Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz hodně bylo nalezeno překladů: 110 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
hodně - a good deal
hodně - a lot of
čeho
hodně - and how
hodně - as all get-out
hodně - lot
{la:t}
hodně - lots of
hodně - many
{meni:}
hodně - much
{mAS}
hodně - plenty
{plenti:}
hodně - very
{veri:}
Být vhodně oblečen, mít dokonalý oděv - Look the part
důvěryhodně - credibly adv:
{kredHbli:}
hodně jako sraček - shitloads [vulg.]
hodně peněz - a pretty penny
hodně peněz - big bucks
hodně štěstí - a lucky break
hodně vody uplynulo - a lot of water has passed under the bridge [fráz.]
hodně,spousta - lots of
jiho-východně - south-easterly adv:
kdo hodně koření - seasoner
lahodně - deliciously adv:
{dIlILHLli:}
mám hodně práce - busy
{bIzi:}
model náhodné licitace - random bidding model [eko.]
model náhodného prospěchu - Random Utility Model RUM. [eko.]
hodně - casually adv:
{kEGHwHli:}
hodně - coincidentally adv:
{kCInsIdentHli:}
hodně - fortuitously adv:
hodně - haphazardly adv:
{hEfHzRdli:}
hodně - incidentally adv:
{InsIdentHli:}
hodně - randomly adv:
{rEndHmli:}
hodně - serendipitously adv:
hodně rozdělil - randomized
{rEndHmTzd}
hodně rozdělit - randomize
náhodné rozdělování - randomisation n:
hodně rozmístěný - randomised
hodně rozmístit - jumble
{ZAmbHl}
hodně rozmístit - randomise
náhodné úlovky - incidental takes [eko.]
nehodně - unworthily adv:
nejúctyhodnější - worthiest adj:
{wRDi:Hst}
nejvhodnější - fittest adj:
{fItHst}
nejvýhodnější - optimal adj:
{a:ptHmHl}
nejvýchodnější - easternmost adj:
nejvýchodnější - eastmost adj:
nerozhodně - hesitantly adv:
{hezItHntli:}
nerozhodně - indecisively adv:
nerozhodně - irresolutely adv:
nevhodně - inadvisedly adv:
nevhodně - inappropriately adv:
{InHpra:pri:Htli:}
nevhodně - inaptly adv:
nevhodně - inconveniently adv:
nevhodně - unseemly adv:
{Hnsi:mli:}
nevhodné spojení - mismatch n:
{mIsmES}
nevhodně spojený - mismatched
{mIsmESt}
nevhodně spojuje - mismatches v:
{mIsmESIz}
nevhodně spojující - mismatching adj:
nevýhodně - disadvantageously adv:
nositel pochodně - torch-bearer
nositel pochodně - torchbearer
obdivuhodně - admiringly adv:
{EdmTrINli:}
odchodné - severance pay
opovrženíhodně - contemptibly adv:
paměť možností náhodného přístupu - RAM - random-access memory n: [it.]
podivuhodně - wondrously adv:
pochodně - torches
{tOrSIz}
pozoruhodně - notably
{nCtHbli:}
pozoruhodně - noticeably
{nCtIsHbli:}
pozoruhodně - outstandingly adv:
pozoruhodně - remarkably adv:
{rIma:rkHbli:}
přechodně chráněná plocha - temporarily protected area [eko.]
přechodné zaměstnání - temporary employment n:
příhodně - aptly
{Eptli:}
příhodně - conveniently adv:
{kHnvi:njHntli:}
příhodně - fittingly adv:
{fItINli:}
příhodně - opportunely adv:
příhodně - pertinently adv:
příhodně - timely adv:
{tTmli:}
rozhodně - absolutely adv:
{EbsHlu:tli:}
rozhodně - anyway adv:
{eni:wJ}
rozhodně - by all means
rozhodně - categorically
{kEtHga:rIkli:}
rozhodně - certainly
{sRtHnli:}
rozhodně - crucially adv:
{kru:LHlli:}
rozhodně - decidedly adv:
{dIsTdHdli:}
rozhodně - decisively adv:
{dIsTsIvli:}
rozhodně - definitely
{defHnHtli:}
rozhodně - definitively adv:
{dIfInItihvli:}
rozhodně - gamely adv:
{gJmli:}
rozhodně - in any event
rozhodně - indeed
{Indi:d}
rozhodně - stoutly adv:
{stVtli:}
severovýchodně - north-eastward
severovýchodně - northeasterly
severovýchodně - northeastward
{nOrQi:stwRd}
shodně - congruently adv:
shodně - consistently adv:
{kHnsIstHntli:}
shodně - identically adv:
světlo pochodně - torchlight
trestuhodně - criminally adv:
{krImHnHli:}
úctyhodně - creditably adv:
{kredHtHbli:}
úctyhodně - respectably adv:
{ri:spektHbli:}
utratit hodně peněz - blow a bundle
věrohodně - believably adv:
věrohodně - credibly adv:
{kredHbli:}
věrohodně - plausibly adv:
{plOzHbli:}
vhodně - applicably
vhodně - benignly adv:
{bHnTnli:}
vhodně - conveniently adv:
{kHnvi:njHntli:}
vhodně - desirably adv:
vhodně - fittingly adv:
{fItINli:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit hodně do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hodně" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž