Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dobře bylo nalezeno překladů: 52 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 43).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dobře - 10-4 = ten-four
dobře - all right
dobře - alright
{OlrTt}
dobře - fine
{fTn}
dobře - good
{gUd}
dobře - okay
{CkJ}
dobře - rightly
{rTtli:}
dobře - well 2 8
{wel}
dobře - well-done adv:
dívat se dobře - keep one's eyes open
dobře formovaný - well-formed adj:
dobře házející hráč - a good arm
dobře informovaný - conversant
{kHnvRsHnt}
dobře informovaný - knowledgeable
{na:lHZHbHl}
dobře míněný - well-meant adj:
dobře navržený - well-designed adj:
dobře opracovatelný - freestone
{fri:stCn}
dobře placený - well-paid adj:
dobře promyšlený - deep-laid
dobře promyšlený - well-thought-out adj:
dobře sestavený - well-knit adj:
dobře stavěný - well-built adj:
dobře tvarovaný - shapely
{LJpli:}
dobře udělaný - well-made adj:
dobře udržovaný - well-kept adj:
dobře umístěný - well-placed adj:
dobře uspořádaný - apple-pie order
dobře uvážený - well-advised adj:
dobře větraný - airy
{eri:}
dobře vybavený - well-appointed adj:
dobře vybavený - well-equipped adj:
dobře vychovaná - ladylike
{lJdi:lTk}
dobře vychovaný - mannered
{mEnRd}
dobře vychovaný - seraphic
dobře vychovaný - well-bred adj:
dobře vychovaný - well-mannered adj:
dobře vyvinutá - curvy
{kRvi:}
dobře zavedený - well established
dobře známý - familiar
{fHmIljR}
dobře známý příbuzný - kissing cousin
dobře zpívat - carry a tune
dobře zvolený - well-chosen adj:
docela dobře - pretty well
dostatečně dobře - satisfyingly adv:
kočka dobře lovící myši - mouser
{mVzR}
nové kostě dobře mete - a new broom sweeps clean
opravdu dobře - really well
osoba nepracující stále dobře - a flash in the pan
osoba ze staré a dobře situované rodiny, zejména v Nové Anglii - Brahmin n:
typický představitel: Charles Emerson Winchester III. ze seriálu MASH {bra:mIn}
pokud dobře rozumím - let me get straight [fráz.]
udělat dobře - do good
zatím dobře, jde to - so far, so good
na otázku "How are you?" apod.

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dobře do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dobře" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž