Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz blaho bylo nalezeno překladů: 47 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 43).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
blaho - benefit n:
{benHfIt}
blaho - bliss n:
{blIs}
blaho - good n:
{gUd}
blaho - welfare
{welfehr}
blahobyt - prosperity n:
{pra:sperHti:}
blahobyt - wealth
{welQ}
blahobyt - welfare
{welfehr}
blahobytný - affluent adj:
{Eflu:Hnt}
blahodárný - profitable adj:
{pra:fHtHbHl}
blahopřál - congratulated v:
{kHngrESHlJtId}
blahopřání - best wishes
blahopřání - congratulation n:
{kHngrESHlJLHn}
blahopřání - congratulations
{kHngrESHlJLHnz}
blahopřání - felicitation n:
blahopřát - felicitate v:
blahopřeji - congratulations
{kHngrESHlJLHnz}
blahopřející - congratulating adj:
{kHngrESHlJtIN}
blahopřejný - congratulatory adj:
{kHngrESHlHtOri:}
blahořečení - beatification n:
blahořečit - beatify v:
blahořečit - bless v:
{bles}
blahosklonně - condescendingly adv:
blahosklonnost - condescension n:
{ka:ndHsenLHn}
blahosklonný - benignant adj:
blahosklonný - condescending adj:
{ka:ndIsendIN}
blahoskloný - benignant adj:
blahoslavený - blest adj:
{blest}
blahoslavit - hallow v:
blahovičník - eucalypt n:
blahovičník - eucalyptus n:
{ju:kHlIptHs}
blahovičník - jarrah n:
blahovičník - mallee n:
bláhový - foolish adj:
{fu:lIL}
bláhový - silly adj:
{sIli:}
čistý ekonomický blahobyt - net economic welfare [eko.]
čistý ekonomický blahobyt - NEW
{nu:}
ekonomie blahobytu - welfare economics [eko.]
funkce sociálního blahobytu - social welfare function [eko.]
Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV) - Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). [eko.]
měřítko blahobytu - welfare measure [eko.]
měřítko ekonomického blahobytu - measure of economic welfare [eko.]
obecné blaho - commonwealth
{ka:mHnwelQ}
povýšená blahosklonnost - airy condescension
ty bláho! - boy oh boy
veřejné blaho, veřejný prospěch - public advantage n:
všeobecné blaho - commonweal
základní teorém ekonomie blahobytu - fundamental theorum of welfare economics [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit blaho do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "blaho" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž