Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz čestný bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 19, obsahující výraz: 11).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
čestný - above board [brit.]
čestný - clean-handed adj:
čestný - fair
{fer}
čestný - fair-minded adj:
čestný - good adj:
{gUd}
čestný - high-toned adj:
čestný - honest
{a:nHst}
čestný - honorable
{a:nRHbHl}
čestný - honorary
{a:nReri:}
čestný - honourable adj:
čestný - of honour
čestný - respectable adj:
{rIspektHbHl}
čestný - right-minded adj:
čestný - straightforward adj:
{strJtfOrwRd}
čestný - titular adj:
{tISHlR}
čestný - upfront adj:
{ApfrAnt}
čestný - upright adj:
{HprTt}
čestný - upstanding adj:
{ApstEndIN}
čestný - virtuous adj:
{vRSu:Hs}
kvalita bytí čestným a spravedlivým - justness
nečestný - dishonest adj:
{dIsa:nHst}
nečestný - dishonorable adj:
{dIsa:nRHbHl}
nečestný - inglorious adj:
{InglOri:Hs}
nečestný - mean adj:
{mi:n}
nečestný - sordid adj:
{sOrdHd}
nečestný - untrue adj:
{Hntru:}
počestný - honest adj:
{a:nHst}
počestný - honourable adj:
počestný - respectable adj:
{rIspektHbHl}
počestný - righteous
{rTSHs}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit čestný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "čestný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž