Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz štěstí bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 23).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
štěstí - cess
štěstí - fortune
{fOrSHn}
štěstí - good luck
štěstí - happiness n:
{hEpi:nHs}
štěstí - luck
{lAk}
bez štěstí - luckless
{lAklHs}
hodně štěstí - a lucky break
mající štěstí - fortunate
{fOrSHnHt}
měl jsi štěstí - bully for you
naneštěstí - unfortunately
{HnfOrSHnHtli:}
naštěstí - fortunately
{fOrSHnHtli:}
naštěstí - luckily adv:
{lAkHli:}
nemající štěstí - out of luck
neštěstí - accident
{EksHdHnt}
neštěstí - adversity n:
{EdvRsIti:}
neštěstí - affliction n:
{HflIkLHn}
neštěstí - disaster
{dIzEstR}
neštěstí - fatalities pl.
{fHtElHti:z}
neštěstí - fatality
{fHtElHti:}
neštěstí - misadventure
neštěstí - misery
{mIzRi:}
neštěstí - misfortune n:
{mIsfOrSHn}
neštěstí - misfortunes n: pl.
{mIsfOrSHnz}
neštěstí - mishap n:
{mIshEp}
neštěstí - trainwreck n: [hovor.]
neštěstí - unhappiness n:
{HnhEpi:nIs}
štěstí ve frázích - cess
vrozené štěstí - serendipity n:
{serHndIpIti:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit štěstí do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "štěstí" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž