Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz slušný bylo nalezeno překladů: 41 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 33).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
slušný - decent
{di:sHnt}
slušný - fair
{fer}
slušný - good adj:
{gUd}
slušný - modest
{ma:dHst}
slušný - polite adj:
~ answer {pHlTt}
slušný - respectable adj:
{rIspektHbHl}
slušný - seemly
slušný - well-mannered adj:
docela slušný - not half bad
neposlušný - disobedient adj:
neposlušný - naughty
{nOti:}
neposlušný - troublesome adj:
{trAbHlsHm}
neposlušný - unruly adj:
{Hnru:li:}
neslušný - blue
{blu:}
neslušný - immodest adj:
neslušný - impolite
{ImpHlTt}
neslušný - improper adj:
{Impra:pR}
neslušný - indecent
{Indi:sHnt}
neslušný - indecorous adj:
neslušný - naughty adj:
{nOti:}
neslušný - obscene
{a:bsi:n}
neslušný - raw adj:
{rO}
neslušný - unbecoming adj:
neslušný - unsavory
chování {HnsJvRi:}
poslušný - daughterly
poslušný - docile adj:
{da:sHl}
poslušný - duteous adj:
poslušný - dutiful adj:
{du:ti:fHl}
poslušný - good adj:
{gUd}
poslušný - law-abiding adj:
poslušný - obedient
{Cbi:di:Hnt}
poslušný - obsequious adj:
{Hbsi:kwi:Hs}
poslušný - submissive adj:
{sHbmIsIv}
příslušný - applicable adj:
{EplHkHbHl}
příslušný - applicative adj:
příslušný - appurtenant adj:
příslušný - corresponding adj:
{kOrHspa:ndIN}
příslušný - in question adj:
příslušný - pertinent adj:
{pRtHnHnt}
příslušný - relevant adj:
{relHvHnt}
příslušný - respective adj:
{rIspektIv}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit slušný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "slušný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž