Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pravý bylo nalezeno překladů: 63 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 53).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pravý - authentic adj:
{HQentIk}
pravý - dexter adj:
{dekstR}
pravý - good adj:
{gUd}
pravý - pucka adj:
pravý - pukka adj:
pravý - real adj:
{ri:l}
pravý - right
{rTt}
pravý - right-hand
pravý - true
{tru:}
pravý - unfeigned adj:
bez přípravy - extempore
bez přípravy - impromptu [hud.]
{Impra:mptu:}
bez přípravy - off hand [fráz.]
bez přípravy - off-the-cuff
bez přípravy - offhand
{OfhEnd}
člen výpravy - quester
členové výpravy - questers
daňové úpravy - tax adjustments [eko.]
dostat zprávy od - hear from
druh úpravy vousů - goatee
{gCti:}
důležité zprávy - newsflashes pl.
falešné zprávy - hoaxes
{hCksIz}
nápravy - axles n:
{EksHlz}
nápravy - remedies n: pl.
{remHdi:z}
nazvat věc pravým jménem - call a spade a spade
nepravý - bogus adj:
{bCgHs}
nepravý - cod adj:
{ka:d}
nepravý - mock adj:
{ma:k}
nepravý - pinchbeck adj:
nepravý - spurious adj:
{spjUri:Hs}
nepravý - supposititious adj:
nepravý - wrong adj:
{rON}
nepravý zlomek - improper fraction
objemová výkonnost závlahové soupravy - volume efficiency of irrigation set [eko.]
opravy - corrections n: pl.
{kRekLHnz}
opravy - repairs n: pl.
{rIperz}
plošná výkonnost závlahové soupravy - areal capacity of irrigation set [eko.]
pravý opak - flip side
pravý úhel - a right angle
pravý úhel - right angle n: [mat.]
pravý zadák ve fotbale - right-back
pravý zlomek - proper fraction
pravý, nefalšovaný - genuine [eko.]
{ZenjHwHn}
přípravy - preparation n:
{prepRJLHn}
přípravy - preparations n: pl.
{prepRJLHnz}
soupravy - assortments
soupravy - sets n: pl.
{sets}
soupravy - suites n: pl.
{swi:ts}
špatné zprávy - bad news
trh s právy na znečišťování - market for pollution rights [eko.]
udělat něco bez přípravy, přímo - a cold [slang.].
úpravy - alterations n: pl.
{OltRJLHnz}
v pravý čas - at the right moment
v pravý čas - in the nick of time
výpravy - quests n: pl.
{kwests}
zpívat bez přípravy - sight-read
zprávy - announcements n: pl.
{HnVnsmHnts}
zprávy - messages n: pl.
{mesHZHz}
zprávy - news n:
{nu:z}
zprávy - newscast n:
{nu:zkEst}
zprávy - reports n: pl.
{rIpOrts}
zprávy - tidings n:
{tTdINz}
žádné zprávy, dobré zprávy - no news is good news

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pravý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pravý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž