Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz milý bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 15).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
milý - beau adj:
{bC}
milý - beloved adj:
{bIlAvd}
milý - beloved masc
milý - boyfriend
{bYfrend}
milý - dear
{dIr}
milý - good adj:
{gUd}
milý - grateful
{grJtfHl}
milý - kind adj:
{kTnd}
milý - lovely adj: 5 5
{lAvli:}
milý - nice adj:
{nTs}
milý - pleasant adj:
{plezHnt}
milý - pleasing adj:
{pli:zIN}
milý - sweet adj:
{swi:t}
Emily - Emily n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {emIli:}
milý člověk - pussycat n: [hovor.]
roztomilý - adorable adj:
{HdOrHbHl}
roztomilý - amiable adj:
{Jmi:HbHl}
roztomilý - bonny adj:
{ba:ni:}
roztomilý - charming adj:
{Sa:rmIN}
roztomilý - cuddlesome adj:
roztomilý - cuddly adj:
{kAdli:}
roztomilý - cute adj:
{kju:t}
roztomilý - daintily adv:
roztomilý - endearing adj:
{endi:rIN}
roztomilý - lovable adj:
{lAvHbHl}
roztomilý - lovely adj: 7 6
{lAvli:}
roztomilý - mincing adj:
{mInsIN}
roztomilý - sweet adj:
{swi:t}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit milý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "milý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž