adj:
{Hndu:}
nevhodný - unfavourable adj:
nevhodný - unfit
{HnfIt}
nevhodný - unfitting adj:
nevhodný - unseasonable adj:
nevhodný - unsuitable
{Hnsu:tHbHl}
nevhodný - unsuited adj:
{Hnsu:tId}
nevhodný - wrong n:
{rON}
nevhodný k pití - undrinkable
vhodný okamžik - psychological moment
vhodný pro - applicable to
vhodný pro diskusi - debatable
{dHbJtHbHl}
vhodný pro export - exportable
{ekspOrtHbHl}
vhodný pro muže - man-size
vhodný pro muže - man-sized
vhodný pro zpívání - singable n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vhodný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vhodný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž