Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dobrý bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 29).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dobrý - good
{gUd}
dobrý - well adj:
{wel}
být dobrý - come in handy
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly - road to hell is paved with good intentions [idiom.]
dobrý čich - acute sense of smell [přen.]
dobrý člověk - a good mark [amer.]
dobrý den - good day
dobrý pálkař - hitter
{hItR}
dobrý pocit - a lift
dobrý řečník - butter wouldn't melt in his mouth
dobrý skutek - good turn
dobrý sousedský vztah - neighborliness
dobrý společník - conversationalist
{ka:nvRsJLHnHlHst}
dobrý úmysl - bona fides
dobrý úmysl - good faith
dobrý večer - good evening
dobrý zdravotní stav - a clean bill of health
dobrý, výborný - good adj:
{gUd}
docela dobrý - not half bad
konec dobrý všechno dobré - all's well that ends well
ne tak dobrý - a notch below
nedobrý úmysl - malice
{mElHs}
poměrně dobrý - goodish
přirozeně dobrý - right as rain [idiom]
(dobrý jako déšť)
s dobrým úmyslem - best interests at heart
s dobrými informacemi - knowledgeably
{na:lIZHbli:}
strašně dobrý - awesome
{a:sHm}
udělat dobrý dojem - make a good impression [fráz.]
v časech dobrých i zlých - for better of for worse [id.]
v dobrých vztazích - on good terms
velmi dobrý, působivý - wicked adj: [hovor.]
podobné cool {wIkHd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dobrý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dobrý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž