Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz statek bylo nalezeno překladů: 63 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 55).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
statek - estate n:
{IstJt}
statek - farm
{fa:rm}
statek - farmhouse n:
{fa:rmhVs}
statek - farmstead
{fa:rmsted}
statek - good
ekonomicky {gUd}
statek - grange n:
{grJnZ}
statek - homestead n:
{hCmsted}
statek - manor n:
{mEnR}
absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) - absolute physical scarcity [eko.]
akutní nedostatek - acute shortage
bedostatek - draw-back [eko.]
dědičný statek - patrimony
{pEtrHmCni:}
deficit, schodek, manko, nedostatek - deficiency [eko.]
{dIfILHnsi:}
dostatek - ampleness n:
dostatek - enough n:
{InAf}
dostatek - sufficiency n:
{sHfILHnsi:}
dostatek prostoru - breathing space
dostatek prostoru - breathing-space
ekonomický statek (zboží) - economic good [eko.]
mající nedostatek pracovních sil - short-handed
mající nedostatek pracovních sil - shorthanded adj:
nájemní statek - copyhold
nedostatek - absence n:
{EbsHns}
nedostatek - dearth n:
{dRQ}
nedostatek - defect n:
{di:fekt}
nedostatek - deficiency n:
{dIfILHnsi:}
nedostatek - demerit n:
nedostatek - drawback n:
{drObEk}
nedostatek - famine n:
{fEmHn}
nedostatek - flaw
vada {flO}
nedostatek - Insufficiency
nedostatek - lack
{lEk}
nedostatek - paucity n:
{pOsHti:}
nedostatek - pitfall n:
{pItfOl}
nedostatek - poverty
{pa:vRti:}
nedostatek - scarceness n:
nedostatek - scarcity n:
{skersIti:}
nedostatek - shortage n:
{LOrtHZ}
nedostatek - shortcoming n:
{LOrtkAmIN}
nedostatek - want n:
{wa:nt}
nedostatek času, pozdě - a bad time [fráz.]
Doslova: "špatný čas"
nedostatek kyslíku - hypoxia
{hTpa:ksi:H}
nedostatek něčeho - scarceness
nedostatek pohybu - gridlock
{grIdla:k}
nedostatek rovnováhy - imbalance
{ImbElHns}
nedostatek svobody - lack of freedom
nezaplacený zůstatek - outstanding balance
nezdar, nedostatek - failure [eko.]
{fJljR}
ostatek - relic n:
{relIk}
ostatek - remainder n:
{rImJndR}
ostatek - rest n:
{rest}
pasivní zůstatek - debit balance
podřadný statek - inferior good [eko.]
pokladní zůstatek - cash balance
pozůstatek - leftover n:
{leftCvR}
pozůstatek - relic n:
{relIk}
pozůstatek - remain
{rImJn}
pozůstatek - residue n:
{rezHdu:}
pozůstatek - vestige n:
{vestIZ}
velkostatek - hacienda n:
{hEsi:endH}
velkostatek - manor n:
{mEnR}
statek - balance
{bElHns}
statek - leaving n:
{li:vIN}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit statek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "statek" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž